ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

کتاب

 حقوق بشر

دانشجو

 

Soal.jpgولایتِ سرکوب

 

 

 

 

 

 

گوشه هائی از سرکوب و کشتار پس از

22 خرداد 1388

 

 

محمد وهابی

مارس 2010

 

 

 

 

تقدیم به زنان و مردان آزاده و مبارز ملت ایران

محمد وهابی

 

ولایت و رهبری علی خامنه ای قانونی و شرعی نیست
 

اینک به بهانه انجام کودتا و سرکوب مردم پس از انتخابات 22 خرداد، و اینکه علی خامنه ای خود را با وقاحت تمام نماینده و جانشین خدا در زمین اعلام نموده به عنوان سرآغاز کتاب ولایت سرکوب اعلام کنم که ولایت و رهبری علی خامنه ای غیر قانونی و حتی غیر شرعی است.

آیا تا بحال فكر كرده ايد كه چرا ولایت و رهبري اقاي خامنه اي غير شرعي و غير قانوني است؟.

در مورد غير قانوني بودن و بازنگري در قانون اساسي سخن بسيار زده شده است و براي همه روشن است كه انتخاب ايشان بر خلاف قانون آن زمان بوده است.

ايشان در آن زمان نه مجتهد و نه اعلم بود.

كسي هنوز نمي داند در چه روزي آقاي خامنه اي ايت الله شد و در چه روزي فقيه شد!. ولايت فقيه قبلي نيز اين حق قانوني را ندارد كه فقيه بعدي را خود انتخاب كند.

اگر آيت الله خميني نيز در سخنان خصوصي اين مطلب را گفته باشد و اقاي خامنه اي از ايشان درخواست كرده است كه فتوا بدهند كه حرام است اگر فردي اين مسئله را بيان كند پس چگونه بر خلاف فتواي آيت الله خميني اين مطلب بيان شده است؟

مجلس خبرگان بايد از افرادي تشكيل شود كه شاغل سمتهاي اجرايي و قضايي از جانب مقام رهبري نباشند.

ولي مي بينيم كه خود از جانب رهبري سمتهاي اجرايي و قضايي دارند. آيا اين خلاف قانون نيست؟

ولي مشكل مانند يك دايره قدرت است.

رهبر افرادي به نام اعضای شورای نگهبان را انتخاب مي كند كه اين افراد در مجلس خبرگان بر رهبري نظارت كنند. رهبر منتخب اين افراد است و اين افراد منتخب رهبر پس اگر رهبر سخني بر خلاف قرائت و خواست اين افراد بگويد ايشان را از اين مقام خارج مي كنند.

منتخبين رهبر، مجلس خبرگان را صدرصد در دست دارند و حتي شاغل مسئوليت هاي اجرايي، قضايي و نماز جمعه هستند و همچنين در مصلحت نظام نيز شاغل هستند.

اين يك نوع ريشه قدرت مافيايي است. هنوز كسي جرات نمي كند از دايره رهبري و اشخاص پشت قدرت رهبري سخني بگويد.

مي بينيم كه نه فقط انتخاب آقاي خامنه اي قانوني نيست بلكه تمام اين سالها نيز از نظر قانون تمديد مقام وي غير قانوني بوده است.

اگر در مجلس اقاي شاهرودي و اقاي جنتي و... بايد سئوال كرد كه چرا در دستگاهاي اجرايي سمت و مسئوليت دارند؟

آيا انتخاب آقاي خامنه اي روش ديني و اسلامي است؟

از نظر شرعي بايد گفت كه اينگونه انتخاب حرام است و ضد تفكر شيعي است.

امام علي (ع) مخالف اين نوع انتخابات بود و براي همين مذهب شيعي بوجود آمد.

امام علي (ع) با يك شورايي كه رهبر را خود انتخاب كند و براي پوشش ديني ظاهري سنت پيامبر(ص)، از مردم بخواهند فرمايشي با اين شخص بيعت كنند را غير اسلامي مي داند. مخالفت امام علي (ع) براي گرفتن خلافت براي خود نبود، بلكه مخالف انتخابات فرمايشي بود. مردم حق انتخاب نداشتند و فقط براي تصويب راي شورا بيعت را بيان كردند. امام علي (ع) اين نوع انتخاب را غير شرعي مي دانست.

براي انتخاب اقاي خامنه اي باز از روش تعيين خلافت استفاده شد و چند نفر بجاي مردم انتخاب كردند و ديگر حتي راي مردم كه همان بيعت مي باشد را لازم ندانستند زيرا ايشان در مقام رياست جمهوري قرار داشتند. 6 ماه امام علي (ع) كه راضي با اين گونه انتخاب نبود بيعت نكردند و اين نوع انتخابات فرمايشي، را اسلامي و شرعي نمي دانستند.

ولي چون مردم با خليفه بيعت كردند ديگر راهي براي انتخابات جديد بوجود نيامد و امام بايد يا با حكومت همكاري مي كرد يا قيام مسلحانه مي كردند.

قيام امام حسين (ع) نيز براي انتخابات عادلانه خلافت بود. خليفه شرايط لازم را نداشت و مردم درخواست كردند كه رهبري عادلانه انتخاب شود و مردم حاكميت را بدست بگيرند. مردمي كه مي خواستند تغيير بوجود بيايد متاسفانه براي دلايل مالي و آبادگري مادي (كه يزيد آنرا قول داده بود) باعث شهادت امام حسين (ع) ، بدست خود مردم مسلمان گشت.

بنظر مي رسد كه درخواست مردم كوفه و حتي مردم بصره براي حقيقت انتخاب خليفه نبود بلكه براي زندگي بهتر و مادي بود. اصلاحات را مادي مي دانستند و نه سياسي. يزيد بيشتر پول و رفاه به مردم قول داد.

متاسفانه در زمان امامان (ع) نگذاشتند كه انتخابات عادلانه برگذار شود. اگر بعد از وفات پيامبر اكرم (ص) زمان كافي برقرار مي كردند و اجازه مي دادند افراد ديگر نيز در انتخاب خلافت شركت كنند، حتي اگر امام علي (ع) انتخاب نمي شد باز خود اولين شخصي بود كه با خليفه بيعت مي كرد. سخنان و درخواست فدك از طرف حضرت فاطمه (س) براي مال دنيا نبود ولي مي خواستند چهره ناعادلانه بودن را نشان بدهند.

حركت و پيام حضرت فاطمه (س) براي خود نبود و تاريخ نشان مي دهد كه دنبال تضعيف حكومت اسلامي خليفه اول بود و براي اينكه تمام نظام اسلامي به پايان نرسد سكوت كردند.

سئوالي كه هميشه مورد بحث قرار مي گيرد اين است كه اگر پيامبر اكرم (ص) امام علي (ع) را براي خلافت تعيين كردند، چرا مردمي كه به تمام سخنان پيامبر توجه مي كردند، اين سخن را ناديده گرفتند؟

مگر مي شود كه سخن پيامبر به اين زودي فراموش شود يا ناديده قرار بگيرد. ايا سخنان ديگري از پيامبر مي شناسيم كه مردم در آن زمان تغيير داده باشند؟

بنظر مي رسد كه پيامبر اكرم (ص) ، امام علي (ع) را بعنوان امام و رهبر ديني بعد از خود معرفي كردند. همچناني كه پيامبر (ص) براي رسالت از مردم بيعت درخواست نكردند و رسالت انتخابي نيست و فقط خداوند حق انتخاب دارد ولي در امر حكومت و رهبر سياسي قرار گرفتن خود شخص پيامبر (ص) از مردم بيعت گرفتند و حتي از زنان نيز بيعت گرفتند.

اگر رهبري سياسي پيامبر از جانب خدا بود، نمي توانست از مردم براي تشكيل حكومت بيعت بگيرد.

تمام اختلافات آن زمان تا به امروز بر روش انتخاب رهبري سياسي است. جنگهاي داخلي براي انتخاب رهبر بوجود آمد. اگر چه نبايد دنبال اختلافات باشيم و بايد اتحاد بوجود بياوريم ولي سخن بنده از باب تفكر شيعي است و بيان اين مسئله است كه روش انتخاب آقاي خامنه اي، روشي است كه معصوم (ع) با آن مخالفت مي كند.

البته رهبر ديني و امام قرار گرفتن احتياج به بيعت و انتخاب ندارد و فقط رهبر سياسي بايد بيعت از مردم بگيرد. اگر زمان كافي براي انتخاب اولين خليفه را به مردم مي دادند و امام علي (ع) اجازه پيدا مي كرد كه در اين انتخابات نيز رد صلاحيت نشود و شركت كند، امروز اختلافات تعيين رهبري سياسي برداشته مي شد.

ولي بايد قبول كرد كه مكتب شيعه بر اساس بيعت با رهبر سياسي بر قرار است و مردم حق انتخاب دارند. در زمان پيامبر(ص) روشن بود كه مردم پيامبر(ص) را رهبر سياسي انتخاب كردند ولي باز پيامبر همه پرسي از طريق بيعت بوجود آورد كه اين سنت برقرار شود و استبداد ديني چهره شرعي بخود نگيرد.

در آن زمان افرادي كه پيامبر(ص) را انتخاب كردند بطور كلي جمعيت كوچكي بودند و همه به سادگي مي توانستند نظر بدهند و هيچ مخالفتي در تاريخ ثبت نشده است. ولي براي انتخاب خليفه اول، اختلاف باعث حتي ايجاد مذهب نيز گشته است.

بعد از انقلاب57 ، مردم به جمهوري اسلامي راي دادند و آيت الله خميني رهبر ديني قرار گرفت و رئيس جمهور در واقع بايد رهبر سياسي قرار مي گرفت.

از همان لحظه اختلاف بوجود آمد و نظريه ولايت فقيه بيان شد و آيت الله خميني كه خود در اين مورد كتاب نوشته بود، نمي توانست با درخواست نظارت ولايت فقيه مخالفت كند. اگر چه گفتند كه نمي خواهند رهبر سياسي قرار بگيرند و گفتند كه روحانيت در كارهاي اجرايي شركت نكنند ولي ايشان را بعنوان امام انتخاب كردند.

براي همين به آيت الله خميني ، امام خميني نام گذاري كردند. (ولي براي اقاي خامنه اي مقام رهبري نامگذاري كردند!).

بعد ازفوت ايت الله خميني در بازنگري كلمه مطلق به ولايت فقيه اضافه شد. اين يك نوع تغيير كامل نقش ولايت فقيه به روش رياست جمهوري شد. اين تفكر متحجر مي گويد كه پيامبر (ص) براي حكومت احتياج به بيعت نداشت!. حتي براي خلافت اولين خليفه بعد از پيامبر (ص) نيز بيعت را نمي پسندند در حالي كه امام علي (ع) دنبال روش انتخابات عادلانه بود.

تفكر ولايت مطلق برمي گردد به ديدگاه اينكه خليفه هم رهبر سياسي است و هم رهبر ديني.

اولين اختلاف داخلي بعد از انقلاب بر سر اين بود كه چه شخصي رئيس سه قوه قرار مي گيرد و محدوده اختيارات رئيس جمهور در سياست به چه اندازه است. ايا رئيس جمهور اختيارات را بدست دارد يا ولي فقيه؟

نظريه اوليه انقلاب اين بود كه رئيس جمهور اين اختيارات را در دست دارد ولي حتي تا امروز و حتي با برداشتن نخست وزيري هنوز رئيس جمهور امروز ايران مي فرمايد كه اختيارات سياسي كافي ندارد. آيا مقام رئيس جمهور فقط نمايشي است و بايد رهبر تايين تكليف سياست را بدست بگيرد و يا رئيس جمهور حق دارد تصميم سياست كشور را بدست بگيرد؟

تا اين مسئله حل نشود، رئيس جمهور حتي در مورد انتخابات مجلس نيز حق سياستگذاري ندارد. پس بيعت و راي دادن با بودن رهبري ( كه خود را رئيس جمهور با لباس رهبري مي داند) بي مفهوم است زيرا ايشان قدرت مطلق سياست را در دست دارد و نه رئيس جمهور.

اگر اصلاح طلب ها اتحاد رهبري پيدا كنند و خود براي رياست جمهوري شخصي را كانديد كنند.

ولي بايد اعتراف كنم كه هر شخصي رئيس جمهور قرار بگيرد به هيچ عنوان نمي تواند رهبر سياسي قرار بگيرد و بدون اختيارات كافي ، فقط براي نارضايتيهاي مردم جوابگو بايد قرار بگيرد و نمي تواند كار كند.

هنگامي كه رئيس جمهورانتخاب مي شود بايد به رهبري بگويد كه اختيارات سياست گذاري مي خواهد و يا از همان روز اول استعفا بدهد.

در طول رياست جمهوري آقاي رفسنجاني، ايشان با رهبري اختلافات شديدي داشتند و مخصوصا كيهان كه نمايندگي از آقاي خامنه اي بود می خواست چهره آقاي رفسنجاني را در ميان مردم خراب کند.

تمام سياستهاي اشتباه به شخص اول حكومت (( آقاي خامنه اي)) بر نمي گشت بلكه به رئيس جمهور بر مي گشت!. اگر آقاي رفسنجاني براي مجلس ششم راي نياوردن بعلت ترور سياسي جناح اقاي خامنه اي بود و نه اصلاح طلب ها.

همه مي دانند كه كيهان ميان تمام مردم حتي اصلاح طلب ها چهره آقاي رفسنجاني را خراب كرده بود و حتي اگر اصلاح طلب ها از ايشان فاصله نمي گرفتند، خود در انتخابات شكست مي خوردند.

در دوره هفتم قبل از اينكه آقاي رفسنجاني با آقاي محمد خاتمي در مورد رياست جمهوري سخني بگويد از آقاي موسوي در خواست كردند كه كانديد بشوند.

آقاي موسوي ( آخرين نخست وزير ايران ) قبول نكردند كه رئيس جمهور بشوند. علت اينكه آقاي موسوي قبول نكردند اين بود كه ايشان خود با آقاي خامنه اي كار كرده بودند و در رياست جمهوري آقاي خامنه اي ايشان نخست وزير بودند و اختلافات اين دو فراموش شدني نيست.

پس مي دانست كه آقاي خامنه اي اگر چه مقام رهبري را دارد ولي ايشان رئيس جمهور هستند و رئيس جمهور در واقع نخست وزير قرار مي گيرد. پس هيچ وقت رياست جمهوري (نخست وزيري از نوع جديد) را دوباره قبول نخواهد كرد. رئيس اين جمهوري آقاي خامنه اي است.

اين عين سخن آقای موسوی بود: ( و هرگز چنين خطايي نخواهم كرد) اين جمله مرا بفكر فرو برد.

و بايد اعتراف كنم كه درست است.

هيچ شخص عاقلي، رياست جمهوري بعدي را بر گردن نمي گيرد.

 اگر بگيرد بايد خود را نخست وزير آقاي خامنه اي بداند و متاسفانه زماني بود كه حتي نخست وزير آن زمان بيشتر از رئيس جمهور امروز اختيارات داشت.

