ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 .              3
2 . زخمی خون چکان تا هنگام التیام                                                                            مینا انتظاری                      5
3 . گفتاري پيرامون نام بهرین                                                                                     تنظیم: الهه آریانپور            7
4 . انفجار حسینیه شیراز بهانه ای دیگر برای سرکوب                                                     عبدالله شهبازی                   11
5 . تاریخچه آذرپادگان و مردمان آذربایجان                                                                    سورنا فیروزی                   12
6 . انجمن حجتيه و فراماسونری در ایران                                                              سازمان پارس و شورای براندازی  16
7 . ولايت فقيه و هراس از "عدالت خواهی                                                                    اکبر صالح زاده فرد              18
8 . حکم اعدام واکنش مستأصلانۀ رژیم به اعتراضات پرشورمردم است!                               حامد داهی                         18
9 . ولایت فقیه، بزرگترین فریب تاریخ بشریت،                                                                  صدیقه جعفری                   19
10. امام جمعه مهریز: خدا نیاورد روزی را که یک ناکس بخواهد در مهریز ...                         نگین پوردلیر                    20
 

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: مهناز خزائی

 پشت جلد: نگین پوردلیر

برگشت