ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره چدید

حقوق بشر

دانشجو

قیمت اینترنت پر سرعت مالزی : هر 229376 کیلو بیت در ثانیه معادل تقریب 1500 تومان

مقایسه قیمت اینترنت پر سرعت مالزی نسبت به ایران : حدود 9 ریال در هر 128 کیلو بیت در ثانیه

به این ترتیب می توان نتیجه گرفت قیمت اینترنت پر سرعت ایران حداقل 16 هزار برابر اینترنت پر سرعت مالزی است .

 Edam 1.jpg 

آمار اعدام :

سال ۲۰۰۰: ۱۶۵ نفر

سال ۲۰۰۱: ۷۵ نفر

سال ۲۰۰۲: ۳۱۶ نفر

سال ۲۰۰۳: ۱۵۴ نفر

سال ۲۰۰۴: ۱۰۸ نفر

سال ۲۰۰۵: ۹۴ نفر

سال ۲۰۰۶: ۱۷۷ نفر

سال ۲۰۰۷: ۳۱۷ نفر

سال ۲۰۰۸: ۳۵۰ نفر (آمار حقوق بشر ایران) ؛ ۳۴۶ نفر،آمار عفو بین الملل

سال ۲۰۰۹: ۴۰۲ نفر، آمار حقوق بشر ایران

برخی از آمار سال ۲۰۰۹ :

تعداد اعدامها در سال ۲۰۰۹ حدود ۲۰ در صد به نسبت سال ۲۰۰۸ افزایش پیدا کرد

در سال ۲۰۰۹ بطور متوسط بیش از یک نفر روزانه در ایران اعدام شد

بالاترین تعداد اعدامها در ماه قبل از انتخابات (مه ؛ ۵۰ اعدام) و ماه بعد از انتخابات ماه (جولای ؛ ۹۴ اعدام) صورت گرفت

در سال ۲۰۰۹ دستکم ۵ نوجوان اعدام شدند

۱۳ زن در بین اعدامیان اعلام شده توسط رسانه های داخل کشور وجود دارند

در سال ۲۰۰۹ دستکم یک نفر سنگسار شد

یک زندانی محکوم به سنگسار در سال ۲۰۰۹ به دار آویخته شد

طبق آمار رسانه های داخلی شهرهای تهران (۷۷ نفر ) ، زاهدان (۴۱ نفر ) ، اهواز (۴۱ نفر ) ، اصفهان (۴۰ نفر ) ، شیراز (۳۰ نفر ) ، کرمانشاه (۱۹ نفر ) و کرمان (۱۷ نفر ) بالاترین تعداد اعدام ها را شدند.

۹ نفر در سال ۲۰۰۹ در ملاء عام به دار آویخته شدند.

یک نفر (مرد) بنا به گزارشهای رسمی در رشت سنگسار شد.

منبع : گزارش سالانه حقوق بشر ایران

جامعه شناسی کودکی در ایران

علی طایفی

مفهوم کودکی از منظر جامعه شناختی اساسا محصول دوران مدرنیزم است. پس ازانقلاب صنعتی و رشد سرمایه داری با وجودیکه در متون بسیاری از فلاسفه اجتماعی، جامعه شناسان، نظریه پردازان اجتماعی و سیاسی، به حقوق کودک توجه شده و از بهره کشی آنان سخن به میان آمده است،

ولیکن کودکی و کودکان بعنوان  آنچه که امروزه بعنوان کانون توجه جامعه شناسان، روزنامه نگاران، فعالان اجتماعی، جنبشهای فمینیستی و حقوق بشری فرار گرفته، امری نوپدید است.

ویلیام کورسارو یکی از محققان جامعه شناسی کودکی، می نویسد: تا 18 سال پیش جای مطالعات مربوط به کودکی و کودکان در جامعه شناسی خالی بود. اما اینک این موضوع بشدت مورد توجه بسیاری از جامعه شناسان قرار گرفته است. (کورسارو، 2005، ص5).

جین کورتروپ می نویسد : کودکان به همان اندازه ای که مورد غفلت بوده اند، به حاشیه نیز رانده شده بودند. در واقع کودکان در نظریه و مفهوم پردازی های جامعه شناختی به دلیل موقعیت تابع و تحت سلطه کودکان همواره در حاشیه توجه بوده اند.

بدین معنا که کودکان بعنوان بزرگسالان آینده ای نگریسته می شدند که می بایست نقشی را که آنان می خواهند ایفا نمایند و کمتر بعنوان آنچه که هستند مورد توجه قرار می گرفتند. درواقع نیازها و علایق کودکان همواره بعنوان علامت خطری برای بزرگسالان و بعنوان مسئله اجتماعی تلقی میشد که میبایست چاره جویی شود (کورتروپ، 1993).

 دراین میان می توان به مجموعه ای از دلایل وقوع این امر اشاره نمود:

1. تحولات پس از جنگ جهانی دوم، توجه سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و کمیسیون های متعدد ان به مقوله آسیب پذیران جنگ بویژه زنان و کودکان، کودکان آسیب دیده، سوء استفاده نظامی از کودکان در جنگ، قاچاق کودکان برای فروش در بازار سکس و کار و حتی اعضای بدن، کودکان خیابانی وبی سرپرست و ... را افزایش بخشید،

2. رشد جنبش های مدنی زنان و فمینیستی در بین فعالان حقوق بشر و عدالت خواه و تمرکز عمده توجه آنان به نهاد خانواده، روابط همسری و زناشویی، مقوله آموزش و تربیت کودک، ازدواج و طلاق، آسیب شناسی خانواده و در نهایت مقوله کودک و کودکی در برخی ساختمان های ایدئولوژیک محصول پرداختن به مادری و زنانگی است.

3. حضور بیش از پیش زنان در حوزه های مختلف جامعه شناسی بویژه در غرب و طرح و پیگیری مسائل و کودکان و بررسی و نقد نظریه های جامعه شناسی در این خصوص و انجام پژوهش ها و مطالعات مرتبط نیز دراین راه نقش بسزایی داشت. به تعبیر کورسارو توجه جامعه شناسان به سایر گروه های تحت سلطه نظیر زنان و اقلیت ها نیز سبب عطف توجه به کودکان گردید.

4. رشد ساختار وتوسعه دولت و جامعه رفاه و افزایش خدمات و تامین اجتماعی و بهداشت و درمان از یکسو و کاهش  نرخ مرگ ومیر اطفال و افزایش متوسط طول عمر و امید به زندگی از

قبلی

برگشت

بعدی