ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . اظهارات بی سابقه و جالب رییس جمهور سابق آمریکا تنظیم :                        امیر اسدیان                    3
2 . زنان در زندان بزرگ ایران!                                                                    مینا انتظاری                   4
3 . خشونت و کودک آزاری در عصر ولایت فقیه                                               الهه آریانپور                   6
4 . اين دو مفسد اقتصادی کيستند؟                                                                 امیر اسدیان                    10
5 . آمار انتخابات 28 سال گذشته در جمهوری اسلامی در يک نگاه                        تنظیم: خلیل رئیسی فرد     11
6 . مهدي كروبي:از اقدامات نيروهاي غيبي در انتخابات نگرانيم                            خلیل رئیسی فرد              12
8 . سوانح هوایی ایران و جهان                                                                     امير آرمين                    13
9 . باز هم سرپوش بر حقایق                                                                         منصور بختیاری              14
10 . روزنامه نگاری در ایران                                                                       تنظیم: خلیل رئیسی فرد     14
11 . متن نامه دانشجويان اميرکبير به                                                             احمدی نژاد                    15
12 . ایرانی بی هویت اهدائی ولایت فقیه                                                          فاطمه محمدیان ارداقی     18
13 . روز جهانی علیه خشونت علیه زنان                                                         مژده پور محمودی           18
14 . زندان اوین مرکز ظلم و شکنجه رژیم را ببینید                                            حسین عابدینی بیرق         19
15 . صعود 25 پله‌اي زنان ايراني !!! (در سال 2004)در فعاليتهاي اقتصادي            الهه آریانپور                 20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: مژده پور محمودی

 پشت جلد: الهه آریانپور

برگشت