ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . شانزده آذر، یادآور یک جنایت، افشاگر یک خیانت!                                                        آرش کمانگر                           3
2 . اعدام، جنايت برنامه ريزی شده                                                                                 اقدس جوادپور                          4
3 . گزارش لوموند از تهران تنظیم:                                                                                  خلیل رئیسی فرد                       5
4 . گسترش بازار جنسی در امارات و پاکستان همسايگان خريدار دختران ايرانی                         شهرام رفيع زاده                      7
5 . فدرالیزم از چه طریق و با چه بهایی؟                                                                           دكتر حسين باقرزاده                 8
6 . حواريون "مصباح" مجازات نخواهند شد؟!                                                                    اسماعیل عنایت اصل                9
8 . مانيفست آزاديخواهي                                                                                              حامد رمضان چالكي                  11
9 . هیتلر هم صهیونیست بود                                                                                         ابراهيم نبوي                           13
10 . خودکشی در ايران بخش دوم                                                                                   امیر اسدیان                            15
11. پرونده متهمان شركت نفتي اورينتال كيش اويل                                                             خلیل رئیسی فرد                      15
12 . واقعیت های گروگانگیری سفارت امریکا در تهران برگرفته از نشریه انقلاب اسلامی           خلیل رئیسی فرد                      17
13 . کلامی هم از مادر عروس                                                                                      مینا بگوهی                            20

در هر 8 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

طرح پشت جلد: مینا بگوهی

برگشت