ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

مقالات

1 . درباره لیبرالیسم سرمایه‌سالارانه                                            منوچهر صالحی                                                                                      3

2 . آمار و ارقام یک کشور امام زمانی                                         میترا ورسائی                                                                                         6

3 . جامعه شناسی کودکی در ایران                                              علی طایفی                                                                                             8

4 . آخرين توليد دولت احمدي نژاد امامزاده سيار                              صدیقه جعفری                                                                                      13

5 . بنیاد مستضعفان تاجر نفت شد                                                 امیرحسین بهادری                                                                                 14

6 . وصیت نامه عجیب حسین پناهی                                               طناز نعزی                                                                                           14

7 . مُثله اندام جنسی دختران و زنان تحت عنوان ختنه                            میترا ورسائی                                                                                      15

8 . سهم بلوچستان فقیر: ستم ملی ، ستم مذهبی و اعدام                            یدالله بلدی                                                                                           18

9 . نقش فتواهای دینی در مسائل اجتماعی                                            ن. سادات                                                                                          19

10. بررسی حق انتخاب برای ایرانیان                                               میترا ورسائی                                                                                      20

 

در هر 5 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: طناز نعزی 

 پشت جلد: میترا ورسائی

برگشت