در پایان به اين نتيجه رسيدم كه مجلس نيز هيچ كاري نمي تواند بكند زيرا رياست جمهوري آقاي خامنه اي مطلق است و اگر صد نامه به ايشان بنويسند باز نمي توانند ايشان را مانند رئيس جمهور عادي پاسخگو قرار بدهند.

 

محمد وهابی

 

 

 

 

فهرست مطالب

 TOC \o "1-3" \h \z \u مقدمه. PAGEREF _Toc272613935 \h 25

پیش گفتار. PAGEREF _Toc272613936 \h 27

بررسی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و نتایج آن. PAGEREF _Toc272613937 \h 29

برای جلوگیری از تقلب: امشب «حامیان تغییر»در برابر وزارت کشور اجتماع می کنند PAGEREF _Toc272613938 \h 31

تجمع گسترده دانشجویان و جوانان در بیرون و درون دانشگاه صنعتی شریف تهران. PAGEREF _Toc272613939 \h 37

یورش به بیمارستانها به قصد دستگیری زخمی شدگان و تهدید پرسنل درمان کننده به بازداشت.. PAGEREF _Toc272613940 \h 39

اسامی تعداد از زخمی شدگان درگیریهای امروز. PAGEREF _Toc272613941 \h 41

به فضای امنیتی و خشونت در ایران پایان دهید PAGEREF _Toc272613942 \h 43

گزارشی از وضعیت کوی دانشگاه تا ساعت ۲۴ شنبه شب.. PAGEREF _Toc272613943 \h 47

تصاويري از تظاهرات و ناآرامي هاي تهران پس از اعلام نتايج انتخابات.. PAGEREF _Toc272613944 \h 49

حمله خشونت بار نیروهای امنیتی به کوی دانشگاه تهران و دانشگاه اصفهان. PAGEREF _Toc272613945 \h 53

ماده بيست و يکم  اعلامیه جهانی حقوق بشر. PAGEREF _Toc272613946 \h 55

جنایت های آشکار. PAGEREF _Toc272613947 \h 55

حمله اوباش انصار و بسيج به دانشجويان شيراز و مشهد؛رئيس دانشگاه شيراز استعفا داد PAGEREF _Toc272613948 \h 57

تصاويري از مجروحين و كشته شدگان. PAGEREF _Toc272613949 \h 59

قضاوت با شماست.. PAGEREF _Toc272613950 \h 61

روش كار در ايران. PAGEREF _Toc272613951 \h 62

حمله مأموران يگان ويژه به يك خوابگاه دخترانه در اروميه. PAGEREF _Toc272613952 \h 63

اعتراضات مردم تهران نسبت به کشتار دانشجویان و جوانان. PAGEREF _Toc272613953 \h 65

فوتباليستهاي تيم ملي ايران با دستبند سبز وارد زمين مسابقه با كره جنوبي شدند PAGEREF _Toc272613954 \h 67

انتقال 300 نفر از دستگیر شدگان اصفهان به بند الف-ط زندان مرکزی اصفهان. PAGEREF _Toc272613955 \h 69

کاریکاتورهای روز. PAGEREF _Toc272613956 \h 71

دانشمند فرانسوي: قانون بنفورد تقلب در انتخابات را ثابت مي‌كند PAGEREF _Toc272613957 \h 73

تجمع گسترده خانواده های دستگیر شدگان اعتراضات اخیر در مقابل دادگاه انقلاب.. PAGEREF _Toc272613958 \h 75

تجمع گسترده خانواده های دستگیر شدگان اعتراضات اخیر در مقابل دادگاه انقلاب.. PAGEREF _Toc272613959 \h 77

بانگ "الـلـه اکــبر" در پشت بام ها اطمینان بخش قلب های ملت ایران. PAGEREF _Toc272613960 \h 79

پس کجاست خدایی که می پرستید؟؟؟؟؟؟. PAGEREF _Toc272613961 \h 79

ساعت ۴، میدان انقلاب.. PAGEREF _Toc272613962 \h 81

بانگ الله و اکبر دیشب تهران را به لرزه درآورد PAGEREF _Toc272613963 \h 83

فریاد مرگ بر دیکتاتور، پاسخ ملت به دیکتاتور. PAGEREF _Toc272613964 \h 85

سه شنبه، اعتصاب عمومی در کردستان! PAGEREF _Toc272613965 \h 89

کشته‌شدگان شنبه: دست‌کم ۱۹ نفر، تایید نشده ۱۵۰ نفر. PAGEREF _Toc272613966 \h 93

تجمع خانواده های دستگیر شدگان در مقابل اداره پیگیری وزارت اطلاعات.. PAGEREF _Toc272613967 \h 95

اسامی تعدادی از جانباختگان را ه آزادی.. PAGEREF _Toc272613968 \h 97

اسامی تعدادی از زخمی شدگان سرکوب خونین مردم تهران. PAGEREF _Toc272613969 \h 99

جزئياتي از چگونگي كشته شدن و تدفين ندا آقا سلطان, دانشجوي فلسفه. PAGEREF _Toc272613970 \h 103

تصویر شماری از مزدوران خارجی (حماس و حزب الله) PAGEREF _Toc272613971 \h 105

بازداشت 16 فرمانده سپاه به جرم حمایت از موسوی.. PAGEREF _Toc272613972 \h 107

بازداشت یک فعال دانشجویی. PAGEREF _Toc272613973 \h 107

رهبر انقلاب همچنان بر مواضع خود پای می فشارد PAGEREF _Toc272613974 \h 108

انتقال دو تن از مجروحین به زندان اوین. PAGEREF _Toc272613975 \h 109

نام یک جانباخته آزادی و اسامی تعدادی از دستگیر شدگان اخیر. PAGEREF _Toc272613976 \h 109

دكتر حجازي, فردي كه زمان مرگ ندا, در آنجا بود: يك بسيجي ندا را به قتل رساند PAGEREF _Toc272613977 \h 113

مجتبی خامنه ای این آقا زاده شاپور علیرضاست! PAGEREF _Toc272613978 \h 115

مجتبی خامنه ای کيست؟. PAGEREF _Toc272613979 \h 115

عکس یکی از فرماندهان جنایتکار بسیج. PAGEREF _Toc272613980 \h 120

درخواست صدور حکم بازداشت بین المللی برای خامنه ای.. PAGEREF _Toc272613981 \h 121

2 دانشجوی دانشکده نفت اهواز ربوده شدند PAGEREF _Toc272613982 \h 123

گزارش بازداشت صدها دانشجو طی ۲ هفته گذشته. PAGEREF _Toc272613983 \h 125

تزریق آمپولهای مشکوک به آیت الله بروجردی در زندان. PAGEREF _Toc272613984 \h 130

اسامی تعدادی از زخمی شدگان که مورد اصابت گلوله قرار گرفته اند PAGEREF _Toc272613985 \h 131

كشف چهار صندوق راي در شيراز. PAGEREF _Toc272613986 \h 133

لیست یکصد نفره از اسامی شهروندان بازداشتی. PAGEREF _Toc272613987 \h 135

دستگیرشدگان تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار دارند PAGEREF _Toc272613988 \h 141

هلهله‌های سوگواری برای کیانوش.. PAGEREF _Toc272613989 \h 145

مرتضوی، حرامزاده ای جلادی که در تهران فرمان می‌دهد PAGEREF _Toc272613990 \h 149

لیست شصت نفره از اسامی شهروندان بازداشتی. PAGEREF _Toc272613991 \h 153

برنامه ریزی ایرانیان برای نصب طومار سبز بر برج ایفل (روزهای 10 تا 12 جولای) PAGEREF _Toc272613992 \h 157

اعتراضات شبانه ی مردم تهران به صورت گسترده ادامه دارد PAGEREF _Toc272613993 \h 159

فراخوان به شرکت در راه پیمایی های روز ۱۸ تیر. PAGEREF _Toc272613994 \h 161

روزنامه گاردین:نقش مجتبی خامنه ای در کودتا علیه موسوی.. PAGEREF _Toc272613995 \h 172

فراخوان فوری عفو بین الملل هفت رهبر بهایی در خطر اعدام قرار دارند PAGEREF _Toc272613996 \h 173

Clotilde Reiss استاد ۲۳ ساله زبان فرانسوي به جرم جاسوسي متهم و به زندان اوين منتقل شد  PAGEREF _Toc272613997 \h 178

فعال حقوق بشر به اقدام علیه امنیت ملی متهم شد PAGEREF _Toc272613998 \h 179

سالگرد 18 تیر؛ فریاد نه به جمهوری اسلامی. PAGEREF _Toc272613999 \h 181

دانشجویان زندانی بابل تحت شکنجه هستند PAGEREF _Toc272614000 \h 183

پرونده ۵۰۰ بازداشتی هفته آینده در دادگاه PAGEREF _Toc272614001 \h 185

روزنامه گاردین:مجتبی خامنه ای پشت کودتا و سرکوب است! PAGEREF _Toc272614002 \h 187

محمد اصغری از صدرنشینان افشای کودتای 22 خرداد PAGEREF _Toc272614003 \h 189

ایران یکپارچه اعتراض بود PAGEREF _Toc272614004 \h 191

تجاوز به دختر دانشجو در دانشگاه آزاد اراک.. PAGEREF _Toc272614005 \h 195

گزارش دیگری از شکنجه گاه وزارت کشور. PAGEREF _Toc272614006 \h 197

تظاهرات ۱۸ تیر در اصفهان. PAGEREF _Toc272614007 \h 223

محمدعلی دادخواه وکيل رايگان هزارها ايرانی دستگير شد PAGEREF _Toc272614008 \h 224

شعار مرگ بر خامنه ای جلاد تا پای چوبه دار. PAGEREF _Toc272614010 \h 225

لیست تکمیلی بازداشت شدگان - شماره یک... PAGEREF _Toc272614011 \h 227

حمله نیروهای لباس شخصی به خوابگاه های دانشگاه امیرکبیر. PAGEREF _Toc272614012 \h 231

بازداشت بهزاد پروین و علی سپندار، دو تن از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه بیرجند  PAGEREF _Toc272614013 \h 232

سعید متین پور بازداشت و به زندان اوین تهران منتقل گردید. PAGEREF _Toc272614014 \h 233

انتقال بازداشت شدگان روز ۱۸ تير، به زندان اوين. PAGEREF _Toc272614015 \h 235

سهراب اعرابي ۱۹ساله در زندان اوين زير شكنجه به شهادت رسيد. PAGEREF _Toc272614016 \h 236

انتشار گزارشهای تکان دهنده از شکنجه زندانیان در اوین. PAGEREF _Toc272614018 \h 237

بازداشت مجید امامی و احتمال بازداشت ساتیار امامی دو عکاس خبری.. PAGEREF _Toc272614019 \h 239

گزارش آخرین وضعیت و لیست 90 تن از بازداشت شدگان روز 18 تبرماه تهران. PAGEREF _Toc272614020 \h 241

در آستانه اعدام قرار گرفتن یک زن زندانی. PAGEREF _Toc272614021 \h 246

بازداشت یکی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی. PAGEREF _Toc272614022 \h 247

دیدار با خانواده های بنی یعقوب و نظر آهاری.. PAGEREF _Toc272614023 \h 249

عكس؛ سهراب اعرابی در غسالخانه بهشت زهرا PAGEREF _Toc272614024 \h 251

اعدام چهارده شهروند بلوچ را متوقف کنید PAGEREF _Toc272614025 \h 251

دانشجوی اهوازی: مادر من برای آزادی کشته شدم PAGEREF _Toc272614026 \h 253

فراخوان اقدام فوری نوجوان ایرانی روز ۱۶ ژوئیه به سوی اعدام می رود PAGEREF _Toc272614027 \h 255

بی خبری از وضعیت یک فعال سابق دانشجویی. PAGEREF _Toc272614028 \h 258

پیکر صدها تن از کشته شدگان در سردخانه ای در تهران. PAGEREF _Toc272614029 \h 259

شیوا نظرآهاری در سلول انفرادی بند مخوف ۲۰۹ اوین. PAGEREF _Toc272614030 \h 261

کشته ها بسیارند PAGEREF _Toc272614032 \h 263

مرگ» دانشجوی هنر در تیراندازی بسیج. PAGEREF _Toc272614033 \h 271

اعدام ۱۳ نفر در زاهدان. PAGEREF _Toc272614034 \h 273

اتهام ارتداد برای دو ایرانی مسیحی. PAGEREF _Toc272614035 \h 275

مرگ در خوابگاه؛ روایت‌ تازه‌ای از حمله به کوی دانشگاه PAGEREF _Toc272614036 \h 277

مرگ در خوابگاه؛ روایت‌ تازه‌ای از حمله به کوی دانشگاه PAGEREF _Toc272614037 \h 281

رفتارهای وحشیانه مقیسه ای معروف به ناصریان با زندانیان سیاسی در دادگاه PAGEREF _Toc272614038 \h 281

بازداشت چند فعال دانشجويی دیگر در شهرهای ایران. PAGEREF _Toc272614039 \h 284

یونس آقایان، زندانی اهل حق اعدام شد PAGEREF _Toc272614040 \h 287

کدامین گناه فرزندان ایران را میکشید PAGEREF _Toc272614042 \h 289

فوری: اسامی بازداشت شدگان منتقل شده از کهریزک به اوین. PAGEREF _Toc272614043 \h 293

خطر جدی جان بهروز جاوید طهرانی را تهدید می کند PAGEREF _Toc272614044 \h 301

دولت های خودکامه منطقه چوب رسوائی بر انتخابات ایران زدند PAGEREF _Toc272614045 \h 303

شمار قربانیان کودتاو اسناد هویت آنها را تهیه کنید PAGEREF _Toc272614046 \h 305

گردان موتور سوارها چماقداری را کجا آموزش دیدند! PAGEREF _Toc272614047 \h 307

پیام جراح بیمارستان امام خمینی شنبه سیاه 38 جسد در سردخانه جمع شده بود PAGEREF _Toc272614048 \h 309

فراخواندن زندانیان سیاسی که سخت بیمار هستند به دادگاه انقلاب.. PAGEREF _Toc272614049 \h 309

خانواده ترانه می گويند جنازه سوخته او را يافته اند PAGEREF _Toc272614050 \h 311

اسامی روزنامه نگاران و وب نگاران دستگیر شده PAGEREF _Toc272614051 \h 314

نامه مادر یک فعال دربند حقوق بشر. PAGEREF _Toc272614052 \h 315

دستکم 34نفر در 30 خرداد در سه بیمارستان تهران شهید شده‌اند/ آمار کشته‌ها صدها نفر است.. PAGEREF _Toc272614053 \h 317

یکی از بازداشت شدگان روز 18 تیر، جان باخت.. PAGEREF _Toc272614054 \h 320

ادامۀ اعتراضات خانواده ها در مقابل دادگاه انقلاب و زندان اوین ولیست اسامی تعدادی از بازداشت شدگان   PAGEREF _Toc272614055 \h 321

فریادهای الله اکبر مردم بر پشت بام ها و سانسور سخنان هاشمی. PAGEREF _Toc272614056 \h 321

