ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

 

 

مقالات

1 . تاریخ مرموز                                                                                    تنظیم: الهه مغزی                                                  3

2 عجایب 10گانه‌ طبیعت ‌که ‌تاکنون ‌ندیده‌اید                                                   سوری خ                                                            5

3 . دومين سند فاجعه کهريزک         بخش چهارم                                           تنظیم: الهام قهرمانپور                                             8

4 . پرسیدند واقعا شهر هرت کجاست؟؟                                                        ن. سادات                                                            12

5 . ترانه زندگی                                                                                    سوری خ                                                             12

6 . گفتگوهای پنهان بین آمریکا و جمهوری اسلامی                                        آرش ناجی                                                           13

7 . به نفع مصلحی از طنز کناره‌گیری می‌کنم !                                             علیرضا رضائی                                                    17

8 . فقرچیست؟                                                                                       الهه مغزی                                                           19

9 . لازم است گاهی                                                                                طناز نعزی                                                           19

10 . خواهش کوچک جمهوری اسلامی از مردم                                            ن. سادات                                                              20

در هر 3 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: الهه مغزی

 پشت جلد: ن. سادات

برگشت