ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

ملا حسنی

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

 

دانشجو

حقوق بشر

 

آزادگی   Azadegy

Politisch, Kulturell, Sozial

September 2005 Nr. 87

مروری بر سوابق رئیس جمهوری منصوب رهبر!؟ ( که گویا ایشان را هم امامزمان تائید کردند. البته یادمان نرود که مجلس هفتم را هم امام زمان معرفی و سپس تائید نموده و تبریک گفته و عملکرد آن ها را در طول یکسال دیدیم .)

حالا نوبت این بابا (احمدی نژاد) که تروریست است می باشد.

البته در شماره های بعدی چهره های خائن و جانی دیگری که توسط ایشان جزء کابینه!!!؟ اعلام و احتمالاً وزیر شده اند را معرفی خواهم نمود.

 

وزير کشور احمدی نژاد  :  در مورد قتل های زنجیره ای من 8 سال سکوت کردم در حالی که بیشترین اطلاعات را در این حوزه داشتم

 

وزیر پیشنهادی کشور گفت:

در مورد قتل های زنجیره ای من 8 سال سکوت کردم در حالی که بیشترین اطلاعات را در این حوزه داشتم. مصطفی پورمحمدی وزیر پیشنهادی کشور در جمع خبرنگاران پارلمانی در پاسخ به این سؤال که آیا پرونده قتل های زنجیره ای را پیگیری خواهد کرد با بیان مطلب فوق افزود: به نظر من این پرونده موضوعی بود برای زمین گیر کردن نظام، نخبگان سیاسی و مدیران اجرایی کشور.    

 وی اظهار داشت:

این موضوع دامی بود برای اینکه ما گرفتار شویم.

من اطلاع داشتم این نقشه ای برای تضعیف ملت ما است. پورمحمدی با اشاره به اینکه اطلاعات زیادی در این زمینه داشته اما هشت سال سکوت اختیار کرده تصریح کرد:

یک جنایتی آفریده شد که برای آن جنایت پرونده ای ایجاد شد که همه را درگیر کرد.

وی اظهار داشت:‌

برای آرامش ملت در این سالیان خون دلی خورده شد تا از این آشوب و فتنه ها آرامش یابیم.

سئوال ؟

منظور از خون دل خوردن  برای آرامش ملت بوده ؟

یا برای آرامش جانیان و خائنین به ملت ؟

مینا بگوهی

 

قبلی

برگشت

بعدی