ماجرای ناروشن یک قتل جنازه ی سوخته ترانه ی موسوی در حوالی قزوین. PAGEREF _Toc272614057 \h 322

ماجرای ناروشن یک قتل جنازه ی سوخته ترانه ی موسوی در حوالی قزوین. PAGEREF _Toc272614058 \h 323

انتقال بسیاری از بازداشت‌شدگان از کمپ کهریزک به زندان اوین. PAGEREF _Toc272614059 \h 327

احتمال شیوع مننژیت و تیفوس در زندان اوین. PAGEREF _Toc272614060 \h 328

وضعیت نامعلوم محمدعلی دادخواه وکیل زندانیان سیاسی. PAGEREF _Toc272614061 \h 329

سه تن دیگر در آستانه اعدام در زاهدان. PAGEREF _Toc272614062 \h 331

اسامی تعدادی از بازداشت شدگان روز گذشته. PAGEREF _Toc272614063 \h 331

آسوشیتدپرس: در تاسیسات هسته ای نظنز چه می گذرد؟. PAGEREF _Toc272614064 \h 337

انتقال سعید متین‌پور و جعفر ابراهیمی به اندرزگاه 7 زندان اوین. PAGEREF _Toc272614065 \h 339

با اسرای جنگی چنین نمی کنند که سپاه با دستگیر شدگان ضد کودتا می کند PAGEREF _Toc272614066 \h 341

بازداشت 24 افسر و درجه دار ارتش.. PAGEREF _Toc272614067 \h 343

نوآم چامسکی و خوزه کازونوا در کنار ایرانیان معترض... PAGEREF _Toc272614068 \h 345

سايت آينده توقيف و سردبير آن بازداشت شد PAGEREF _Toc272614069 \h 347

تبعید و شکنجه یک جوان کرد در ارومیه‌ و‌ تهران. PAGEREF _Toc272614070 \h 348

احضار دهها دانشجوی دانشگاه های سمنان، مشهد و تبریز به کمیته انضباطی. PAGEREF _Toc272614071 \h 349

بازداشت سه دانشجو در تبریز و خوی.. PAGEREF _Toc272614072 \h 351

اعدام يک زن در زندان قزوين. PAGEREF _Toc272614073 \h 353

همه ملت شعار دادن : مجتبي بميري , رهبري رو نبيني. PAGEREF _Toc272614075 \h 354

این فردقاتل نداست.. PAGEREF _Toc272614076 \h 355

وكيل مضروب آلماني يك هفته در انفرادي اوين. PAGEREF _Toc272614077 \h 357

لیبراسیون: بسیجی ها برای کشتن تربیت شده اند PAGEREF _Toc272614079 \h 361

نیما نحوی دانشجوی بابل کماکان در بازداشت بسر مي برد PAGEREF _Toc272614080 \h 365

خبرهایی از وضعیت بازداشت شدگان اخیر در اوین. PAGEREF _Toc272614081 \h 367

ضرب و شتم معترضان توسط نیروهای ضد شورش در میدان هفت تیر تهران. PAGEREF _Toc272614082 \h 369

هديه مويدي، دختر نوزده‌اي ساله‌اي بود كه در چهارده‌سالگي مرد ! PAGEREF _Toc272614083 \h 371

اطلاعات تازه در مورد كشته شدن مسعود هاشم زاده در روز ۳۰ خرداد PAGEREF _Toc272614084 \h 379

رفتار غیر انسانی با خانواده های دستگیر شدگان و لیست جدیدی از اسامی دستگیر شدگان. PAGEREF _Toc272614085 \h 383

مقیسه ای معروف به ناصرین دانشجوی زندانی را به حکم سنگین و غیر انسانی 1 سال زندان محکوم کرد  PAGEREF _Toc272614086 \h 387

محمد کامرانی؛ یکی دیگر از کشته‌شدگان درگیری‌های تهران. PAGEREF _Toc272614087 \h 389

رويتر: خامنه ای قادر به مهار اوضاع نيست.. PAGEREF _Toc272614088 \h 391

نیم تنه ندا آق سلطان ساخته خانم پائولا اسلاتر برای شهرداری سان فرانسیسکو. PAGEREF _Toc272614092 \h 392

اسامی شمار دیگری از دستگیرشدگان روزهای اخیر. PAGEREF _Toc272614093 \h 393

اعتصاب غذای یکی از زندانیان در اعتراض به شرایط غیر انسانی حاکم PAGEREF _Toc272614094 \h 397

استمرار و گسترش اعتراضات شبانۀ مردم تهران. PAGEREF _Toc272614095 \h 399

بازداشت دو دانشجوی دیگر دانشکده نفت اهواز. PAGEREF _Toc272614096 \h 401

دستگيری دراويش به دلیل خاکسپاری یکی از آنان در آرامگاه خصوصی. PAGEREF _Toc272614097 \h 402

احضار يازده دانشجوی دانشگاه بوعلی همدان به كميته انضباطی. PAGEREF _Toc272614098 \h 402

قتل دستگیرشدگان در زیر شکنجه گماشتگان استبداد PAGEREF _Toc272614099 \h 403

محمد مصطفایی: زنی در آستانه سنگسار در تبریز. PAGEREF _Toc272614100 \h 405

روایت یک شاهد از چگونگی شهادت مسعود هاشم زاده PAGEREF _Toc272614101 \h 409

گزارش تکان‌دهنده‌ای از وضعیت بازداشت‌شدگان وقایع اخیر. PAGEREF _Toc272614102 \h 411

فیگارو: ایران، پایان افسانه حکومت مذهبی. PAGEREF _Toc272614103 \h 417

کاک حسن اميني از علماي منطقه کردستان در هواپيما بازداشت شد PAGEREF _Toc272614119 \h 421

اسامی دستگیرشدگان دراویش.. PAGEREF _Toc272614120 \h 423

روزشمارنقض حقوق بشر شهروندان بهایی در تیرماه PAGEREF _Toc272614121 \h 425

مراسم ختم دانشجوی جان باخته روز یکشنبه در تهران. PAGEREF _Toc272614122 \h 429

افشای بخشی از دزدی و فساد اخلاقی آخوندها (محمد یزدی) PAGEREF _Toc272614123 \h 429

پرواز ارومیه - تهران دچار اشکال و از باند خارج شد PAGEREF _Toc272614124 \h 431

دست راست سهراب اعرابی شکسته شده بود PAGEREF _Toc272614125 \h 433

انتقال جعفر ابراهیمی به بند 209. PAGEREF _Toc272614126 \h 433

امیر جوادی لنگرودی در زندان اوین جان باخت.. PAGEREF _Toc272614127 \h 435

انتقال مجدد شادي صدر به سلول انفرادي.. PAGEREF _Toc272614128 \h 435

خبرهایی از اوین - عماد بهاور تحت فشار برای اعتراف قرار دارد PAGEREF _Toc272614129 \h 437

شهادت یک جوان دیگر در زندان. PAGEREF _Toc272614130 \h 438

حرکت تعداد زیادی از مردم تهران بسوی صدا و سیما PAGEREF _Toc272614131 \h 439

فعال حقوق زنان در سلول انفرادی بند امنیتی 209. PAGEREF _Toc272614132 \h 441

رویش یافتگان دوران رهبری علی خامنه ای.. PAGEREF _Toc272614133 \h 443

انتقال نبوی، تاج زاده، حجاریان و عرب‌سرخی به زندان 66 سپاه PAGEREF _Toc272614135 \h 447

دختر حجاریان : نگذارید پدرم را بکشند PAGEREF _Toc272614136 \h 449

امیر جوادی‌فر دانشجوی دانشگاه آزاد قزوین به شهادت رسید PAGEREF _Toc272614137 \h 451

امیر جوادی‌فر دانشجوی دانشگاه آزاد قزوین به شهادت رسید PAGEREF _Toc272614138 \h 452

تصاویر دلخراش؛ آخرین عکس های دو جوان جان باخته. PAGEREF _Toc272614139 \h 453

وقایع کهریزک، جنایت علیه بشریت.. PAGEREF _Toc272614140 \h 455

بازداشت يک فعال دانشجويي در کرمانشاه PAGEREF _Toc272614141 \h 459

لباس شخصی ها PAGEREF _Toc272614142 \h 461

محاکمه پنج جوان کرد به اتهام محاربه. PAGEREF _Toc272614143 \h 463

انتقال برخی زندانیان اوين به نقطه ای نامعلوم در اصفهان. PAGEREF _Toc272614144 \h 464

تداوم بازداشت اساتيد دانشگاه تهران. PAGEREF _Toc272614145 \h 465

نگرانی نسبت به وضعیت نامعلوم شیوا نظرآهاری.. PAGEREF _Toc272614146 \h 466

جوانی که در نمازجمعه 26 تیر به شهادت رسید PAGEREF _Toc272614147 \h 467

جعفر پناهی و مهناز محمدی به قيد ضمانت آزاد شدند PAGEREF _Toc272614148 \h 469

گزارشی از تظاهرات روز گذشته رشت.. PAGEREF _Toc272614149 \h 469

دادستان پیشین دادگاه لاهه: احتمال وقوع «جنایت علیه بشریت» در ایران. PAGEREF _Toc272614150 \h 471

اشپیگل آنلاین: گزارش وبلاگ نویسان از شکنجه‌گاه‌های ایران. PAGEREF _Toc272614151 \h 473

علیرضا داوودی دانشجوی دانشگاه اصفهان چند ماه پس از آزادی درگذشت.. PAGEREF _Toc272614152 \h 475

جوان دیگری در اثر شکنجه جان باخت.. PAGEREF _Toc272614153 \h 477

ایرانیان دیروز در بهشت زهرا پرچم روسیه را به آتش کشیدند PAGEREF _Toc272614154 \h 478

نامه ۱۲۰ آکادمیسین و دانشجوی ایرانی خارج از کشور به شاهرودی: محمدرضا جلایی‌پور را آزاد کنید! PAGEREF _Toc272614155 \h 479

حقه جدید مرتضوی: انتقال سعید حجاریان به یک منزل سازمانی. PAGEREF _Toc272614156 \h 489

اينجا خانه ندا آقا سلطان است , خانه اي كوچك با رنجي عظيم PAGEREF _Toc272614157 \h 491

ضرب و شتم و بازداشت شهروندان در اهواز. PAGEREF _Toc272614158 \h 495

مدافعان حقوق بشر تحت شکنجه قرار دارند PAGEREF _Toc272614159 \h 497

یک جانباز خود را از طبقه هفتم بیمارستان به پايين پرت كرد PAGEREF _Toc272614160 \h 499

کهریزک؛ چند سوله به هم پیوسته در گرمای کشنده کویر. PAGEREF _Toc272614161 \h 499

احضار 7 دانشجوی دانشگاه هنر اسلامی تبریز به کمیته انضباطی. PAGEREF _Toc272614162 \h 503

به دار آویخته شدن سه نفردر اصفهان. PAGEREF _Toc272614163 \h 504

راهپیمایی مادران عزادار در پارک لاله. PAGEREF _Toc272614164 \h 505

10 تن دیگر از بازداشت شدگان امروز محاکمه شدند PAGEREF _Toc272614165 \h 505

بابا آب داد - نامه فرزاد کمانگر. PAGEREF _Toc272614166 \h 507

به دو دلیل به زندانی سیاسی تجاوز می شود PAGEREF _Toc272614167 \h 509

 

 

مقدمه

با توجه به فضای بسته اجتماعی و سیاسی در ایران جوانان برای ابراز عقاید خود به فضای مجازی اینترنت میآیند.

وبلاگنویسی یکی از پر طرفدارترین کارها در بین جوانان ایرانی میباشد.

در سالهای اخیر شاهد حضور فزاینده  وبلاگهای فارسی در اینترنت هستیم وآمار جهانی نشان میدهد ایرانیها بزرگترین جامعه وبلاگنویسان اینترنتی را تشکیل میدهند

هر کس با توجه به علایق شخصی  به نقطه نظرات خود میپردازد.

من هم بعنوان یک وبلاگنویس چند سالی است که در فضای مجازی مینویسم در ابتدا از علایق  خود مینوشتم  که شامل ورزش و حقوق بشر بود

و وبلاگ شخصی من دارای مطالب پراکنده و متفاوت بود.اوج کار من در ایران مربوط بود به چاپ مطلبی در خصوص تجهیزات اتمی ایران که بدون هرگونه بازرسی گمرکی وارد بندر انزلی میشد.

و اتفاقاتی که در پی  این مطلب برای من رقم خورد.

بعد از مهاجرت اجباری و آوارگی با گروههای حقوق بشر در اروپا آشنا شدم و بر خود واجب دانستم که در حوزه حقوق بشر بیش از پیش فعال باشم

ازینروشروع به افشای موارد نقض حقوق بشر کردم واین فعالیت ادامه داشت تا اینکه بعد از کودتای انتخاباتی سال 88 به اوج رسید و از آنجائیکه در این اواخر رژیم  باخرید تکنولوژی فیلترینگ بسیار مجهز شده بود  بسیاری از سایتهای خبری و حقوق بشری  که اخبار نقض حقوق بشر را به صورت واقعی در اختیار خوانندگان خود قرار میدادند مسدود شدند .

رژیم بدنبال اخراج خبرنگاران خارجی و فیلتر سایت های خبری  در پی بسته کردن فضای خبررسانی بود و در خیال خود موفق بنظر میرسید.

در اینحال وبلاگنویسان و فعالان حقوق بشر  با ایجاد وبلاگهای متعدد به جنگ حکومت اسلامی در فضای مجازی رفتند تا مردم ایران رااز  جنایات این حکومت به قول خود اللهی مطلع کنند.

در اینراه بسیاری از فعالان حقوق بشری دستگیر و اعدام شدند و یا به حبسهای بلند مدت  محکوم شدند.

وبلاگ من از اولین وبلاگهایی بود که توسط سایبرارمی یا همان ارتش سایبری سپاه هک شد.

آخرین پست وبلاگ من مربوط بود به نامه فرزاد کمانگر وبلاگنویس کرد که در آخرین روزها ی قبل از اعدام  برای ملتش نوشت.

من بعد از ایجاد وبلاگ جدید بر آن شدم که مطالب وبلاگ قبلی را بصورت کتاب در آورم تا سندی باشد مکتوب از جنایات این رژیم اسلامی

محمد وهابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیش گفتار

در پی کودتای انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 وقایعی در ایران رخ داد که از یک سو چهره پلید جمهوری اسلامی که خود را مقدس میپنداشت و از سوئی دیگر مظلومیت ملتی در بند که بلوغ سیاسی اش را به رخ جهانیان می کشید را به نمایش گذاشت.

ناگهان اخبار تمام رسانه های تصویری جهان معطوف شد بر تظاهرات ملی سبز که تمام خیابانهای ایران را سبز پوش کرده بودند.بی اختیار انسان به یاد شعر فدریکو گارسیا لورکا شاعر اسپانیائی می افتاد که میگفت سبز توئی که سبز میخواهم سبز باد و سبز شاخه ها.

