ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

مسئله ملی و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

 

آزادگی           Azadegy

سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی 

سال ششم شماره 88 شهریور ماه 1384  سپتامبر 2005 تکشماره 2

10 اکتبر روز جهانی مبارزه برای لغو اعدام

  اعدام یکی از ابزار سرکوب مردم برای دیکتاتورهاست

دوران باصطلاح طلائی ولایت فقیه در اعدام جزء برترین هاست

 

 

برگشت

بعدی