ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . اقتصادی در خدمت انسان و طبیعت                                                              ابوالحسن بنی صدر               3
2 . سال تورم انفجاری با بودجه 86                                                                  جهانگیر گلزار                     6
3 . چگونه میشود چالش وبحران رهبری سیاسی در ایران را نجات داد !                    ویکتوریا آزاد                     8
4 . ضرورت حمایت از جنبش های اعتراضی                                                       مرجان افتخاری                  12
5 . قصه موسیو و جوان و داستان اکبر کی نفت داشت،                                          ابراهيم نبوی                     13
6 . دقت، در جمهوری اسلامی را به بینید                                                            شهاب سبحانی                   15
7 . موج جديد سرکوب عليه زنان روزنامه نگار                                                   فتانه صدری                      16
8 . وای بر حال زندانیان سیاسی                                                                       وحید رشادی                     17
9 . به بهانه تظاهرات معلمان و سرکوب آنان توسط رژیم                                       خلیل رئیسی فرد                 18
10 . قاتل رژيم ناصالح است يا مشروب ناسالم                                                    شهاب سبحانی                    19
10 . تحصيل کرده ها به درد نمي خورند ، علما بيايند مشکل دولت را حل کنند              الهه آریانپور                     20
در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: شهاب سبحانی

 پشت جلد: الهه آریانپور

برگشت