ملت  سبز ایران که سبزی و جوانی و طراوت را در چهره تک تک آنها می شد دید  تظاهرات  آرام و بدون خشونت را برای پس گرفتن آرای خود  آغاز کردند ولی گوئی لرزه بر اندام رژیم انداخت و این بار با اعمال خشونت و در مرحله بعد قتل عام جوانان و دانشجویان سعی در ایجاد رعب و وحشت در میان عموم مردم را داشت .مردم سبز ایران که از خشونت بیزار بودند و مطالبات خود را  به بهترین و متمدنانه ترین روش یعنی تظاهرات  بدون خشونت می خواستند

به بالای  پشت بام خانه ها رفتند تا با سر دادن  الله اکبر در شبانگاهان  اینبار با زبان خود حاکمان با آنها سخن بگویند ولی باز این نیروهای لباس شخصی که گروههای خشونت طلب اسلامی تحت حمایت سپا ه و بیت رهبری  هستند به منازل مردم یورش بردند وآنها را به خاک و خون کشیدند.

خبر نگاران خارجی که سعی در انتقال اخبار به مراکز خود داشتند از کشور اخراج شدند و چندین نفر در زندان محبوس گشتند.

سایتهای خبری فیلتر شد اینک وظیفه خطیری بر عهده تمام ایرانیان چه در داخل و چه در خارج بود . در حالیکه جهانیان تشنه اخبار از ایران بودند شرکتهای نوکیا و زیمنس با فروش نرم افزارهای استراق سمع  و فیلترینگ  به یاری رژیم  اسلامی شتافتند  و برای همیشه نزد ایرانیان  منفور گشتند.

جوانان ایران با کمک  تکنولوژی  تلفن های همراه  به ضبط تصاویر پرداختند و با قرار دادن آنها بر روی وبلاگها و سایت های خبری  به دنیا نشان دادند که در کشوری  که داعیه حکومت الهی را دارد چه میگذرد.

قتل ندا آقا سلطان  دختری که در تظاهرات شرکت کرده بود دنیا را لرزاند. اینک تمام ذهنیت ها  در مورد ایران و ایرانی عوض شده بود . اکنون جهانیان حساب ملت ایران را از حاکمان جدا کرده بودند نامگذاری خیابانی بنام ندا در ایتالیا و ایجاد بورسیه تحصیلی به نام او در دانشگاه  معتبر اکسفورد  برای دانشجویان ایرانی در مقطع دکتری  همه و همه از این حکایت  داشت که دنیا  میخواست به ملت ایرام بگوید ما با شما همراهیم.

اما از آنجائی که همیشه مسائل اقتصادی و قراردادهای تجاری برای تمام دولت های اروپائی از اهمیت بیشتری از حقوق بشر برخوردار است لذا به مرور همه جنایت ها به ورطه فراموشی سپرده شد.

ایرانیان در سراسر دنیا با برگزاری مراسم و تظاهرات به یاری هموطنان داخل شتافتند .هزارن نفر از کشور آواره شدند.

هزاران نفر از دانشجویان و اقشار مختلف مردم در زندانها احکام طولانی مدت  دریافت کردند. صدها نفر اعدام شدند .

ایران رتبه اول اعدام را که در گذشته در اختیار چین با یک میلیارد و سیصد میلیون نفر جمعیت بود اکنون در اختیار دارد.

کشور های غربی فقط و فقط نظاره گر نقض حقوق بشر در ایران هستند چرا که برای آنها قراردادهای نفتی و گازی و ترانزیت  کالا در الویت است تا جان انسانهایی که فقط میخواهند زندگی کنند و بس.

ولی با تمام این نامهربانیها یاد سهرابها و نداها و دیگر عزیزانمان همیشه زنده خواهد ماند روزی وطنمان را آزاد میکنیم و صرفنظر از هر دین و آئین  تمام اقوام ایرانی در کنار هم زندگی خواهند کرد.

 

 

محمد وهابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و نتایج آن

 

در پی اعلام نتایج دهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری ایران و اعلام پیروزی دوبارهٔ محمود احمدی‌نژاد که از سوی برخی از تحلیل‌گران سیاسی به‌عنوان کودتا نامیده شد، تظاهراتی در خیابان‌ها و میدان‌های تهران و همچنین برخی دیگر از شهرهای ایران، توسط هزاران تن از معترضان به نحوهٔ شمارش آرا و حامیان میرحسین موسوی، رقیب اصلی احمدی‌نژاد در انتخابات، در تاریخ ۲۳ و ۲۴ خرداد به راه افتاد. حامیان دولت ایران معمولا از اعتراضات نسبت به نتیجه انتخابات با عنوان "جریان فتنه" و از شخصیت های مخالف دولت با عنوان "رهبران فتنه" نام می یرند. این اعتراضات با سرکوب شدید نیروهای پلیس ضد شورش و حامیان شبه‌نظامی حکومت در سپاه و بسیج روبرو شد؛ به‌طوری‌که شدت آن در تهران در دههٔ گذشته بی‌سابقه بود. در روز ۲۵ خرداد، حدود ۳ میلیون نفر از معترضان با حضور میرحسین موسوی، محمد خاتمی و مهدی کروبی در راهپیمایی بزرگی در خیابان‌های مرکزی تهران از میدان امام حسین تا میدان آزادی شرکت کردند که بزرگ‌ترین راهپیمایی ضد دولتی از زمان انقلاب بهمن ۱۳۵۷ لقب گرفت. هنگام پایان راهپیمایی در میدان آزادی با آتش‌گشودن عده‌ای از نیروهای شبه‌نظامی، تعدادی از مردم کشته و زخمی شدندو در بامداد همان روز با حملهٔ خشونت‌بار نیروهای شبه‌نظامی به کوی دانشگاه تهران و سایر دانشگاه‌ها، تعدادی از دانشجویان کشته و زخمی گشتنددر تاریخ ۲۶، ۲۷ و ۲۸ خرداد نیز، راهپیمایی‌های گسترده و آرام با شرکت صدها هزار تن از معترضان در تهران برگزار شد.

در تاریخ ۳۰ خرداد و یک روز پس از سخنرانی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در نخستین نماز جمعه پس از انتخابات ریاست جمهوری، که در آن او مسئولیت هرگونه خونریزی را به عهده برگزارکنندگان اعتراض‌ها دانسته بود، با سرکوب معترضان توسط نیروهای پلیس و تیراندازی نیروهای شبه‌نظامی، در تهران دست‌کم ۱۹ نفر کشته و عده بسیاری زخمی شدند و گروه‌های مدافع حقوق بشر و گزارشهای غیر رسمی تعداد کشته‌شدگان را بسیار بیش از این ذکر کردند. درگیری‌های پراکنده و مشابه دیگری نیز در روزهای پس از آن در نقاط مختلف شهر تهران رخ داد. صداوسیما، فرماندهان سپاه و بسیج و دیگر مسئولان حامی دولت، تظاهرات مردمی را به عده‌ای «اغتشاشگر» نسبت دادند که در صدد برپایی انقلاب مخملی هستند.

همچنین ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در هفته‌های پس از انتخابات و در میان اعتراضات، چهار هزار نفر از روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و مردم معترض را بازداشت کردند. و چندین دادگاه برای محاکمه دسته‌جمعی برخی از آنان به اتهام اقدام به کودتای نرم برای براندازی نظام جمهوری اسلامی برگزار گردید. با این حال تشکلها و احزاب اصلاح‌طلب، برخی مراجع تقلید سرشناس و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، نتایج انتخابات و دولت برآمده از آنرا نامشروع دانسته و سرکوب معترضان و برگزاری دادگاه‌ها را محکوم کردند. اعتراضات مردمی در دهمین سالگرد حمله به کوی دانشگاه تهران در ۱۸ تیر ماه، نماز جمعه ۲۶ تیر تهران، چهلم جانباختگان و همزمان با مراسم تنفیذ حکم و تحلیف ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در ماه مرداد ادامه یافت و گزارش‌های زیادی درباره بدرفتاری با زندانیان، ضرب و جرح، آزار جنسی و قتل تعدادی از دستگیرشدگان منتشر شددر ۲۰ نوامبر ۲۰۰۹ کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه‌ای سرکوب خشونت‌آمیز این تظاهراتها را محکوم کرد پیشتر در ماه اوت، گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل نسبت به شکنجه و بازجویی‌هایی خشن در جریان محاکمه معترضان پس از انتخابات به شدت ابراز نگرانی کرده بودند همچنین یونسکو در گزارشی به موضوع کشته‌شدن دانشجویان در پی حمله نیروهای بسیج به کوی دانشگاه اشاره کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای جلوگیری از تقلب: امشب «حامیان تغییر»در برابر وزارت کشور اجتماع می کنند

 

در حالی که نگرانی از تقلب در انتخابات همچنان ادامه دارد، هواداران کروبی امشب در برابر وزارت کشور اجتماع می کنند و تا صبح در آن جا خواهند ماند.

به گزارش سحام نیوز، حامیان تغییر امشب پس از پایان رای گیری مقابل وزارت کشور تجمع خواهند کرد. این حرکت خود جوش تا صبح ادامه خواهد یافت، مردم با در دست گرفتن شمع اقدامی نمادین را در پاسخ به جریانات دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهند کرد.

بنا بر این گزارش در بخشی از این بیانیه: نظر به شعار” تغییر” و ذکر این مهم که “این با همه بیداریم” مقابل وزارت کشور با روشن نمودن شمع کارکنان خدوم وزارت کشور را تا صبح همراهی خواهیم کرد.

لازم به ذکر است مهدی کروبی نیز پیش از این مردم را به بیداری و هوشیاری در ساعات شمارش آراء دعوت نموده بود.

وزارت کشور: اجتماع ممنوع است

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۱٣ اعلام کرد: برگزاری هرگونه تجمع از سوی هواداران نامزدهای انتخاباتی تا پایان اعلام نتایج اخذ رای ممنوع است و پس از اعلام نتایج انتخابات نیز تجمعات باید با اخذ مجوز از فرماندار شهرستان برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات کشور، متن اطلاعیه شماره ۱٣ ستاد وزارت کشور به شرح زیر است:

"به اطلاع هموطنان می رساند که برگزاری هرگونه تجمعی از سوی گروههای مختلف سیاسی و هواداران نامزدهای انتخاباتی تا پایان اعلام نتایج اخذ رای ممنوع است و پس ازاعلام نتایج انتخابات نیز تجمعات باید با اخذ مجوز از فرماندار شهرستان برگزار شود."

در ادامه این اطلاعیه آمده است: "با عنایت به فرمایشات صبح امروز مقام معظم رهبری امیدواریم با هوشیاری و درک موقعیت و فضای حساس برگزاری انتخابات همه با هم بتوانیم محیطی آرام جهت برگزاری انتخاباتی شکوهمند و افتخار آفرین فراهم آوریم."

ادعاهای متناقض

رسانه های وابسته به مهدی کروبی و میرحسین موسوی، از ظهر روز جمعه از «پیروزی های قاطع» خود خبر می دهند.

سایت نوروز که هوادار میرحسین موسوی است نوشته است: گزارش های دریافتی حاکی از برتری قاطع مهندس موسوی در ۱٣ استان بزرگ کشور تا هم اکنون است.

این سایت می افزاید: بر اساس اخبار واصله تا این لحظه انتخاب مردم تهران، اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی، آذریابجان غربی، اردبیل، خراسان، کرمان، سیستان و بلوچستان، کردستان، بوشهر، خوزستان و قم میرحسین موسوی است و مردم این استان ها تا این لحظه او را به عنوان رییس جمهوری انتخاب ‌کردند.سحام نیوز که از مهدی کروبی هواداری می کند، در گزارش خود چنین نوشته است:

طرفداران کروبی از ساعت اولیه صبح امروز با حضور در شعب اخذ رای سراسر کشور، شور و نشاط زیبایی به انتخابات بخشیده‌اند.

به گزارش خبرنگاران سحام نیوز در سطح کشور، حامیان مهدی کروبی کاندیدای اصلاح طلب دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از ساعت آغاز رای‌گیری با حضور بسیار قوی و پرنشاط خود در دهمین انتخابات ریاست‌جمهوری کشور، نوید پیروزی مهدی کروبی در انتخابات را می دهد.

در بسیاری از شعب اخذ رای به دلیل حضور پرنشاط مردم، صفوف فشرده‌ای تشکیل شده و نشاطی، انتخابات ریاست‌جمهوری را فراگرفته است.

ستاد مهدی کروبی از مردم عزیز و حامیان درخواست کرده است که از ساعات اولیه صبح در انتخابات شرکت نمایند.

بر اساس این گزارش یکی از مقامات با سابقه وزارت کشور از اول بودن کروبی در ١٦ استان خبر داده است.

آغاز انتخابات

انتخابات دهمین دوره ی ریاست جمهوری اسلامی از صبح روز جمعه در سرتاسر ایران و همچنین شعب اخذ رای در سفارتخانه ها و مراکز دیپلماتیک جمهوری اسلامی در خارج از کشور آغاز شده است. در جریان این انتخابات، از میآن چهار کاندیدای مورد تایید شورای نگهبان، یک نفر به عنوان دهمین رئیس جمهور اسلامی ایران انتخاب خواهد شد.

بنابه گزارش خبرگزاری ها، شرکت مردم در انتخابات گسترده توصیف شده است و رقابت اصلی مابین میرحسین موسوی نخست وزیر دهه ی شصت و محمود احمدی نژاد رئیس جمهور فعلی صورت می گیرد. نتیجه ی این انتخابات قرار است تا فردا ظهر اعلام شود.

صادق محصولی وزیر کشور دولت احمدی نژاد که مسئولیت برگزاری انتخابات را بر عهده دارد، صبح روز جمعه اعلام کرد که در چند ساعت نخست رای گیری بیش از ۵ میلیون رای به صندوق ها ریخته شده است.

وی پیش بینی کرد بیش از هفتاد در صد واجدان حق رای در این انتخابات شرکت کنند. مناظره های انتخاباتی و کارناوال های بزرگ تبلیغاتی در یک هفته ی گذشته، فضای انتخاباتی در ایران را تغییر داده و موجب توجه بیش از پیش مردم به این انتخابات شده است. در حالی که ستادهای هر دو رقیب اصلی این انتخابات، مدعی برتری قاطع خود در جریان رای گیری ها هستند، منابع خبری مستقل از شانس بیشتر میرحسین موسوی برای پیروزی گزارش داده اند.

با این حال سایه ی سنگین نگرانی از تقلب و رای سازی بر فضای انتخابات سنگینی می کند و رقبای انتخاباتی احمدی نژاد و ستادهای آن ها همچنان به هشدارهای پی در پی خود در این مورد ادامه می دهند.

روز گذشته میرحسین موسوی در نامه ای به آیت الله خامنه ای نگرانی خود را در این زمینه اعلام کرد و همچنین مهدی کروبی در نامه ی خود خطاب به وزیر اطلاعات، فرمانده ی نیروی مقاومت بسیج و فرمانده نیروی انتظامی خواست از دخالت در کار انتخابات و رای سازی خودداری کنند.

