ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

 حقوق بشر

دانشجو

 

گفتن و نوشتن آرزوها نیز خیلی مهم است. البته در گفتن آرزوها بهتر است از زمان حال استفاده شود. گفتن آرزو در زمان گذشته یعنی به آن خواسته نرسیده اید و با داشتن باور به اینکه آرزو برآورده نشده به آن نخواهید رسید. گفتن آرزو با فعل آینده هم یعنی دست نیافتن به آرزو چون زمان آینده در آینده است و دست نیافتنی. باور شما باید این باشد که خداوند آرزوهاتان را تحقق داده- یا در اصل خواسته شما را داده و بعد آرزوی آن را در دل شما گذاشته- آرزوی شما در پشت در گذاشته شده و نحوه رفتن تا در و دست یافتن به آن در دست شماست.

گفته شده است از یکی از معصومین:" دو نفر از شما در زمین در مورد هر آنچه که می خواهید بیاندیشند هر آینه از طرف خدا خواهد شد." این نکته برای زوجینی گفته شد که خواسته ها و آرزوهای مشترک یا موافقی دارند. که بیان آن خواسته و تفکر در مورد آن از طرف هر دو نفر به نسبت تاثیر بیشتری خواهد داشت.

5- اصل تصویر سازی ذهنی: ارسال اطلاعات ورودی به ضمیر ناخود آگاه از طریق تصاویر.

شاید این اتفاق برای شما هم افتاده باشد که با دیدن یک صحنه به خود می گویید این صحنه یا منظره یا لحظه را من قبلا دیده بودم. اینطور گفته میشود که شما آن لحظه یا منظره را قبلا برای خود ساخته اید و در ضمیر ناخود آگاهتان ثبت شده است.

از همین اصل شما می توانید برای ساخت اتفاقات آینده یا آرزوهاتان استفاده کنید. (مثال: قرار است شما به محلی بروید که معمولا شلوغ و پر ترافیک است و جای پارک پیدا نمی شود. برای خودتان آن روز را به تصویر بکشید با توجه به آشنایی که از آن محل دارید محلی را برای پارک ماشین در نظر بگیرید. البته دقت کنید که انجام این آزمایش یا موارد مشابه باید همراه با باور قوی شما به این امر باشد.)

بهتر است در هنگام ساختن فیلم در ذهنتان برای آن رنگ و صدا هم در نظر بگیرید. البته در شروع و برای تمرین روی باورها شاید صدا گذاری کمی سخت باشد.

قانون اثر مصور: در این قانون گفته میشود اگر شما بتوانید در کسی که بیمار وسواس دزدی است چنان تصویر قوی از دزدی نکردن در ذهن او ایجاد کنید قطعا او دیگر دزدی نخواهد کرد.

گفته میشود که قدرت تخیل 10 برابر قدرت اراده است.

تخیلات به دو دسته تقسیم میشوند

                  تخیل فعال: خیالات بصری یا کلامی که هدف یا مسیر دارد.

                  تخیل منفعل: فرد در مقابل جریان و نوع تخیل یا موضوعات نقش تعیین کننده ندارد(مالیخولیا) معطوف به هیچ هدفی نیست.

تخیل در مورد آرزوها باعث میشود آرزو زودتر محقق شود.

در بیان موضع تخیل و اراده میتوان گفت:

                  اگر تخیل و اراده در مبارزه باشند تخیل برنده خواهد شد.

                  اگر تخیل و اراده در مبارزه باشند نیروی تخیل برابر مجذور نیروی اراده است.

                  اگر نیروی تخیل و اراده همراه شوند نیروهایشان در هم ضرب خواهدشد.

                  تخیل قوی به صورت رفتار در می آید.

انسان آمادگی پذیرفتن یک تخیل منفی یا مثبت را دارد.

ضمیر ناخودآگاه بین دو ایده متضاد در ذهن آنکه قویتر است را انتخاب می کند. (شما برای انجام کاری انجام شدن و یا نشدن آن هر دو را در ذهن خود تصویر می کنید. کدام  را بیشتر باور دارید؟)

بهتر است در بین آرزوها یا کارهایی که قصد دارید انجام دهید از مهمترین شروع کنید و یکی یکی تخیل در مورد آن بسازید.

عواملی که به برنامه ریزی یا برنامه نویسی ضمیر ناخودآگاه کمک می کند.

                  سیگنالهای مثبت و منفی فرستادن

                  شدت جریان- چطوری فرستاده شود(احساس- تاکید- جملات معنوی)

زمان برنامه ریزی

در طول شبانه روز مغز انسان چهار نوع انرژی صادر می کند:

                  انرژی بتا: ضعیف است. در عالم هوشیاری و از قسمت بالای مغز صادر شده و قدرتی ندارد.

                  انرژی آلفا: نسبت به بتا قویتر است. از قسمت های پایینی مغز و در حالت آرامش یا relaxation صادر میشود.

                  انرژی تتا: از آلفا قویتر است. در عالم عدم هوشیاری یا خواب سبک صادر میشود و قابلیت هدایت ندارد.

                  انرژی دلتا: از تتا قویتر است. در خواب عمیق صادر میشود و غیر قابل هدایت است و کارایی ندارد.

انرژی آلفا 8 تا 12 بار در ثانیه و در حالت تفکر و تامل آزاد صادر میشود. بر اثر حالت تمرکز و توجه قطع میشود.

کی مغز در حالت آلفا است؟ کی میشود فرمان داد یا خواسته ها را بیان کرد؟ در حالت خواب و بیداری(وقتی از خواب بیدار میشوید یا می خواهید بخوابید.)

پایان جلسه سوم 

تمرین:

                  خریدن یک دفترچه شکیل و زیبا و نوشتن عنوان دفترچه ثبت موفقیتها روی جلد آن و نوشتن خاطرات خوش گذشته و آرزوها در آن.

 ادامه دارد

 

عکس های تاریخی

مریم دهقانپور

۱۹۵۰ : اتهام‌زني‌هاي سناتور مك‌كارتي آغاز مي‌شود

http://salijoon.info/mail/880527/word/Image_1.jpg

 

قبلی

برگشت

بعدی