ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

در این شماره می خوانید

1 . آخرين نامه سيد رضا زواره ای به جنتي در مورد رد صلاحيت برای انتخابات رياست جمهوري تهیه: مینا بگوهی                    3

2 . با يک سبد گل مي آيم                                                                                       تنظیم:خلیل رئیسی فرد                      6

3 . به انگیزه سالگرد فاجعه 1367                                                                           محمدرضا اسکندری                        9

4 . تنم را می فروشم، وطن را نه!                                                                             تنظیم: اقدس جوادپور                    10

5 . حقوق بشر، اما به شرط‌ها و شروط‌ها!                                                                  شکوه ميرزادگی                          13

6 . هجده ميليون هکتار جنگل، پس از انقلاب به شش ميليون رسيده                                  فرناز قاضی زاده                           15

7 . اعتیاد سلاحی برای از بین بردن جوانان ما                                                            فرشید کیانپور                                17

8 .        کلمات قصار آقایان علما را بخوانید و تحجر را بشناسید                                      شاهرخ الیاسی                             17

9 . نقض گسترده و برنامه ریزی شده حقوق بشر در ایران                                               معصومه اژدریان                         18

10 . وضعيت بسيار نامناسب مسعود باستانی،                                                                  امیر خزایی                              19

در هر 8 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی اتفاق می افتد

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

منوچهر شفائی                Manoochehr Shafaei

سردبیر

خلیل رئیسی فرد                  Khalil Raeisi Fard

سایر همکاران :

مینا بگوهی                                 Mina Begohi 

      هانیه حبیب        Hanieh Habib                              

آدرس :

Azadegy _  M. Shafaei

Postfach   52 42

30052  Hannover

Deutschland

  Tel:      +49 174 679 15 38  

Email:  shafaei@azadegy.de   

 www.azadegy.de            

  

  یاد آوری :

        آزادگی کاملاً مستقل و زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود

        نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد .

        با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی  کاملاً آزاد است.

        مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد .

آزادگی 

طرح روی جلد: ابوالقاسم محمدی

طرح پشت جلد: مینا بگوهی

 

قبلی

ببرگشت

بعدی