ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

 

1 . تشویق جوانان به انتحار، دام عوامفریبی و خرافات است                           کتر گلمراد مرادی                                   3

2 . فاجعه‌ای كه به دلیل فقدان خرد در راه است...                                       دكتر حسين باقرزاده                                  4

3 . با وجود استبداد مذهبی نمی توان به پیشرفت علمی دست یافت.                    مهدی سامع                                           6

4 . دفاع از صهیونیزم به بهانه نفی آنتی سمیتیزم = نقدی بر مقاله نیما راشدان =    رش کمانگر                                       7

5 . بوش گرفتار بزرگ ترين رسوايی دوران حکومت خود                               سایت روشنگری                                 9

6 باز هم سقوط هواپیما و ...                                                                     خلیل رئیسی فرد                                  11

7 . پس از یکدست شدن بخش دوم                                                                مجید زربخش                                    12

8 .  بی لیاقتی رهبری و نفت دریای خزر                                                       خلیل رئیسی فرد                                14

10 . حاشيه نشينی از پاکدشت تا پاريس، و بزهکاران واقعی برگرفته از سایت روشنگری:     خلیل رئیسی فرد                     15

11. فرانسوي;  تنها زبان جمهوري ـ  شكست تمركزگرايي در فرانسه -نوشتة يوهانس هوفمايستر    ترجمة ناصر ايرانپور       17    

12 . پی آمد اولین زندان خصوصی                                                                مینا بگوهی                                       17

13 .  از اوين تا دارالقرآن ِ گوهردشت                                                            کيانوش سنجري                                 18

14 . نگاه واقعی رهبری به داشتن انرژی اتمی                                                  فاطمه محمدیان ارداقی                          18

15 . آقای خامنه ای! کشور سوئد در حال بستن دومین راکتور پیشرفته اتمی خویش است    نوید اخگر                                   19

در هر 8 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

طرح پشت جلد: مینا بگوهی

برگشت