ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . تـمـركـززدايـي  در  اروپـا نوشتة شتورم و تسيمرمان ـ شتاينهارت               ترجمة ناصر ايرانپور                           3

2 . پس از یکدست شدن                                                                      مجید زربخش                                      9

3 . گروه طبرزدی توسط دادگاه انقلاب منحل شد،                                      سید علیرضا ریون                               10

4 . سخنی با ملت، هشداری به حاكميت!           بيانيه ٦٧٤ نفر فعال سياسی، فرهنگی، اجتماعی و دانشجويی                   12

5 . فاتحان ایران و زانوزدگان شرمگین            از خطابه سکوی سرخ میرزاآقا عسگری (مانی)                                  13

6 "مهرورزی نامهربانان"                                                                    مهدی پدران                                      14

7 . تاملی بر کنش ها و واکنش ها در قبال تغییر سفرا                                   امیر نیلچیان                                      14

8 .  کلامی هم از مادر عروس                                                               اقدس جوادپور                                     15

9 . درخواست اقدام فوری از دولت برای نجات کشت و صنعت چای از ورطه نابودی    خلیل رئیسی فرد                       15

10 . شيراک به دنبال آرام کردن آشوبگران پاريس                                      خلیل رئیسی فرد                                  16

11. دادگاه حادثه تيراندازي در متروي كرج به صورت غير علني برگزار شد !     مینا بگوهی                                     16    

12 . سيد ضيا، هويدا و احمدي‌نژاد                                                              مسعود بهنود                                  17

13 .  برای مردم يهود، همواره دو ایران وجود داشته است                                عباس میلانی                                 18

14 . مصاحبه با سگ مظلوم                                                                     سید ابراهیم نبوی                           19

در هر 8 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

طرح روی جلد: خلیل رئیسی فرد

طرح پشت جلد: مینا بگوهی

برگشت