ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

 حقوق بشر

دانشجو

 

چه کسی می توانست اینها را تصور کند

باور نکردنی ست 

1-      یک اسکناس 20 دلاری را از وسط تا کنید

 

 

 2- دوباره دقیقاً مطابق شکل زیر تا کنید

 

انتهای دیگر را نیز دقیقاً مثل قبل تا کنید 

 


4-
حالا اسکناس را برگردانید 

      

عجب تصادفی! یک تا کردن هندسی فجایع بزرگی را روی اسکناس بیست دلاری ثبت کرده است

تصادفی است؟ 

 خودتان تصمیم بگیرید 

ظاهراً هنوز کافی نیست حالا دقت کنید چی می بینید 

اولاً پنتاگون در حال آتش سوزی

     
بعد برجهای دوقلو


و حالا... به این نگاه کنید  

سه اتفاق روی یک بیست دلاری عادی

فاجعه پنتاگون

فاجعه برجهای دوقلو

فاجعه اوسامه؟؟؟

جالب تر از هم اینکه 11+ 9 = 20 

مو بر اندام آدم راست می شود. این مطلب را برای هر تعداد از دوستان خود بنویسید  هی، این یک درس تاریخی است که اکثر مردم احتمالاً زحمت خواندن آن را به خود نمي دهند

 

قبلی

برگشت

بعدی