ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . دکتر محمد مصدق و بهائیان بخش 3                                                                            بهرام چوبینه                                                         3

2 . رنجنامه ای دیگر                                                                                                   انور حسین پناهی                                                     7

3 . مضحکه انتخابات در اعماق فقر و بیکاری و سانسور و اختناق چه معنی دارد؟!                        رحمانی                                                              8

4 . تلخ نوشته                                                                                                              صدیقه جعفری                                                      11

5 . سیل قم:احمقانه‌ترین سیل بندی در جهان                                                                          نگین پوردلیر                                                      12

6 . نامه پالیزدار از زندان به رهبری !                                                                                                                                                      14

7 . نگاهی به خانه های فحشا در ایران                                                                                 ح - ک                                                            15

8 . چرا خامنه اي كمر به نابودي آيت الله بروجردي بسته است؟                                                 انجمن فروهرها و پروانه ها                                   17

9 .        مدیریت، در عهد ولایت فقیه و در اروپا                                                                   نگین پوردلیر                                                     20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد:

 پشت جلد: نگین پوردلیر

برگشت