ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . نامه سرگشاده به سيد علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران،                          گلمراد مرادی                              3

2 . جهش بزرگ به ‌سوی دمکراسی                                                                        منوچهر صالحی                         5

3 . تجارب و دستاوردهای خیزش دو هفته ای مردم ایران!                                             تنظیم: نگین پوردلیر                   8

4 . نامه تند بابک داد به خامنه ای                                                                            بابک داد                                11

5 . از بنیاد بگویم یا ندا؟(*)                                                                                   لاله حسین پور                         12

6 . شاهكار مهندسي دولت نهم:  راه آهن يكبار مصرف                                                 تنظیم: میترورسائی                    13

7 . " راه کارگر " سی ساله شد!                                                                             آرش کمانگر                            15

8 . اسلام ناب محمدی به قرائت طالبان مذهبی ایران !                                            پریس کی نژاد                          16

9 . سید مجتبی خامنه ای کیست؟                                                                             مازيار رادمنش                         17

10.  دستور قوه قضائیه ایران برای برخورد با شبکه های ماهواره ای و سایت ها               نگین پوردلیر                           20

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: میترا ورسای

 پشت جلد:نگین پوردلیر

برگشت