ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

در این شماره می خوانید

 1 . بحران سرمایه داری با تزریق پول بیش تر به بازار حل نمی شود! بخش 2                  بهرام رحمانی                                                          3

2 . عنکبوتیان در تارهای توهم                                                                             س. یوسفی (محقق و پژوهشگر)                                 8

3 . کلمات خسار احمدی نژاد                                                                                نگین پوردلیر                                                        12

4 . رئيس جمهور محمود احمدی نژاد و مديريت خانمان سوز درآمدهای نفتی                      جمشيد اسدی                                                        12

5 . فایده حضور زنان در کابینه چیست؟                                                                  بابک مهدی زاده                                                   15

6 . استاد شجريان از پروژه باغ هنر بم كنار كشيد                                                     تنظیم: نگین پوردلیر                                                17

7 . دلارا، دختری که در زندان رنگ ها را گم کرد...                                                 اتحاد زنان آزادیخواه                                                 18

8 . خطر اعدام هفت رهبر بهایی در ایران                                                                                                                                         19

9 . ایران و تکرار تراژدی قلعه حیوانات در دولت نهم                                                مهندس لیلا خانی                                                      20

ر هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی اتفاق می افتد

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

منوچهر شفائی                Manoochehr Shafaei

سردبیر

نگین پوردلیر                        Negin Pour Dalir 

هیئت تحریریه
نگین پوردلیر                        Negin Pour Dalir 

الهه آریانپور                    Elahehe Aryanpour

 

آدرس :

Azadegy _  M. Shafaei

Postfach   52 42

30052  Hannover

Deutschland

  Tel:      +49 174 679 15 38  

Email:  shafaei@azadegy.de   

 www.azadegy.de            

  یاد آوری :

         آزادگی نشریه ای مستقل و بدون وابستگی است که زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود.

        نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد .

        با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی  کاملاً آزاد است.

        مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد .

آزادگی 

 روی جلد:

پشت جلد: مهندس لیلی خانی

قبلی

ببرگشت

بعدی