مقالات

پیام و اطلاعیه ها

لینک ها

درباره آزادگی

شماره جدید آزادگی 

بایگانی


مسئله ملی و فدرالیسم

ملا حسنی

 

دانشجو

 

حقوق بشر

ارتباط با ما

                   

   آدرس پستی نشریه آزادگی:

Azadegy  M. Shafaei

Postfach  52 42

30052  Hannover  Germany

Tel.: +49 163 261 12 57

آدرس ایمیل جهت تماس با ما                                   shafaei@azadegy.de

   

               صاحب امتیاز و مدیر مسئول، 

 منوچهر شفائی                                   shafaei@azadegy.de

             قائم مقام و هماهنگ کننده شبکه مدافعین حقوق بشر در ایران                                                    hr-shabake@azadegy.de

       پریسا حسین پور                  parisahosenpoor@yahoo.com    

 

 

برگشت