ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره 220

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

 

مقالات

1 . محمود احمدی نژاد و برداران قاچاقچی اش در سپاه پاسداران! بخش دوم         بهرام رحمانی                                                  3

2 . دو جمهوری‌خواهی ناسازگار                                                                 شیدان وثیق                                                     9

3 . علی خامنه‌ای و دروغ‌ها، رجزخوانی‌ها و مدعیات بی اساسش                         مجید محمدی                                                    12

4 . خرید و فروش برده در ایران کی منع شد؟                                                   ن. سادات                                                     14

5 . تصویر و تصور فساد در جامعه ایران                                                       علی طایفی                                                    16

6 . رفراندوم شریعتمداری در جمهوری آذربایجان!                                             حسین باقرزاده                                               18

7. محسن پودنکی مثل فيروز عليزاده از دنيا رفت                                               مهدی رستم پور                                             19

8 .  توهین نمیشه!!!؟                                                                                  میترا کفایت حقیقی                                           20

 

در هر ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 

 روی جلد: رزا خلیلی

 پشت جلد: میترا کفایت حقیقی

 

برگشت