ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

در این شماره می خوانید

1 .                  3
2 . زخمی خون چکان تا هنگام التیام                                                                            مینا انتظاری                      5
3 . گفتاري پيرامون نام بهرین                                                                                     تنظیم: الهه آریانپور            7
4 . انفجار حسینیه شیراز بهانه ای دیگر برای سرکوب                                                     عبدالله شهبازی                   11
5 . تاریخچه آذرپادگان و مردمان آذربایجان                                                                    سورنا فیروزی                   12
6 . انجمن حجتيه و فراماسونری در ایران                                                              سازمان پارس و شورای براندازی  16
7 . ولايت فقيه و هراس از "عدالت خواهی                                                                    اکبر صالح زاده فرد              18
8 . حکم اعدام واکنش مستأصلانۀ رژیم به اعتراضات پرشورمردم است!                               حامد داهی                         18
9 . ولایت فقیه، بزرگترین فریب تاریخ بشریت،                                                                  صدیقه جعفری                   19
10. امام جمعه مهریز: خدا نیاورد روزی را که یک ناکس بخواهد در مهریز ...                         نگین پوردلیر                    20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی اتفاق می افتد

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

منوچهر شفائی                Manoochehr Shafaei

سردبیر

نگین پوردلیر                        Negin Pour Dalir 

هیئت تحریریه
نگین پوردلیر                        Negin Pour Dalir 

الهه آریانپور                    Elahehe Aryanpour
خلیل رئیسی فرد                   Khalil Raeisi Fard

آدرس :

Azadegy _  M. Shafaei

Postfach   52 42

30052  Hannover

Deutschland

  Tel:      +49 174 679 15 38  

Email:  shafaei@azadegy.de   

 www.azadegy.de            

  یاد آوری :

         آزادگی نشریه ای مستقل و بدون وابستگی است که زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود.

        نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد .

        با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی  کاملاً آزاد است.

        مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد .

آزادگی 

 روی جلد: مهناز خزائی

پشت جلد: نگین پوردلیر

قبلی

ببرگشت

بعدی