سبل؛ وقاحت روحانی و پیام سنگ پای قزوین!


روحانی امروز گفت: اقدام آمریکا در جلوگیری از ورود کمک‌های بین‌المللی به آسیب دیدگان از سیل، جنایت بی‌سابقه است. وزارت امور خارجه باید این موضوع را به صورت قانونی پیگیری کند که چرا حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز نمی‌توانند در چنین مواقعی، کمک‌های خود به هموطنانشان را به ایران ارسال کنند.

هموطنی در شبکه های اجتماعی در واکنش به این اظهارات روحانی نوشت: سنگ پای قزوین که از فردای استقرار جمهوری اسلامی در ایران، برای حفظ آبرو به کوه های اروپا پناهنده شده در پیامی توئیتری خطاب به روحانی گفت: مردم خوب می دانند که جان سیل زدگان برای شما سرسوزنی اهمیت ندارد. اگر دروغ، مرضی بود مثل حناق بی گمان درهمان سالهای اولیه برگلوی شما نشسته بود و خفه تان کرده بود. صد افسون که دروغ حناق نیست.

وی نوشت: صفت پُررویی رهبران جمهوری اسلامی را می توان به بسیاری از بدی ها و زشتی ها تشبیه کرد اما نه به سنگ پای قزوین که در ضرب المثل عامیانه بکار گرفته می شود. اگر مردم قزوین بر من خرده بگیرند حق دارند، چرا سنگ پای ما را بدنام می کنی؟ ماندن در کنار شما برایم جز بدنامی چیزی به ارمغان نداشت و به همین دلیل به اروپا پناهنده شدم. همینجا از مردم قزوین عذرخواهی می کنم. شما آخوندها پُرروتر از این حرف ها هستید تا بشود، گزینه یا ضرب المثلی برایتان پیدا کرد.

%d bloggers like this: