ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

انجمن فروهرها و پروانه ها افشا ميكند:

چرا خامنه اي كمر به نابودي آيت الله بروجردي بسته است؟

بروجردي بايد نابود شود

اولاً براي اينكه مستقيماً خامنه‌اي را يك حقه باز قدرت طلب معرفي كرده كه با دستاويز كردن مذهب و بازي گرفتن دين بر مردم حكومت مي‌كند.

دوماً براي اينكه بقيه قشر روحاني هم گوشي دستشان بيايد كه هر كس با خامنه اي در افتد بر مي افتد و حضرت والا شخصاً به حساب كساني كه زبانشان به ايراد و انتقاد باز شود رسيدگي مي‌كنند و از آنها درس عبرتي مي سازند كه ديگر فيل هيچ كس جرأت نكند ياد هندوستان بيفتد.

سوماً براي اينكه با اين نوع جو سازي به گوش مردم برساند كه: آي مردم هواي خودتان را داشته باشيد و با آمريكا طرح دوستي نريزيد كه اين است آخر و عاقبت هر كس كه آمريكا از او طرفداري كند.

چهارم براي اينكه آيت الله بروجردي بقيه مردم را هم اعم از يهودي و زرتشتي و بهايي داخل آدم حساب مي كرد و قبول نداشت كه فقط آخوند و آخوندزاده در ايران حق زندگي و سروري كردن بر مردم را دارند.

پنجم براي اينكه بالاخره بايد يكي باشد كه با دروغ و دغل و صحنه سازي و داستان پردازي آخر سياهي و تباهي معرفي شود و از اين نظر در مركز توجه قرار گيرد تا خامنه اي و اعوان و انصارش بتوانند چهره كريه خود را در سايه آن پنهان كنند.

ششم براي اينكه خداي نكرده سخنگوي خامنه اي يعني كيهان براي فحاشي و هتاكي و پرخاش به آمريكا و ايادي توهمي‌ آمريكا دچار كمبود سوژه نشود.

هفتم براي اينكه گره‌هايي كه بروجرودي از كار مردم باز مي كرد اين تصور نابجا را ايجاد نكند كه خامنه اي در مقام والاي ولايت آنقدر بي عرضه است و يا خداي ناكرده آنقدر دزد است كه نمي‌تواند حتي يك مشكل از مشكلات اين مردم را حل كند.

هشتم براي اينكه يكي باشد كه ولايت والا، تمام كاسه و كوزها را بر سرش بشكند و تقصير همه بدبختي ها را به گردن آن بينواي مسكين بيندازد.

نهم براي اينكه بهانه اي وجود داشته باشد تا تبرشان را براي قطع ريشه همه اقليت ها و بخصوص بهائي ها از ايران تيزتر كنند و همه رقبايشان را به بهانه های واهی اعدام و نابود كنند.

دهم براي اينكه آيت الله  بروجردي افكار و عقايد خودش را بيان مي‌كرد و از قماش آخوندهاي فرمايشي و ولايت‌ذليل و مجيز گوي خامنه اي نبود.

يازدهم براي اينكه با فيلم كردن مردم و سر كار گذاشتن آنها چند روزي حواسشان را از بدبختي ها و گرفتاري هايي كه دستپخت مقام معظم ولايت است پرت كنند.

دوازدهم براي اينكه همه كساني كه خدا و معنويت را قبول دارند دستگيرشان شود كه اين خامنه اي است كه باب الله است. خامنه اي است كه تنها در و مدخل به حرم خدا است. اصلاً  خامنه اي خداست! و البته چون اگر اين يكي را بلند و واضح بگويد گندش در مي‌آيد و كافر و ملحد به حساب مي آيد با يك درجه تخفيف خود را  نايب امام زمان جا مي زند!!!

سيزدهم براي اينكه اين خطر وجود داشت كه منبر بروجردي منبر ولايت عظمي را كساد كند و كساني كه حرف حساب بروجردي را مي شنيدند زير آب حرف هاي بي سرو ته آقا را بزنند و ديگر كسي زير بار جفنگيات خامنه اي نرود.

چهاردهم و مهمتر از همه اينكه زهر چشمي هم از آقا امام زمان گرفته شود كه متوجه باشند مملكت هر كي هر كي نيست! اينطوري نيست كه سر خود راه بيفتد نيابت خود را به شخص ديگري واگذار كند كه در اين صورت كلاهش با كلاه مقام والاي ولايت امام زمان! در هم مي رود. يا اينكه خداي ناكرده بدون مشورت با نايب بر حقش نرود جايي حرفي بزند كه آقا نايب مجبور شود زير آبش را بزند. بالاخره خامنه اي‌اي گفتند، شاه و صدام و ملامحمد عمر نيست كه ميدان را به اين مفتي ها خالي كند!

تفاوت هاي خامنه اي و بروجردي

يك: هواداران بروجردي حداكثر يكي دو هزار نفر هستند كه هر از گاهي پاي منبر بروجردي مي نشستند ولي خامنه اي با تصرف عدواني مقام نيابت امام زمان  و اتصال به مقام جعلي ولايت فقيه آن هم به ضرب و زور سپاه و بسيج، جان و مال و ناموس مردم ايران را زير عباي خود گرفته است.

دو: بروجردي امكانش را ندارد تا براي خودش روزنامه و راديو و تلويزيون و شبكه ماهواره اي بخرد كه از صبح تا شب بتواند سر خلق الله را شيره بمالد در حالي كه خامنه اي با چپاول دارايي ملت ايران غير از صدا و سيما و هزاران روزنامه و نشريه مي‌تواند روزي چند ده بار چند صد تا سپاه و بسيج را بخرد و بفروشد تا مردم را پاي منبرش بكشند و اگر هم كم آورد انصار آدم خوارش را به جان مردم بيندازد.

سوم: بروجردي براي اينكه دلش به حال مردم سوخت براي حل بعضي از مشكلات آنها راه حل هاي ساده و عملي ارائه داد ولي  خامنه اي به مدد كفايت ذاتي كه در مقام نيابت تعبيه شده روزي نيست كه براي حل يك باره و تمام و كمال جمله مشكلات اسلام و مسلمين راه حل ارائه ندهد منتها راه حل‌هايي كه مردم را با سر به زمين مي كوبد، يا از وسط دو نيم مي كند.

چهارم: بروجردي دستش از مال دنيا كوتاه است و مثل خامنه اي مالكيت چندين ارگان‌ و سازمان و نهاد را ندارد كه آدم خري كند اما خامنه اي اگر جزو نفرات اول تا سوم بين ثروتمندترين مردان جهان نباشد حتماً جزو ده نفر اول هست با اين فرق كه بقيه با عقل و شعور خودشان به اين ثروت رسيده اند ولي ثروت خامنه اي پول ملت است كه با زور يا تزوير از جيب مردم در آمده و به جيب او سرازير شده.

پنجم: بروجردي صاحب شبكه مافيايي به اسم دولت و دادگستري نيست كه مطربان حكومتي سازشان را با او كوك كنند و بقيه هم به هر سازي كه مي زند برقصند ولي خامنه اي كه ولي امر و نهي استصوابي است بر مرگ و زندگي آدم ها هم ادعاي ولايت دارد.

ششم: بروجردي مي گويد تركيب دين با سياست است كه مردم ايران را به خاك سياه نشانده ولي خامنه اي كه شاهرگ ولايتش به اين تركيب منفور وابسته است سر امثال بروجردي را زير اب مي كند تا بتواند همچنان خود و ايادي اش را با آتشي كه به خان و مان مردم ايران زده گرم نگهدارد.

هفتم: بزرگترين گناه بروجردي اين است كه چند صد نفر هواخواه دارد كه با دست خالي جان خود را سپر بلاي او در مقابل چوب و چماق مزدوران خامنه اي كردند ولي خامنه اي چند ارتش موازي دارد كه مدرن ترين سلاح هاي مرگبار ميكربي و هسته اي را در اختيار دارند و سلاح هاي از رده خارج شده شان را در خانه مردم مي گذارند تا برايشان جرم  ضديت با انقلاب و نظام درست كنند.

 

قبلی

برگشت

بعدی