رهبر حکومت که در نخستین ساعات شروع رای گیری، رای خود را به صندوق انداخت، انتخابات را مظهر حضور فعال، پرشور و زنده مردم در عرصه سیاسی کشور و آزمون بزرگ ملی دانست و با اشاره به شور و شوق و تحرک بالای انتخاباتی در کشور خاطرنشان کرد: انتظار داریم با توفیق الهی و حضور متراکم مردم در پای صندوق‌های رأی، ملت بزرگ ایران از یک امتحان بزرگ دیگر سربلند بیرون آید. وی بار دیگر از مردم دعوت کرد به پای صندوق های رای بیایند و «حق و تکلیف شرعی و عقلایی» خود را ادا کنند. وی تصریح کرد:

مردم با رشد، کمال و بلوغ عقلانی خود اجازه ندادند در این صحنه پرشور حادثه تلخی بوجود آید.

وی همچنین گفت: امیدوارم مردم مانند همیشه با آرامش، متانت، صبر، حلم، وقار و سکینه روحی خود، تلاش بدخواهان را برای ایجاد تشنج ناکام بگذارند چرا که این تشنج به ضرر کشور و آرای مردم است.او همچنین به برخی شایعه سازی ها و نقل و قول از جانب وی در روزهای گذشته اشاره کرده و افزود: مردم به این شایعات، و دیگر شایعات در خصوص بخشهای مختلف انتخابات، که ساخته انسان‌های ناسالم است توجه نکنند.

میرحسین موسوی هنگام انداختن رای خود به صندوق خواستار وصل پیامک‌ها و حضور نمایندگان کاندیداها بر سر صندوق‌ها برای نظارت بیشتر بر انتخابات شد.

به گزارش ایلنا، وی که همراه با همسر خود برای رای دادن در محل اخذ رای حاضر شده بود، از مسوولین ذی‌ربط که از ورود نمایندگان کاندیداها بر سر صندوق‌ها جلوگیری بعمل آوردند، برای رفع این مشکل استمداد کرد و گفت:

در حال حاضر ارتباط پیامکی در کشور قطع شده و برخی نمایندگان ما را از حضور در شعب و نظارت بر صندوق‌ها منع کردند و به ما اجازه نظارت نمی‌دهند که ما انتظار داریم مسوولان این مشکلات را هرچه زودتر رفع کنند.

مهدی کروبی یکی دیگر از کاندیداهای ریاست جمهوری نیز بعد از انداختن رای خود به صندوق گفت: هر شخصی رئیس جمهور شود از او حمایت می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس حجت الاسلام مهدی کروبی کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهور بعد از انداختن رای خود در صندوق در جمع خبرنگاران حاضر شد و در پاسخ مبنی بر اینکه توصیه شما به کاندیداها و گروه ها و احزاب بعد از اعلام نتایج انتخابات چیست گفت:

همه ما تلاشمان این بود و بارها می گفتم که انتخابات پرشور و با نشاط باید باشد و به لطف خدا و همت مردم این انتخابات کاملا پرشور است.

وی افزود: کارها تا به حال به خوبی انجام شده و اگر جاهایی گره ای بوده و تماس گرفتیم و آن هم حل شد و الحمد الله اوضاع خوب است.

کاندیدای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خطاب به مراجع نظارتی و اجرایی توصیه کرد: کمال دقت در انتخابات باید رعایت شود تا این شور و نشاط کاملا ادامه داشته باشد و از آراء مردم امانت داری شود که انشاء الله می‌شود.

کروبی خطاب به هواداران خود گفت:

وقتی نتایج اعلام می‌شود همه ما باید قبول کنیم و از تخریب دیگران بپرهیزیم و اگر به مرحله دوم رفت باز هم از آرای مردم امانت داری کنیم.

محمود احمدی نژاد بعد از انداختن رای خود به صندوق صحبتی از پیروزی خود نکرد. وی گفت انتخابات تکمیل کننده حلقه حضور مردم و تجمیع اراده ملت است، که حضور مردم راه را برای کارهای بزرگ‌تر، تصمیمات عظیم‌تر و حرکت روشن تر هموار می‌سازد. او با تشکر صمیمانه از حضور مردم تاکید کرد:

تصمیم قاطع، انقلابی و روشن مردم آینده‌ای روشن و سرشار از پیشرفت را در فراروی ملت قرار می‌دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         تجمع گسترده دانشجویان و جوانان در بیرون و درون دانشگاه صنعتی شریف تهران

 

بنابه گزارشات رسیده از تهران، دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در دانشگاه تجمع کردند و قصد خارج شدن از دانشگاه و حرکت در خیابانها را دارند.

از صبح امروز دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در دانشگاه تجمع کردند و قصد خارج شدن از دانشگاه و حرکت در خیابانها  را دارند ولی حراست دانشگاه از خروج اعتراض آمیز دانشجویان به سمت خیابان ممانعت می کند و درب دانشگاه را بسته اند. دانشجویان که تعداد آنها بسیار زیاد می باشد اقدام به دادن شعارهایی مانند : مرگ بر دیکتاتور و نصرا من الله و فتحوا غریب مرگ برا این دولت مردم فریب و شعارهای دیگر.

از طرفی دیگر مردم و جوانان با شنیدن شعارهای دانشجویان به سمت درب دانشگاه صنعتی شریف حرکت کردند و در حال حاضر در آنجا تجمع کرده اند  تخمین زده می شود که تعداد مردم و جوانان در مقابل درب دانشگاه به چند هزار نفر می رسد. جوانان ضمن همراهی با دانشجویان شعارهای مرگ بر دیکتاتور را بصورت هماهنگ تکرار می کنند. جو این محیط بسیار متشنج گزارش شده است.

نیروهای وزارت اطلاعات و گارد ویژه در آنجا و خیابانهای اطراف مستقر شدند و هر لحظه بر تعداد آنها افزوده می شود و خود را آماده یورش به جوانان می کنند.جوانان معترض بدون ترس و واهمه علیرغم اینکه در محاصرۀ آنها هستند رو در روی نیروهای سرکوبگر قرار دارند و شعار میدهند.

نیروهای گارد ویژه به صورت گسترده در مسیر آزادی – انقلاب ایستاده اند  و حرکت را تقریبا غیر ممکن کرده اند.

 فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، نسبت به  سرکوب خونین جوانان و دانشجویان هشدار میدهد و آنرا  محکوم می کند و از مراجع بین المللی خواستار محکوم کردند سرکوبهای وحشیانه مردم ایران است

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

24 خرداد 1388 برابر با 14 ژون 2009

IEP2009 colage.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یورش به بیمارستانها به قصد دستگیری زخمی شدگان و تهدید پرسنل درمان کننده به بازداشت

بنابه گزارشات رسیده از بیمارستان هزار تختخوابی شب گذشته نیوهای گارد ویژه به اورژانس این بیمارستان یورش بردند وقصد دستگیری زخمی شدگان درگیریهای روز گذشته را داشتند.

حوالی ساعت 01:30 انبوهی از نیروهای گارد ویژه همراه با مامورین وزارت اطلاعات  به بخش اورژانس بیمارستان 1000 تختخوابی تهران (خمینی) یورش بردند. آنها با پزشکان و پرستاران معالج زخمی شدگان درگیریهای روز گذشته وحشیانه برخورد کردند . نیروهای وزارت اطلاعات که همراه با گارد ویژه به  این بیمارستان یورش برده بودند خواستار دستگیری زخمی شدگان و همراهان آنها بودند که با مقاومت و ایستادگی پزشکن و پرستاران معالج مواجه شدند. نیروهای امنیتی وقتی که با ایستادگی پرسنل بخش اورژانس این بیمارستان مواجه شدند تهدید به بازداشت آنها نمودند. برخورد وحشیانه و غیر انسانی مامورین وزارت اطلاعات و گارد ویژه با پرسنل معالج بخش اورژانس این بیمارستان برای مدت طولانی ادامه داشت و کادر درمانی  در این مدت قادر به ادامه معالجه زخمی شدگان نبودند. وضعیت بعضی از زخمی شدگان وخیم بود و همچنین بر تعداد انتقال افراد زخمی شده افزوده می شد.

بنابه گفتۀ زخمی شدگان و همراهان آنها این درگیری تا ساعت 03:30 ادامه داشت . وبا مقاومت پرسنل شریف این بخش و همراهان زخمی شدگان مامورین وزارت اطلاعات و گارد ویژه از آنجا پس رانده شدند .

اکثر زخمی شدگان بخاطر ترس از دستگیری بصورت سطحی مورد درمان قرار می گیرند و علیرغم شرایط و خیم بعضی از آنها که دچار زخمهای عمیق و خطرناک هستند در سطح پانسمون خود اکتفا می کنند و با آن شرایط  به منازل خود بازمی گردند.

عملکرد مامورین وزارت اطلاعات یادآور اعمال آنها در  دهۀ 60 می باشد که زخمی شدگان آن زمان را از تخت بیمارستان دستگیر می کردند و به زندان منتقل می شدند.

در درگیریهای دیروز حتی بیمارستانها و پرسنل آنها که به صرف انجام وظیفه انسانی و شغلی خود عمل می کردند در امان نبودند و مورد یورش و اهانت و تهدید به دستگیری می شدند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، یورش به بیمارستانها و تهدید کادر درمانی آن به دستگیری به صرف انجام دادن وظیفه شغلی خود و اقدام به دستگیری زخمی شدگان که در شرایط بسیار حاد هستند را محکوم می کند و از مراجع بین المللی برای پایان دادن به اینگونه جنایتها خواستار اقدامات عملی است.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

24 خرداد 1388 برابر با 14 ژون 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسامی تعداد از زخمی شدگان درگیریهای امروز

 

بنابه گزارشات رسیده از بیمارستانهای  مختلف تهران ، در اثر درگیریهای خونین امروز تعداد زیادی زخمی و به بیمارستانهای مختلف منتقل شدند وضعیت بعضی از زخمی شدگان وخیم می باشد.

اعتراضات گسترده مردم تهران که در نقاط مختلف ادامه دارد  دامنۀ آنها به دانشگاه تهران کشیده شده دانشجویان کوی دانشگاه اقدام به ترتیب دادن اعتراضات گسترده نمودند . آنها با سر داد شعارهایی مانند مرگ بر دیکتاتور وارد خیابانها شدند .

از طرفی دیگر هر لحظه بر تعداد اعتراض کنندگان در سطح تهران افزوده می شود و درگیری جوانان با نیروی گارد ویژه ،نیروی انتظامی و امنیتی ابعاد تازه ای به خود گرفته است جوانان با سنگ به مقابله برخواستند و در بعضی از نقاط تهران درگیریها به کوچه ها کشیده شده است .

برخورد نیروهای سرکوبگر وحشیانه می باشد .آنها افراد را به شدت مورد ضرب وشتم قرار میدهند.

در حال حاضر تعداد زیادی از جوانان که در درگیریها زخمی شدند به بیمارستانها مختلف تهران منتقل شدند . اسامی بعضی از مردم تهران و جوانان که در یورشهای وحشیانه زخمی شده اند به قرار زیر می باشد.

- ذبیح الله محمدی  67 ساله ،

 - زهره صادقي 19 ساله ، شكستگي دست

- فاطمه سيدي 26 ساله  ، جراحت از ناحيه سر و گردن

- سعيده يار احمدي 23 ساله جراحت از ناحيه دست و شكستگي پا

- علي محمدي 30 ساله ، چاقو خورده جراحت از ناحيه دست

- جعفر اكبري پور  29 ساله ، جراحت از ناحيه دست و سر و پشت

- سينا تكابي مكري 17 ساله شكستگي پا

- آرش پور جبار 18 ساله ، جراحت از ناحيه پهلو و صورت

- ليلا مبين 22 ساله جراحت از ناحيه سر و دست

- اصغر حيدري 43 ساله جراحت از ناحيه پا

- نيلوفر جهانگيري 25 ساله جراحت از ناحيه صورت و دست

 فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ، یورش وحشیانه به اعتراض کنندگان و مورد ضرب وشتم قرار دادن آنها را محکوم می کند .

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

23 خرداد 1388 برابر با 13 ژون 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به فضای امنیتی و خشونت در ایران پایان دهید

 

اطلاعیه مطبوعاتی

با اعلام نتایج آرای انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران، شائبه‌ی ناصحیح بودن و تقلب در این انتخابات از سوی دو نامزد اصلاح طلب ریاست جمهوری اعلام شد و دیگر نامزد اصول‌گرا نیز با بیان ابهام‌های موجود خواستار در اختیار داشتن اطلاعات راجع به آراي شمارش شده در اسرع وقت شد.

هم‌زمان با این موضوع مردم معترض به نتایج انتخابات دامنه‌ی اعتراض خود را با آغاز راه‌پیمایی‌های مسالمت آمیز و خودجوش به خیابان‌ها کشاندند. خشونت‌ها در برخی شهر‌های ایران از روز گذشته پس از آن‌که آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی محمود احمدی‌نژاد را پیروز انتخابات معرفی کرد، آغاز شد.

حمله به ستادها

روز جمعه 22 خردادماه نیروهای لباس شخصی به تعدادی از ستادهای نامزدهای اصلاح طلب یورش بردند و اقدام به اختلال در کار یا پلمپ اماکن مورد اشاره کردند. یکی از مهم‌ترین برخوردها مربوط به ستاد انتخاباتی مهندس میرحسین موسوی در منطقه‌ی قیطریه تهران بود که ضمن ضرب و شتم حضار، پخش تلویزیون اینترنتی این کاندیدا که در دفتر مورد اشاره صورت می‌گرفت، متوقف شد. هم‌چنین پخش تلویزیون اینترنتی محسن رضایی دیگر کاندیدا نیز در همین زمان متوقف شد.

در ادامه، ستاد مرکزی مهندس موسوی که در خیابان شیخ‌هادی تهران قرار دارد، امروز یک‌شنبه با یورش نیروهای امنیتی روبه رو شد و جمعیتی که برای تجمع در این منطقه حاضر شده بودند مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

درگیری‌های خیابانی

از ساعت 15 روز گذشته مورخه 23 خردادماه تجمع‌های اعتراضی با حضور هزاران شهروند معترض در شهر تهران آغاز شد و تا زمان تنظیم این گزارش دامنه‌ی آن به شهرهای مختلفی چون تبریز، شیراز، مشهد، رشت، اردبیل، گرگان، کرج و بابل کشیده شده است.

برخورد خشونت آمیز نیروهای نظامی با مردم معترض که دراکثر مناطق به اعتراض‌های کاملا مسالمت آمیز دست زده بودند بر دامنه‌ی خشونت و خسارت‌های این درگیری‌ها افزود، منابع موثق گزارش دادند از نیمه شب گذشته پس از آماده سازی زندان اوین از نظر مکانی، حداقل 900 شهروند بازداشت شده از بازداشت‌گاه‌ها و اماکن مختلف شهر تهران به بندهای 240، 209 و قرنطینه اندرزگاه 7  زندان اوین منتقل شدند. هر چند تعداد بازداشت شده‌گان بیش از این تعداد ارزیابی می‌شود. در زمان انتشار این اطلاعیه درگیری‌ها و اعتراض‌های خیابانی هم‌چنان در اقصی نقاط کشور ادامه دارد.

