ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

1 . ازدواج اجباری                                                                                  لاله حسین پور                  3
2 . درسي كه بايد از آن آموخت                                                                  ناصر ایرانپور                   6
3 . چند نکته خواندنی                                                                               احمد امیری                      7
4 . جمهوری اسلامی، حماس، کدام آینده؟                                                     وریا محمدی                     10
5 . چرا ایرانیان باید آیین های نوروزی چهارشنبه سوری و سیزده به ...             خلیل رئیسی فرد                 12
6 . مراسم روز جهانی زبان مادری در اورميه تهیه و تنظیم:                            خلیل رئیسی فرد                  13
7 . در استادیم آزادی تهران نيروي انتظامي به زنان حمله کرد                          سیما پژوهی                      14
8 . تركمن‌ها و درد مشترك اقوام ايراني                                                      عبدالرحمن ديه‌جي               15
9 . کجايند آن طرفداران آزادى                                                                  على سورى                        18
10 . ٨ مارس روز جهاني زن،٨ روزنامه نگار زن گروگان و در زندان             مهدی پدران                        18
11 . ستم دیده ، ندای آزادی                                                                      شعله میر قرائی                  19
12 . نامه ای بینا داراب زند به خامی زاده، رئيس زندان اوین                           خلیل رئیسی فرد                  19
13 . در عهد و دوران حکومت ولی فقيه ( جانشین خدا در زمین !!!؟)               مینا بگوهی                         20

 

در هر 6 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: خلیل رئیسی فرد

 پشت جلد: مینا بگوهی

برگشت