ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

در این شماره می خوانید
1 . 7 سال پچ پچه های صادق هدایت و                                                            طبری احسان طبری               3
2 . اعدام صدام حسین                                                                                 انقلاب اسلامی                      7
3 . فقر یا مهرورزی رژیم اسلامی                                                                  خلیل رئیسی فرد                   12
4 . بیانیه مجامع اسلامی ایرانیان                                                                                                          13
5 . آزادی مطبوعات در سال ٢٠٠٦                                                                                                       14
6 . اعدام جوانان عرب احواز را متوقف کنید اطلاعیه جبهه دمکراتیک مردمی ملت عرب احواز                          15
7 . معرفی نمودن دو چهره سرشناس خائن نظام                                              شهاب سبحانی                        16
8 . تابعيت کشور مادری                                                                              منصور بختیاری                    17
9 . خرما خورده منع خرما کند                                                                      علیرضا کرمی خیر ابادی         17
10 . ریشه‌های ترک‌ستیزی در ایران                                                              حسین عابدینی بیرق              18
11 . اقرارداوود احمدی نژاد (برادر رئیس جمهور)                                            الهه آریانپور                        20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی اتفاق می افتد

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

منوچهر شفائی                Manoochehr Shafaei

سردبیر

خلیل رئیسی فرد                  Khalil Raeisi Fard

هیئت تحریریه
الهه آریانپور                    Elahehe Aryanpour
خلیل رئیسی فرد                   Khalil Raeisi Fard

آدرس :

Azadegy _  M. Shafaei

Postfach   52 42

30052  Hannover

Deutschland

  Tel:      +49 174 679 15 38  

Email:  shafaei@azadegy.de   

 www.azadegy.de            

  یاد آوری :

        آزادگی کاملاً مستقل و زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود

        نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد .

        با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی  کاملاً آزاد است.

        مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد .

آزادگی 

 روی جلد: شهاب سبحانی

پشت جلد: الهه آریانپور

 

قبلی

ببرگشت

بعدی