فیلترینگ سایت‌ها

از فردای روز اعلام نتایج، سایت‌های مختلفی که برای اطلاع رسانی در مورد انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری پیش‌بینی شده بود نیز فیلتر شد و حتا سایت‌های خبری که در طول روزهای سال به طور عادی به خبررسانی مشغول هستند نیز در محاق فیلتر گرفتار شد.

هم‌زمان با اعلام نتایج انتخابات و آغاز اعتراضات، شبکه های اجتماعی و سایتهای خبری چون توییتر، فیس بوک، صدای امریکا، بی بی سی، هرانا و همینطور آفتاب نیوز، آینده، یاری، نوروز، جمهوریت، انتخاب، قلم نیوز و شهاب نیوز، تریبون، خرداد ،تغییر ،بنیان ،امروز،سیفا ،فرارو ، اصلاحات ،یاری ،هم میهن ،کلمه ،سلام ،سحام و نیز سایت ایلنا، .... از سوی کمیته فیلترینگ فیلترگذاری شده و اینترنت در ایران آن‌چنان با اختلال و سرعت پائین روبه رو است که عملا گردش اطلاعات از طریق اینترنت نیر امکان پذیر نیست.

توقیف روزنامه‌ها

روزنامه‌هایی چون یاس نو برای چندمین بار در روزهای انتخاباتی توقیف شدند و محدودیت توزیعی برای تعدادی از روزنامه ها پیش از آغاز رای گیری اعمال شده بود، نشریه کلمه سبز تنها نشریه توقیف شده در محدوده زمانی پس از اعلام نتایج است.  

قطع موبایل و سرویس پیام کوتاه

به دنبال قطع شدن سیستم پیامک کلیه اپراتورهای تلفن همراه از پنجشنبه ‌شب گذشته،‌ از شام‌گاه روز شنبه، خطوط تلفن همراه در شهر تهران قطع شده است و برقراری ارتباط میان مشترکان امکان‌پذیر نیست.

بازداشت گسترده‌ی فعالان سیاسی

علاوه بر صدها دستگیر شده‌ی معترض خیابانی، نیروهای امنیتی اقدام به بازداشت تعداد بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی که شمار آنان دست کم صد و پنجاه تن تخمین زده می‌شود و اکثرا از اعضای برجسته‌ی احزاب مشارکت، مجاهدین انقلاب، نهضت آزادی و ملی مذهبی‌ها هستند، کردند، علاوه بر ده روزنامه نگار، افرادی که بازداشت آن‌ها تائید شده است عبارتند از :

بهزاد نبوی، محسن میردامادی، رضا خاتمی، عبدالله رمضان زاده، مصطفی تاجزاده، سعید شریعتی، احمد زیدآبادی، تقی رحمانی، رضا علیجانی، هدی صابر، زهره آقاجری، زهرا اشراقی، کیوان صمیمی، عماد بهاور، علی پورخیری، شاهین نوربخش، علی تقی پور، محمد شکوهی، اشکان مجللی، میثم ورق چهر، مهندس مجتبی موسوی، علیرضا رجایی، غلامحسین کرباسچی، محمد عطريانفر، همچنین گزارشات تائید نشده ای از بازداشت آقایان رضا تاجیک، محمدعلی ابطحی، سعید حجاریان، محسن امین زاده و خانم سمیه توحیدلو خبر می‌دهد.همچنین منابع دانشجویی از یورش نیروهای امنیتی به منازل فعالان این حوزه گزارش میدهند.

لازم به توضیح است گزارش‌هایی از آزادی محسن میردامادی، محمدرضا خاتمی، زهره آغاجری و سعید شریعتی دریافت شده است.

جمع بندی

عمل‌کرد نیروهای نظامی و امنیتی در قبال مردم معترض که تا کنون تعداد زیادی زخمی و بازداشت شده به جای گذاشته است، قطع سیستم‌های ارتباطی و جلوگیری از گردش آزاد اخبار و اطلاعات به همراه بالاگرفتن شرایط امنیتی کشور که هم‌زمان با تداوم بازداشت‌های گسترده‌ی فعالان سیاسی و مدنی شده است نگرانی‌های مجموعه در خصوص بسته‌تر شد و امنیتی شدن فضا را دو چندان کرده است.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران معتقد است برگزاری انتخاباتی که توام با حراست و حفاظت از آرای رای‌دهنده باشد رکنی اجتناب ناپذیر در تائید مشروعیت حکومت‌ها و برقراری نظام مردم سالار محسوب می‌شود، هر چند مسئولان مربوطه در خصوص مسائل مطرح شده از سوی سه کاندید دیگر و شائبه‌ی تقلب اعلام موضع نکرده‌اند اما شفاف‌سازی در مسئله‌ی انتخابات و آرای ملت را یقینا تنها راه پایان دادن به فضای خشونت و ناامنی در جامعه می‌دانیم. امید است مسئولان با درک صحیح شرایط و با یادآوری وظایف قانونی خود در حمایت و حراست از مردم و بالطبع آرای آنان، اقدامات لازم را در اسرع وقت در قبال اعتراضات جاری و شبهات موجود برای پایان دادن به شرایط امنیتی و خشونت های بیشتر در جامعه مبذول نمایند.

دبیرخانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

تهران – 24 خرداماه 1388

 

 

 

 

 

گزارشی از وضعیت کوی دانشگاه تا ساعت ۲۴ شنبه شب

بامدادخبر- گروه دانشگاه: پس از پایان تجمع دانشجویان دانشگاه تهران در محل پردیس مرکزی این دانشگاه که عصر روز شنبه برگزار شده‌بود و با دخالت نیروهای پلیس ضد شورش و ورود آن‌ها به دانشگاه در داخل و خارج دانشگاه به تشنج کشده‌شد، دانشجویان ساکن کوی دانشگاه تهران، شنبه شب ساعت ۲۰، با تجمع در خیابان امیرآباد( کارگر شمالی) و در مقابل کوی با تحصنی آرام اعتراض خود را به تقلب آشکار در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری نشان دادند.

undefined

اما حرکت مدنی دانشجویان دیری نپایید و درست ٣۰ دقیقه بعد نیروهای امنیتی و پلیس با حمله به تجمع دانشجویان سعی در بازگرداندن آن‌ها به داخل کوی دانشگاه را داشتند که با مقاومت دانشجویان و غلبه آن‌ها بر نیروهای امنیت همراه شد و دانشجویان موفق شدند صف نیروهای پلیس و امنیتی را تا چهارراه امیرآباد به عقب برانند.

اما با حضور گارد ضد شورش از ساعت ۲۱:٣۰ در خیابان‌های اطراف کوی و استفاده مداوم از گاز اشک‌آور دانشجویان ناگزیر به داخل کوی گریختند. ولی هم‌چنان تعقیب و گریزها در خیابان امیرآباد و تجمع دانشجویان داخل کوی دانشگاه ادامه دارد. این در حالی است که باران گاز اشک‌آور داخل کوی و حتی داخل اتاق‌های ساختمان‌ها ادامه دارد، به طوری که دانشجویان برای مقابله با اثرات استنشاق گاز اشک‌آور در تمام نقاط کوی آتش بر پا کرده‌اند و در موارد بسیاری برای تهیه سوخت آتش خود به سوزاندن کمدهای شخصی‌شان روی آورده‌اند. با این حال به گزارش ساکنان کوی دانشگاه تهران، باران گاز اشک‌آور هم‌چنان ادامه دارد و نفس کشیدن در محوطه کوی و ساختمان‌های آن بسیار سخت و حتی ناممکن شده‌است.

این در حالی است که وضعیت کوی دانشگاه تهران هر لحظه ملتهب‌تر می‌شود و علی‌رغم وضعیت بد و بحرانی بسیاری از ساکنان، هیچ یک از دانشجویان اکنون در اتاق‌های خود به سر نمی‌برند و به گزارش خبرنگار بامدادخبر در کوی دانشگاه تهران، در اثر حمله نیروهای ضد شورش طبقه سوم ساختمان ۲٣ به آتش کشیده شده‌است و ساکنان ساختمان‌های نزدیک به در کوی دانشگاه ساختمان‌های خود را به کل تخلیه کرده‌اند. این در حالی است که برق و گاز بسیاری از ساختمان‌های کوی از ساعات اولیه شنبه شب تا کنون قطع بوده‌است.

دانشجویان هم‌اکنون در مقابل درهای کوی دانشگاه سنگربندی کرده‌اند و با بر پا کردن آتش مانع از حضور نیروهای امنیتی و گارد ویژه به داخل کوی می‌شوند، ولی حمله نیروهای ضد شورش هم‌چنان ادامه دارد و به فاصله ۵ دقیقه یک بار تیر هوایی شلیک می‌شود و نیروهای ضد شورش از تیرهای پلاستیکی برای مقابله با دانشجویان استفاده می‌کنند که موجب صدمه و جراحت شدید بسیاری از دانشجویان شده‌است. این در حالی است که در اثر حملات نیروهای ضد شورش بانک صادرات نزدیک کوی به آتش کشیده شده‌است و نیروهای ضد شورش اقدام به شکستن شیشه‌های بانک ملی و دیگر ادارات دولتی نزدیکی کوی دانشگاه کرده‌اند.

بنا به گزارش خبرنگار ما در محل کوی دانشگاه تهران، تا کنون خبری از دستگیری دانشجویان در دست نیست و در فضای ملتهب کوی امکان این نیست که از محل دقیق دانشجویان آگاهی به دست آید و با توجه به قطع بودن همه امکانات ارتباطی از جمله خطوط تلفن، موبایل و اینترنت در کوی دانشگاه تهران؛ دانشجویان عملاً در وضعیت محاصره خبری و اطلاعاتی قرار گرفته‌اند که موجب نگرانی بیش‌تر آن‌ها می‌شود. ولی هر لحظه امکان یورش شدید نیروهای امنیتی و پلیس ضد شورش به داخل کوی وجود دارد و دانشجویان حتی از جان خود نیز بیم دارند. این زد و خورد و تظاهرات تا پاسی از بامداد یکشنبه بیست‌وچهارم خرداد ماه، هنوز ادامه دارد.

 

تصاويري از تظاهرات و ناآرامي هاي تهران پس از اعلام نتايج انتخابات

undefined

http://1.2.3.12/bmi/i44.tinypic.com/1zfmp9c.jpg

http://1.2.3.13/bmi/i42.tinypic.com/v6lxxf.jpg

http://1.2.3.11/bmi/i41.tinypic.com/x4ps1v.jpg

http://1.2.3.13/bmi/i44.tinypic.com/16896c0.jpg

http://1.2.3.9/bmi/i44.tinypic.com/11tympg.jpg

http://1.2.3.11/bmi/i42.tinypic.com/ruog7p.jpg

http://1.2.3.9/bmi/i40.tinypic.com/v7rq7a.jpg

http://1.2.3.12/bmi/i42.tinypic.com/2ueqy3o.jpg

http://1.2.3.12/bmi/i44.tinypic.com/zx07zp.jpg

http://1.2.3.12/bmi/i43.tinypic.com/o7vc01.jpg

 


 

 

حمله خشونت بار نیروهای امنیتی به کوی دانشگاه تهران و دانشگاه اصفهان

 

گزارش ها از ایران حاکیست که نیروهای امنیتی دولت ایران بامداد دوشنبه در پی تجمع اعتراض آمیز دانشجویان در خوابگاه دانشگاه تهران واقع در خیابان کارگر شمالی به آنجا یورش برده اند که به گفته شاهدان عینی در اثر تیراندازی نیروها تعدادی دانشجو زخمی و تعدادی نیز دستگیر شده اند.

همزمان در اصفهان نیز نیروهای دولتی به محوطه دانشگاه صنعتی اصفهان یورش برده اند که طی آن نیز دانشجویان هدف ضرب و شتم قرار گرفته اند و دانشگاه تحت محاصره قرار گرفته است.

یک شاهد عینی که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با بی بی سی فارسی گفت که حدود ساعت سه صبح گروهی از دانشجویان کنار در کوی دانشگاه، خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران، تجمع کرده بودند و شعار می دادند که نیروهای گارد ویژه و انصار حزب الله وارد محوطه کوی و سپس تعداد زیادی از ساختمان ها شدند. 

 

Basij hat eine junge Frau in Teheran erschossen

Samstag, den 20. Juni  Teheran

Eine junge Frau, die neben ihrem Vater stand und die Proteste ansah, wurde von einem basij Mitglied erschossen, das sich auf der Dachspitze eines Zivilhauses versteckt hatte. Er hatte freien Schuss am Mädchen und könnte sie nicht verfehlen. Jedoch zielte er gerade ihr Herz. Ich bin ein Doktor, also eilte ich, um zu versuchen, sie zu retten. Aber die Auswirkung des Schusses war so heftig, dass sie  in weniger als 2 Minuten starb. Der Film wird von meinem Freund aufgenommen, der neben mir stand. Informieren Sie bitte die Welt

:Video ansehen

http://www.youtube.com/watch?v=nepKHEFCd0Y 

 http://www.youtube.com/watch?v=mzZGirbLiUo

 

 

 

 

 

ماده بيست و يکم  اعلامیه جهانی حقوق بشر
  

 ١ـ هر کس حق دارد که در اداره امور کشور خود، خواه مستقيماً و خواه با انتخاب نمايندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جويد

 ٢ـ هر کس حق دارد با تساوی شرايط، به مشاغل عمومی کشور خود نائل آيد
  
٣ـ اساس و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است، اين اراده بايد بوسيله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و بطور ادواری صورت می‌پذيرد، انتخابات بايد عمومی و با رعايت مساوات باشد و با رأی مخفی و يا طريقه‌ای نظير آن انجام گيرد که آزادی رأی را تأمين نمايد

 

جنایت های آشکار

 

http://1.2.3.10/bmi/i44.tinypic.com/a5jq7a.jpg

 

http://1.2.3.11/bmi/i40.tinypic.com/30icqs1.jpg

به طور مکرر خبر میرسه و بچه های اورژانس هم تایید کردند که لباس شخصیها میان بین جمعیت و ناغافل به مردم چاقو میزنند و غیب میشن. مراقب باشین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حمله اوباش انصار و بسيج به دانشجويان شيراز و مشهد؛رئيس دانشگاه شيراز استعفا داد

 

خبرنامه اميركبير: در پي تجمعات دانشجويان دانشگاه شيراز كه در اعتراض به شيوه برگزاري انتخابات ۲۲ خرداد در روز هاي شنبه و يكشنبه ، ۲۳ و ۲۴ خرداد برگزار شد، نيروهاي امنيتي و سازمان يافته با يورش به داخل دانشگاه، دانشجويان را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند.

 وضعيت چند تن از اين دانشجويان وخيم گزارش شده است.

