ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

مقالات

1 . تاملی بر جنبش دانشجویی بخش 2                                                                                رضا محمدی                                               3

2 . بحثی در، استقلال، آزادی، دمکراسی، برابری و مستعمرات سوپر نوین بخش 3                      حسن بایگان                                                 7

3 . مشکل مشروعیت رژیم‌های استبدادی                                                                            منوچهر صالحی                                           10

4 . نقاب های سفید، صورت های سیاه،                                                                              مسیح علی نژاد                                             12

5 . در چه نوع نظامی اعدام و خشونت مشروعیت می یابد                                                        جهانگير گلزار                                             13

6 . امكان‌ لغو مجازات‌ اعدام‌ در شريعت و قوانين ايران                                                             عمادالدین باقی                                             18

7 . کهنه قالی میخرم...                                                                                                     صدیقه جعفری                                             20

 

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: میترا ورسائی 

 پشت جلد: صدیقه جعفری

برگشت