سبل؛ وقاحت روحانی و پیام سنگ پای قزوین!

روحانی امروز گفت: اقدام آمریکا در جلوگیری از ورود کمک‌های بین‌المللی به آسیب دیدگان از سیل، جنایت بی‌سابقه است. وزارت امور خارجه باید این موضوع را به صورت قانونی پیگیری کند که چرا حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز نمی‌توانند در چنین مواقعی، کمک‌های خود به هموطنانشان را به ایران ارسال کنند. هموطنی در … ادامه خواندن سبل؛ وقاحت روحانی و پیام سنگ پای قزوین!