همچنين ظهر امروز چند ون نيروي انتظامي ضمن محاصره كتابخانه خوارزمي دانشگاه شيراز و پرتاب گاز اشك آور، به سمت دانشجويان هجوم آوردند و ضمن ضرب و شتم دانشجويان در حدود ۱۰۰ تن از آنان را بازداشت كردند. در حين اين اقدام مسئولين كتابخانه خوارزمي از جمله دكتر خياطيان كه قصد داشتند مانع از ورود نيروهاي انتظامي به دانشگاه شوند نيز مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

در پي اين اقدام محمد هادي صادقي رئيس دانشگاه شيراز از سمت خود استعفا داد و صبح فردا، ساعت ۱۰ صبح اساتيد و مسئولين دانشگاه شيراز در محل مديريت دانشگاه در اعتراض به اين يورش تجمع برگزار خواهند كرد. شنيده ها حاكي از آن است كه دانشجويان نيز به اين جمع خواهند پيوست.

فضاي شهر شيراز نيز به شدت ملتهب است. شب گذشته در خيابان ملاصدراي شيراز تجمعي برگزار شد كه با هجوم نيروهاي امنيتي به خشونت كشيده شد. عصر امروز نيز در خيابان ملاصدارا تا دانشگاه شيراز نيروهاي امنيتي به فاصله يك متر قرار داشتند و با هجوم به دانشگاه، مردم و دانشجويان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

همچنين از ساعاتي پيش نيروهاي انصار و بسيج به دانشجويان متحصن در دانشگاه فردوسي مشهد حمله كرده اند.

گزارش ها حاكيست كه اين درگيري اطراف در شمالي دانشگاه فردوسي مشهد رخ داده است. خيابان هاي باهنر، وكيل آباد و ديگر خيابان هاي منتهي به دانشگاه فردوسي مشهد هم اكنون محاصره شده اند و امكان عبورومرور مردم وجود ندارد.

هر لحظه احتمال حمله نيروهاي  گارد ويژه و انتظامي به داخل دانشگاه مي باشد. دانشجويان در محاصره هستند و در هاي دانشاه بسته شده است و امكان خروج دانشجويان از دانشگاه وجود ندارد.

تعداد نامعلومي از دانشجويان نيز بازداشت شده اند.

گفتني است در اعتراضات روز گذشته شهر مشهد مهدي عبايي رئيس جبهه مشاركت منطقه خراسان و امير اقتناعي رئيس ادوار تحكيم وحدت منطقه خراسان در حالي كه براي گفتگو در بيت ايت الله شيرازي حاضر شده بودند، بازداشت شده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصاويري از مجروحين و كشته شدگان

 

http://1.2.3.12/bmi/i39.tinypic.com/2q3yzro.jpg

http://1.2.3.13/bmi/i39.tinypic.com/2yo1ftf.jpg

http://1.2.3.11/bmi/i39.tinypic.com/2hf2ayt.jpg

undefined

 

 

قضاوت با شماست

 

http://1.2.3.11/bmi/i41.tinypic.com/2h3r789.jpg

 

 

 

 

 

روش كار در ايران

 

undefined

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حمله مأموران يگان ويژه به يك خوابگاه دخترانه در اروميه

 

اخبار رسيده از اورميه از شكنجه و ضرب و شتم بيرحمانه شركت كنندگان اعتراضات سه روز گذشته در اين شهر حكايت مي كند. طبق گزارش همكاران گروه خبري اورمونيوز شهر اورميه بعد از دوم خرداد ۱۳۸۵ تا كنون شاهد چنين جو رعب و وحشتي نبوده است.

بازداشت شدگان كه تعداد آنها بيش از ۳۰۰ نفر گزارش شده است ابتدا به مراكز مختلف از جمله اداره آگاهي واقع در كوي مخابرات٬ كلانتري ۱۷ در حوالي ترمينال شهري٬ چند مركز اطلاعاتي٬ امنيتي و انتظامي در اطراف چهار راه دانشكده و رودخانه شهرچاي اورميه منتقل شده٬ با چماق و باتوم مورد حمله بيرحمانه مأموران قرار گرفته اند.

بنا به گزارشها در مورد هويت تمام بازداشت شدگان بعد از كتك زدن آنها تحقيق مي شود. عده اي از بازداشت شدگان كه مأموران آنها را با عنوان «تجزيه طلبان با سابقه» و «پان توركيستها!» صدا مي كرده اند به مراكز ديگر منتقل شده اند. اينها عمدتا كساني هستند كه سابقه شركت و يا دستگيري در اعتراضهاي روز جهاني زبان مادري٬ آغاز مدارس٬ اعتراضات خردادماه آذربايجانيها و مراسمهاي ۲۱ آذر را داشته اند.

افراد بدون سابقه [كيفري] كه كمتر از ۲۵ سال دارند٬ پس از تحمل ضربه هاي لگد٬ باتوم و چماق مأموران در صورت مراجعه خانواده و سپردن كفالت آزاد شده و مسنترها به مراكز امنيتي تحويل داده مي شوند.

يك شهروند اورميه اي كه پسر ۲۱ ساله خود را از يكي از كلانتري ها تحويل گرفته در گفتگو با همكاران گروه خبري اورمونيوز حال فرزندش را بسيار وخيم گزارش كرده است. مأموران دست پسرش را شكسته و دندانهاي فك پايين او را خرد كرده اند. اين جوان اورميه اي به همراه هشت نفر ديگر در حياط يكي از كلانتري ها مورد حمله حدود ۲۰ مأمور چماق به دست قرار گرفته است.

از سوي حدود ده مأمور يگان ويژه به يك خوابگاه دخترانه واقع در پشت اداره آگاهي در كوي مخابرات اورميه حمله كرده٬ پس از زخمي كردن مسئول خوابگاه كه مانع ورود آنها شده بود٬ وارد اتاقها شده و موبايل تمام دانشجويان را ضبط كرده اند. به گزارش خبرنگار اورمونيوز عده اي از دانشجويان از پنجره هاي مشرف به محوطه اداره آگاهي از جواناني فيلمبرداري كرده اند كه پيراهنشان بالاي سرشان كشيده شده و زير ضربه هاي سنگين مأموران قرار داشتند.

عليرغم اينكه خطوط اينترنتي در اورميه به طور كامل قطع نشده٬ از ظهر روز دوشنبه ۲۵ خردادماه امكان فرستادن هر گونه ايميل و يا حتي وارد شدن به تمام سايتهاي داراي سرويس پست الكترونيكي غيرممكن شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اعتراضات مردم تهران نسبت به کشتار دانشجویان و جوانان

 

بنابه گزارشات رسیده از تهران ،در اعتراضات امروز تهران مردم در اعتراض به کشتار دانشجویان و جوانان در تهران وشهرستانها که بازوبند سیاه بسته بودند ساعاتی پیش آغاز شد.

هزاران نفر از مردم تهران در اعتراض به کشتارهای دانشجویان و جوانان با بستن بازوبند سیاه  از ساعت 15:00 در میدان رضائی ها (هفت تیر) تجمع کردند و از آنجا حرکت خود را آغاز کردند.

در حال حاضر به تعداد جمعیت افزوده می شود بطوری که خیابانهای طالقانی، مفتح، ولی عصر، کریم خان زند، شریعتی مملو از جمعیت است.

مردم تهران یک صدا  و مصمم شعارهای زیر را فریاد می زنند:

مرگ بر ديكتاتور ،

مي جنگم مي ميرم ذلت نمي پذيرم،

مي جنگم مي ميرم حقمون را پس مي گيرم ،

مي كشم مي كشم آنكه برادرم كشت ،

نصر من الله و فتح قريب مرگ بر اين دولت مردم فريب،‌

نترسيد نترسيد ما همه با هم هستيم .

و شعارهای دیگر را سر مي دادند.

از ساعت 13 امروز نيروهاي گارد ويژه و موتور سوارها در ميدان هفت تير و تمام خيابانهاي منتهي به هفت تير مستقر شده اند.

در كنار مترو طالقاني كه سفارت سابق امريكا قرار دارد و به پايگاه بسيج تبديل شده  در پشت بام منتهي به خيابان طالقاني نيروهاي بسيجي و انصار با در دست داشتن اسلحه مستقر شده اند.

جمعيت به قدري زياد است كه نيروهاي گارد جرأ ت نزديك شدن به جمعيت را ندارند.

 فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران،یاد و خاطرۀ جان باختگان راه آزادی را گرامی میدارد و نسبت به هرگونه خشونت که به دستور ولی فقیه علیه مردم صورت می گیرد هشدار و محکوم می کند.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

27 خرداد 1388 برابر با 17 ژون 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فوتباليستهاي تيم ملي ايران با دستبند سبز وارد زمين مسابقه با كره جنوبي شدند

 

undefined

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتقال 300 نفر از دستگیر شدگان اصفهان به بند الف-ط زندان مرکزی اصفهان

 

بنابه گزارشات رسیده از بند الف –ط زندان اصفهان ، در حدود 300 نفر از دستگیر شدگان اعتراضات اخیر مردم اصفهان به سلولهای انفرادی این بند منتقل شده اند.

اعتراضات گسترده روزهای اخیر که تا به حال منجر به جان باختن تعدادی از جوانان و مردم شهر اصفهان شده است و همچنین باعث مجروح شدند تعداد زیادی از جوانان معترض شده است.اکثر زخمی شدگان علیرغم داشتن زخمی های  شدید از مراجعه به بیمارستانها بخاطر ترس از دستگیری خوداری می کنند و کسانی که  در وضعیت وخیم هستند و به بیمارستان منتقل می شوند هویت آنها توسط مامورین وزارت اطلاعات و حراست بیمارستانها  ثبت می شود و تحت مراقبتهای شددید مامورین وزارت اطلاعات قرار می گیرند مامورین وزارت اطلاعات در اکثر موارد در امور درمانی پرسنل بیمارستان دخالت می کنند و در مواردی مانع انجام کار آنها می شوند.

دستگیر شدگان اعتراضات اخیر  به بازداشتگاههای آگاهی اصفهان، کلانتریها ،خانه های امن وزارت اطلاعات و سلولهای انفرادی  بند الف-ط  که در دست بازجویان وزارت اطلاعات اصفهان می باشد منتقل شده اند.

دستگیر شدگان تحت شکنجه های شدید جسمی قرار دارند. در حال حاضر در بند الف- ط در حدود 300 نفر از دستگیر شدگان زندانی هستند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، دستگیریهای گسترده در ایران وشکنجۀ وحشیانه دستگیر شدگان را محکوم می کند و از مراجع بین المللی و سازمانهای حقوق بشری خواستار مداخله برای پایان دادن سرکوب مردم ایران است.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران

28 خرداد 1388 برابر با 18 ژون 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاریکاتورهای روز

 

undefined

 

http://1.2.3.11/bmi/i39.tinypic.com/opwdvd.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشمند فرانسوي: قانون بنفورد تقلب در انتخابات را ثابت مي‌كند

 

يك دانشمند فيزيك نجومي فرانسوي در مصاحبه‌اي با روزنامه "استاندارد" اتريش اعلام كرد كه به كمك قانون "بنفورد" توانسته است كشف كند كه در انتخابات رياست‌جمهوري ايران تقلب شده است.

مصاحبه "بودوين اف. روكما" دانشمند فيزيك نجومي را، روزنامه استاندارد روز جمعه (۱۹ ژوئن، ۲۹ خرداد) منتشر كرد.

اين دانشمند اعلام كرد كه آراي ريخته شده به ۳۶۶ حوزه انتخاباتي ايران را، كه تعداد آن‌ها بين ۱۰ هزار و ۱۰۰ هزار بوده، براساس قانون بنفورد تحليل كرده است.

وي گفت: «براساس قانون بنفورد، اگر آراي احمدي‌نژاد درست باشد، بايد ۳۰ درصد آراي تحليل‌شده با عدد يك آغاز مي‌شد، در حالي كه بسياري از آراي احمدي‌نژاد با عدد ۲ شروع شده است». (كد احمدي‌نژاد در انتخابات ۱ بود).دانشمند فرانسوي بعد از سال‌ها اقامت و كار در هند و استراليا، اكنون در خدمت انستيتو كوپرنيكوس لهستان است.

او در مصاحبه خود اعلام كرد، آنچه او را بيشتر به تقلب‌هاي انتخاباتي مطمئن مي‌كند، تحليل شمار آراي مهدي كروبي در انتخابات سال ۲۰۰۵ رياست‌جمهوري ايران است كه نسبت به انتخابات امسال بسيار بالاتر بود. بر اساس آمار، اين آراء اكثرا با عدد ۷ آغاز مي‌شوند. براساس قانون بنفورد، در فهرست اعدادي كه در بسياري از پديده‌هاي زندگي واقعي رخ مي‌دهند، رقم اول عددها به طور خاص و يكنواختي توزيع مي‌شوند. به موجب اين قانون، تقريبا در يك سوم موارد عدد ۱ رقم نخست است، در حالي كه عددهاي بزرگ‌تر با بسامد كمتري رخ مي‌دهند و عدد ۹ كمتر از يك بار در هر بيست عدد ظاهر مي‌شود. اين قانون به ظاهر عجيب، در بسياري از داده‌ها برقرار است، مثلا در صورتحساب‌هاي برق، شماره خيابان‌ها، قيمت سهام، مقدار جمعيت، آمار مرگ و مير، طول رودخانه‌ها، ثابت‌هاي فيزيك و رياضيات. قانون بنفورد به نام "فرانك بنفورد" نامگذاري شده است.

 سنت كهن ايرانيان در رياضيات

 روزنامه استاندارد از بودوين روكما پرسيده است كه چرا به اين فكر افتاده كه انتخابات ايران را بر اساس آمار بررسي كند؟ دانشمند فرانسوي پاسخ داده است: «تحليل آمارهاي رسمي كار من است. در ايران اين بحث وجود دارد كه آيا انتخابات عادلانه بوده يا نه.

 من اين را مهم مي‌دانم كه ايراني‌ها از طريق كار من آماري داشته باشند كه بتوانند به اتكاي آن علمي فكر كنند. ايرانيان پيشينه كهني در رياضيات دارند و آفريننده واژه "آلگوريتم" خوارزمي است.

محاسبه به كمك اكسل

 در پاسخ اين پرسش كه دسترسي به آمارها و تحليل آن، چگونه ظرف يك هفته پس از انجام انتخابات امكان‌پذير بوده است، دانشمند فرانسوي پاسخ داده است: «محاسبه براي من دشوار نبود. مسئله در اساس بيشتر به يك عملكرد پايه‌اي برنامه اكسل مربوط مي‌شود. اما روشن است كه من وقت زيادي صرف انديشيدن كرده‌ام».

خبرنگار استاندارد سپس پرسيده است: «فيزيك نجومي چه رابطه‌اي با انتخابات در ايران دارد؟».روكما در پاسخ گفته است: «عنوان پژوهش من نشان مي‌دهد كه كار بر اساس قانون بنفورد پيش رفته است. فرانك بنفورد يك فيزيكدان نجومي بود. اساسا مي‌توان گفت كه فيزيك نجومي مي‌تواند به همه چيز علاقمند باشد. ما مي‌توانيم چيزي را تحليل كنيم، پس اين كار را مي‌كنيم».

در پايان اين مصاحبه، دانشمند فرانسوي گفته است: «ايراني‌ها اكنون مي‌توانند ارقامي را كه من ارائه داده‌ام تفسير كنند. اميدوارم كه اين كار را بكنند».

