ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

ملا حسنی

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید   

دانشجو

حقوق بشر

آزادگی   Azadegy

Politisch, Kulturell, Sozial

August 2008 Nr. 152

 

امام جمعه مهریز:

خدا نیاورد روزی را که یک ناکس بخواهد در مهریز سینما احداث کند

انسان آدم بی حجاب را مانند الاغ لخت وبی پالان یک بار ببیند چشمانش سیر می شود

مهریز خبرنگاریزدفردا:حجه السلام علی برهان امام جمعه مهریزدرجمع عده ای ازمسؤولین شهرستان مهریز که به منظورافتتاح شعبه مؤسسه فرهنگی قرآنی ثقلین شعبه مهریزگرد هم آمده بودند گفت: فعالیت مؤسسه ثقلین، قرآنی وفرهنگی است وافتتاح شعبه  این مرکز درمهریز میمون ومبارک است.

وی گفت: افتخارما مهریزی ها مذهبی بودنمان است و در این امر قرص قرص هستیم وشوخی بردار هم نیست و بحق رسول الله خدا نکند که روزی شیاطین بخواهند مهریز بکرودست نخورده راخرابش بکنند.

امام جمعه مهریز افزود: مردم مهریزتحمّل وجود یک خانم مانتویی را در شهرشان ندارند و دانشگاهی که بخواهد خانم مانتویی را راه بدهد نداریم وهم اکنون پوشش لباس و وضع ظاهری که بعضی از خانمها و دختران می چرخند از بی حجابی بدتر است.

حجه الاسلام برهان گفت: حدیثی است که می گوید؛ زمانی می رسد که انسانها خودشان رامی پوشانند ولی باز هم برهنه هستند، بعضی ازعلمای آن زمان می گفتند:این حدیث اشتباه است مگر می شود انسان هم برهنه باشد وهم عریان اما امروزه با آمدن لباسهای جدید وجورابهای شیشه ای این امر ثابت شد که می شود بدن انسان هم پیدا باشد وهم ناپیدا.

وی گفت: شهر مهریز کاستیات وعاریات را نمی پذیرد، مانتویی که منجر شود به بدحجابی رانمی پذیرد چون بدحجابی از بی حجابی بدتراست.

وی گفت: انسان آدم بی حجاب را مانند الاغ لخت وبی پالان یک بار ببیند چشمانش سیر می شود ودیگروسوسه نمی شود و شماها الاغ  بی پالان ندیده اید که حتماً دیده اید و درزمان شاه زنان بی حجاب زیاد بودند ولی جلب توجه نمی کردند ولی هم اکنون زنان بد حجاب که مانند الاغ های پالان دار هستند در جامعه فراوانند وخودنمایی میکنند.

امام جمعه مهریز گفت: من نمی خواهم ترویج بی حجابی بکنم فقط می خواهم بگویم که بدحجابی از بی حجابی پلیدتروزشت تراست.

وی افزود: وظیفه ثقلین حفظ حیا، ناموس و دین مردم است که خدا امثال این گونه مؤسسات قرآنی را دراین شهرزیاد کند وخدا نیاورد روزی را که یک ناکس بخواهد درمهریزسینما بزند و دختروپسراین شهر مذهبی را درتاریکی سالن سینما به دست هم بدهد وبه دنبال آن نامه ها و تلفن ها رد و بدل بشود.

وی افزود: فعالیت مراکزقرآنی شهر نباید در این زمان همگی دریک مسیروآن هم ازالفبا شروع وبه عمّ جزء ختم کنند خلاصه شود بلکه کارها و فعالیتهای آنها باید برنامه ریزی شده باشد واجرا شود.

این هم کلمات قصار از نماینده ولی فقیه که به جای اینکه چاره ای برای جلوگیری از اعدام نوجوانان بیابد چنین احکامی صادر نماید.

 

 

نگین پوردلیر

قبلی

برگشت

بعدی