ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره 220

حقوق بشر

دانشجو

در این شماره می خوانید

مقالات         

1 . محمود احمدی نژاد و برداران قاچاقچی اش در سپاه پاسداران! بخش دوم         بهرام رحمانی                                                  3

2 . دو جمهوری‌خواهی ناسازگار                                                                 شیدان وثیق                                                     9

3 . علی خامنه‌ای و دروغ‌ها، رجزخوانی‌ها و مدعیات بی اساسش                         مجید محمدی                                                    12

4 . خرید و فروش برده در ایران کی منع شد؟                                                   ن. سادات                                                     14

5 . تصویر و تصور فساد در جامعه ایران                                                       علی طایفی                                                    16

6 . رفراندوم شریعتمداری در جمهوری آذربایجان!                                             حسین باقرزاده                                               18

7. محسن پودنکی مثل فيروز عليزاده از دنيا رفت                                               مهدی رستم پور                                             19

8 .  توهین نمیشه!!!؟                                                                                  میترا کفایت حقیقی                                           20

 

در هر2 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی اتفاق می افتد

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

منوچهر شفائی                Manoochehr Shafaei

همکاران

   ن. سادات                          N. Sadat

میترا کفایت حقیقی          Mitra Kefayat Haghighi
سارا منظری                  Sara Manzari
سحر                     Sahar
 

آدرس :

Azadegy _  M. Shafaei

Postfach   52 42

30052  Hannover

Deutschland

  Tel:      +49 163 261 12 57

Email:  shafaei@azadegy.de   

 www.azadegy.de            

  یاد آوری :

         آزادگی نشریه ای مستقل و بدون وابستگی است که زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود.

        نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد .

        با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی  کاملاً آزاد است.

        مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد .

آزادگی 

 روی جلد: رزا خلیلی

پشت جلد: میترا کفایت حقیقی

قبلی

ببرگشت

بعدی