ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

در این شماره می خوانید

مقالات

1 . درباره لیبرالیسم سرمایه‌سالارانه                                                                 منوچهر صالحی                                                                                      3

2 . آمار و ارقام یک کشور امام زمانی                                                               میترا ورسائی                                                                                         6

3 . جامعه شناسی کودکی در ایران                                                                    علی طایفی                                                                                             8

4 . آخرين توليد دولت احمدي نژاد امامزاده سيار                                                    صدیقه جعفری                                                                                      13

5 . بنیاد مستضعفان تاجر نفت شد                                                                       امیرحسین بهادری                                                                                 14

6 . وصیت نامه عجیب حسین پناهی                                                                    طناز نعزی                                                                                           14

7 . مُثله اندام جنسی دختران و زنان تحت عنوان ختنه                                                میترا ورسائی                                                                                        15

8 . سهم بلوچستان فقیر: ستم ملی ، ستم مذهبی و اعدام                                               یدالله بلدی                                                                                              18

9 . نقش فتواهای دینی در مسائل اجتماعی                                                              ن. سادات                                                                                              19

10. بررسی حق انتخاب برای ایرانیان                                                                  میترا ورسائی                                                                                         20

 

ر هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی اتفاق می افتد

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

منوچهر شفائی                Manoochehr Shafaei

 

امور ادبی
میترا درویشیان                  Mitra Darvishian
Mitra@live.de تماس برای بخش ادبی
همکاران

میترا ورسای             Mitra Varsaie
ن. سادات                   N. Sadat
طناز نعزی           Tannaz Noezi

آدرس :

Azadegy _  M. Shafaei

Postfach   52 42

30052  Hannover

Deutschland

  Tel:      +49 174 679 15 38  

Email:  shafaei@azadegy.de   

 www.azadegy.de            

  یاد آوری :

         آزادگی نشریه ای مستقل و بدون وابستگی است که زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود.

        نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد .

        با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی  کاملاً آزاد است.

        مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد .

آزادگی 

 روی جلد: طناز نعزی

پشت جلد:  میترا ورسائی

قبلی

ببرگشت

بعدی