ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

در این شماره می خوانید

1 . تزهايی در باره  ‌بحران سیاست                                                                                            شیدان وثیق                                            3

2 . اراده قضایی یا غیر قضایی؛                                                                                                   تنظیم: خلیل رئیسی فرد                                5

3 . نامه‌ی محسن سازگارا به خامنه‌ای:                                                                                         تنظیم: ابوالقاسم محمدی                              7

4 . اسامی تعدادی از  زندانیان سیاسی  کرد  در زندانهای ارومیه و سنندج                                              سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان           10

5 . نه جنگ، نه تحريم                                                                                                                مسعود بهنود                                           11

6 . یک نمونه کوچک از عدم امنیت اجتماعی                                                                                   اقدس جواد پور                                        12

7 . ظهور یک پیامبردر هلند                                                                                                           محمدرضا اسکندری                                14

8 .  غزاله دختر 19 ساله قربانی تعصبات مذهبی شد                                                                          تنظیم: مینا بگوهی                                   15

9 . آیا رژیم ایران حق داشتن سلاح هسته ای را دارد؟                                                                      محمود دایی                                               16

10 . ياد آر ، زشمع مرده ياد آر ...                                                                                               تهیه خلیل رئیسی فرد                                   17

11. شهر مقدسه قم به دلیل حضور ملایان ، قهرمان تجاوزجنسی در ايران                                              امیر اسدیان                                             18    

12 . خبرهایی از خرافات و تحجر                                                                                                   خلیل رئیسی فرد                                        19

13 .  خلاصه ای ازگزارش خبری تظاهرات روز ملی همبستگی با زندانیان احواز                         جبهه دمکراتیک مردمی خلق عرب احواز                   19

14 . صفارهرندی ماموريت خود را آشکار کرد : خط و نشان برای مطبوعات                               مینا بکوهی                                                          20

ر هر 8 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی اتفاق می افتد

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

منوچهر شفائی                Manoochehr Shafaei

سردبیر

خلیل رئیسی فرد                  Khalil Raeisi Fard

سایر همکاران :

مینا بگوهی                                 Mina Begohi 

      هانیه حبیب        Hanieh Habib                              

آدرس :

Azadegy _  M. Shafaei

Postfach   52 42

30052  Hannover

Deutschland

  Tel:      +49 174 679 15 38  

Email:  shafaei@azadegy.de   

 www.azadegy.de            

  

  یاد آوری :

        آزادگی کاملاً مستقل و زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود

        نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد .

        با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی  کاملاً آزاد است.

        مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد .

آزادگی 

طرح روی جلد: امیر اسدیان

طرح پشت جلد: مینا بگوهی

 

قبلی

ببرگشت

بعدی