 

 

 

 

 

تجمع گسترده خانواده های دستگیر شدگان اعتراضات اخیر در مقابل دادگاه انقلاب

 

بنابه گزارشات رسیده،صبح امروز خانواده های دستگیر شدگان اعتراضات اخیر در مقابل دادگاه انقلاب تجمع کردند.

از صبح امروز شنبه 30 خرداد ماه خانواده های دستگیرشدگان اعتراضات جاری در مقابل دادگاه انقلاب تجمع کردند . تعداد دستگیر شدگان نزدک به 400 نفر تخمین زده می شود. خانواده هایی که عزیزانشان دستگیر شده اند، از وضعیت وشرایط و محل نگهداری آنها بی خبر هستند و دادگاه انقلاب و سایر ارگانهای رژیم تا به حال به آنها جوابی مشخصی نمی دهند.

در میان خانواده های دستگیر شده تعداد زیادی از خانواده های دانشجویان که اخیرا دستگیر شده اند حضور دارند .

افراد دادگاه انقلاب به خانواده هایی که پیگیر وضعیت عزیزان خود هستند می گویند بروید و یک ماه دیگر مراجع کنید.

خانواده های دستگیر شدگان که در مقابل دادگاه انقلاب تجمع کرده اند نسبت به برخورد افراد حاضر در دادگاه انقلاب خشمگین هستند و فضای حاکم در انجا متشنج می باشد. خانواده به انها اعلام کرده اند تا وضعیت عزیزانشان مشخص نشود آنجا را ترک نخواهند کرد.
افراد لباس شخصی و نیروی انتظامی خانواده را مورد تهدید قرار میدهند و برای سر دواندن آنها به خانواده ها می گویند که به ستاد پیگیری و یا از نیروی انتظامی وضعیت عزیزان خود را پیگیری کنند.

مامورین وزارت اطلاعات برای ایجاد جو رعب و وحشت از تجمع خانواده های دستگیر شدگان در مقابل دادگاه انقلاب فیلم و عکس می گیرند .

تا به حال درگیری های بین خانواده ها و نیروهای اطلاعاتی و انتظامی روی داده است. توهین ها و تهدیدات افراد وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی باعث خشم خانواده ها شده است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ ضمن ابراز نگرانی از وضعیت دستگیر شدگان، بی خبری خانواده از وضعیت عزیزانشان را محکوم می کند و از مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای آزادی فوری و بی قید وشرط تمامی دستگیر شدگان است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجمع گسترده خانواده های دستگیر شدگان اعتراضات اخیر در مقابل دادگاه انقلاب

 

بنابه گزارشات رسیده،صبح امروز خانواده های دستگیر شدگان اعتراضات اخیر در مقابل دادگاه انقلاب تجمع کردند.

از صبح امروز شنبه 30 خرداد ماه خانواده های دستگیرشدگان اعتراضات جاری در مقابل دادگاه انقلاب تجمع کردند . تعداد دستگیر شدگان نزدک به 400 نفر تخمین زده می شود. خانواده هایی که عزیزانشان دستگیر شده اند، از وضعیت وشرایط و محل نگهداری آنها بی خبر هستند و دادگاه انقلاب و سایر ارگانهای رژیم تا به حال به آنها جوابی مشخصی نمی دهند. در میان خانواده های دستگیر شده تعداد زیادی از خانواده های دانشجویان که اخیرا دستگیر شده اند حضور دارند .

افراد دادگاه انقلاب به خانواده هایی که پیگیر وضعیت عزیزان خود هستند می گویند بروید و یک ماه دیگر مراجع کنید.

خانواده های دستگیر شدگان که در مقابل دادگاه انقلاب تجمع کرده اند نسبت به برخورد افراد حاضر در دادگاه انقلاب خشمگین هستند و فضای حاکم در انجا متشنج می باشد.

خانواده به انها اعلام کرده اند تا وضعیت عزیزانشان مشخص نشود آنجا را ترک نخواهند کرد.
افراد لباس شخصی و نیروی انتظامی خانواده را مورد تهدید قرار میدهند و برای سر دواندن آنها به خانواده ها می گویند که به ستاد پیگیری و یا از نیروی انتظامی وضعیت عزیزان خود را پیگیری کنند.مامورین وزارت اطلاعات برای ایجاد جو رعب و وحشت از تجمع خانواده های دستگیر شدگان در مقابل دادگاه انقلاب فیلم و عکس می گیرند . تا به حال درگیریهای بین خانواده ها و نیروهای اطلاعاتی و انتظامی روی داده است. توهینها و تهدیدات افراد وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی باعث خشم خانواده ها شده است
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران؛ ضمن ابراز نگرانی از وضعیت دستگیر شدگان ،بی خبری خانواده از وضعیت عزیزانشان را محکوم می کند و از مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای آزادی فوری و بی قید وشرط تمامی دستگیر شدگان است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بانگ "الـلـه اکــبر" در پشت بام ها اطمینان بخش قلب های ملت ایران

قلم - عقربه های ساعت که به 10 می رسد، مردم معترض به تقلب در انتخابات در قراری نانوشته، باز هم غریو "الله اکبر" سر دادند و برای آنکه ذکر مبارک "الله اکبر" شان را هم به یغما نبرند، "یاحسین، میرحسین" را تکرار کردند.

به گزارش خبرنگاران قلم نیوز، حامیان میرحسین موسوی و معترضان به تقلب آشکار و بی سابقه در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در نقاط مختلف کشور در قراری نانوشته با هم راس ساعت 10 هر شب برای نشان دادن اعتراضشان ذکر مبارک "الله اکبر" را در پشت بام های خود تکرار می کنند و از خدای یکتا مدد می جویند.

مردم معترض در سراسر کشور امشب برای آنکه ذکر مبارک "الله اکبر"شان را هم به یغما نبرند و قلب معنا نکنند، در میان "الله اکبر"هایشان، شعار "یا حسین، میرحسین" سر دادند.  

پس کجاست خدایی که می پرستید؟؟؟؟؟؟

http://1.2.3.11/bmi/i42.tinypic.com/30hwkqt.jpg

 

undefined

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساعت ۴، میدان انقلاب

 

به رغم تهدیدات آشکار علی خامنه ای در نماز جمعه ی روز گذشته مبنی بر سرکوب مبارزات مردم آزادی خواه ایران، امروز از ساعت ۴ بعد از ظهر قرار است مطابق برنامه های اعلام شده، تجمع بزرگ آزادی خواهان از میدان انقلاب آغاز شود.

خبرها حاکی از آن است که این تظاهرات برگزار خواهد شد.

برخی اخبار حاکی از آن است که حامیان آقای موسوی، و آقای کروبی، همانطور که هر دو نفر پیش تر اعلام کرده بودند به میدان انقلاب خواهند رفت و منتظر شنیدن برنامه ها ی آینده این دو کاندید اصلاح طلب، در میدان انقلاب خواهند بود. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، پیشتر از مردم خواسته بودند که این تجمع در سکوت و صلح برگزار شود. بنابر اخبار تایید نشده، موسوی، کروبی، خاتمی و کرباسچی در این تجمع حضور خواهند داشت. ستاد مهدی کروبی و همچنین مجمع روحانیون مبارز نیز که پیشتر برای برگزاری این تظاهرات فراخوان داده بوده اند، اطلاعیه هایی در جهت لغو این تظاهرات منتشر نکرده اند. به نقل از نزدیکان میرحسین موسوی و مهدی کروبی پیام هایی در اینترنت منتشر شده که این تظاهرات حتما برگزار خواهد شد و مردم بعد از تجمع در میدان انقلاب به سمت میدان آزادی راه پیمایی خواهند کرد.

در این پیام ها از مردم خواسته شده است که با حضور گسترده ی خود در راه پیمایی نشان دهند که مبارزه علیه کودتای انتخاباتی متوقف نخواهد شد.

مجوزی صادر نشده است

وزارت کشور جمهوری اسلامی صبح روز شنبه اعلام کرد هیچ مجوزی برای تظاهرات امروز صادر نکرده است. در اطلاعیه ی وزارت کشور آمده است:

بدینوسیله باطلاع می‌رساند که شایعاتی مبنی بر اخذ مجوز راهپیمایی برای روز شنبه ٣۰ خرداد از جریانات مختلف سیاسی در حال انتشار است که ضمن تکذیب آن باطلاع عموم مردم عزیز و هوشیار ایران می‌رساند، هیچ‌گونه مجوزی برای هیچ‌گونه تجمع و راهپیمایی در هیچ نقطه کشور صادر نشده است.

بدیهی است که با متخلفین مطابق قانون برخورد خواهد شد.

از امروز با قاطعیت برخورد می کنیم

طراحان تجمعات با حکم قضایی مورد پیگرد قرار گرفته و دستگیر می‌شوند.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی با تاکید بر این‌ که پلیس از امروز با تجمعات غیرقانونی و بدون مجوز با قاطعیت برخورد خواهد کرد، از پیگرد قانونی طراحان تجمعات غیرقانونی روزهای اخیر خبر داد.

به گزارش سرویس «حوادث» ایسنا، سردار احمدرضا رادان در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب گفت: متاسفانه به دنبال فراخوان‌هایی که بدون مجوز صورت می‌گرفت، مردم به دلیل اطلاع نداشتن از غیرقانونی بودن این فراخوان‌ها در تجمعات شرکت می‌کردند و جدا کردن صف مردم از اغتشاشگران و تخریب‌کنندگان سخت بود.

سردار رادان، آرامش و آسایش را حق مسلم مردم دانست و با بیان این ‌که پلیس از امروز به درخواست مردم و حکم قانون و اجرای مقررات با هرگونه تجمع غیرقانونی و بدون مجوز با قاطعیت برخورد می‌کند، خطاب به طراحان تجمعات غیرقانونی گفت: کسانی که مردم را به خیابان‌ها می‌کشند بدانند، به حکم قضایی مورد پیگرد قانون قرار خواهند گرفت و دستگیر خواهند شد.

وی با تاکید بر این ‌که کسانی که مردم را به تجمع دعوت می‌کنند، باید پاسخگوی عواقب این تجمعات باشند، اضافه کرد: در چند روز اخیر ۴۰۰ نفر از ماموران نیروی انتظامی در درگیری‌های خیابانی مجروح شده‌اند.

 

 

 

 

 

 

 

بانگ الله و اکبر دیشب تهران را به لرزه درآورد

 

شب گذشته، بانگ الله واکبر در تهران همگانی تر و بلند تر از هر شب دیگر بود. چنان که اگر رهبر جمهوری اسلامی در شب های گذشته این بانگ را نشنیده، این بار بشنود. ما از مناطق مختلف تهران، مانند میدان ولیعصر، طرشت، یعنی سعادت آباد، بلکه صادقیه، شهرآرا، خیابان دبستان در سیدخندان و بخش هائی از خیابان پاسداران مستقیما و از طریق تلفن این بانگ بلند را شنیدیم، که درمیان آنها علیه علی خامنه ای نیز شعار داده می شد. از جمله "مرگ بر دیکتاتور". شاید گوش خراش ترین و آزار دهنده ترین بخش نماز جمعه دیروز تهران، هنگام سخنرانی آشفته و تحریک آمیز رهبر جمهوری اسلامی آن شعار "مرگ" بر این و آن بود که افراد حزب پادگانی به شیوه مراسم صبحگاهی در پادگان ها، وقت و بی وقت سر می دادند. به همین دلیل باید به الله و اکبر گویان شبانه نیز توصیه کرد: از این "مرگ" خواهی دست برداشته و آن را تکرار نکنید!

از میان شهرهای ایران، تنها توانستیم با مشهد ارتباط برقرار کنیم، که در آنجا نیز- آن محله‌ای که ما با آن ارتباط تلفنی برقرار کردیم- بانگ الله و اکبر بلند از هر شب دیگری شنیده می شد.

خبرگزاری اسوشیتد پرس نیز شب گذشته در تهران گزارش داد: ساکنان تهران روی بام خانه های خود رفته  و فریاد " الله اکبر" سر می دهند و بدین ترتیب رهبر ایران را به مصاف می‌طلبند. فریادهای "الله اکبر" و "مرگ بر دیکتاتور" در سراسر تهران یک مبارزه طلبی مستقیم علیه رهبر است که بر اساس قانون اساسی ایران قدرت اول کشور است. این فریادها بعد از آن شنیده می شود که آیت الله علی خامنه ای به مخالفان نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این کشور هشدار داد اعتراضات خود را پایان دهند.

بصورت همزمان، دکتر مهدی خزعلی نیز که هنوز به محمد علی ابطحی در اوین نپیوسته، در بلاگ خود درباره بانگ بلند الله و اکبر دیشب نوشت:

امشب فریاد الله اکبر شهر را به لرزه درآورد، گل واژه تکبیر آسمان تیره و تار ما را نور باران کرد، من نیز با همسر و فرزندان بلند ترین تکبیر خود را تقدیم کردم تا حرامیان بدانند، ما بیداریم.( تکبیر ساعت 22 تا آزادی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فریاد مرگ بر دیکتاتور، پاسخ ملت به دیکتاتور

 

آخرین گزارش ها از تهران حاکی از آن است که گروهی در تظاهرات امروز خیابانی در تهران کشته و عده ی بیشتری مجروح شده اند.

به گزارش مجموعه ی فعالان حقوق بشر و دموکراسی در ایران، تداوم اعتراضات مردمی به نتایج دوره دهم ریاست جمهوری در ایران که با تهدید مسئولین کشوری و نیروهای نظامی به استفاده بیشتر از خشونت شکل جدیدی یافته است امشب در تهران و چند شهر دیگر ایران ادامه یافت.

بنابر گزارشات دریافتی سه شهروند (یک دختر و دو پسر) در شهر تهران با هویت نامشخص بر اثر تیراندازی و همچنین خشونت نیروهای شبه نظامی جان خود را از دست داده اند، از سه فرد جانباخته پیکر یکی از آنان توسط نیروهای شبه نظامی به محل نامعلومی منتقل شده است.

همچنین گزارش شده است علاوه بر صدها بازداشت شده، دهها شهروند دیگر در ساعات گذشته توسط سلاحهای سرد شبه نظامیان و همچنین اصابت تیر به خصوص به نقاط پایین بدن زخمی شده اند. یکی از موانع گزارشگری گسترش این شائبه که نیروهای امنیتی در بیمارستان زخمی ها را بازداشت میکنند و عدم مراجعه بسیاری از شهروندان به مراجع درمانی است.

تعداد کشته شدگان به پنج نفر رسید

با تائید گزارش جان باختن دو شهروند دیگر تهرانی، شمار جان باختگان خشونت نیروهای نظامی در روز جاری به پنج تن افزایش یافت.

بنا بر گزارش های جدیدتر، یک شهروند (مرد - حدود 30 ساله) با هویت نامشخص، در تقاطع نواب - آذربایجان ساعت 20 به ضرب گلوله مستقیم به سر، و یکی دیگر از شهروندان معترض در تاریخ 30 خرداد (مرد - حدود 27 ساله) هویت نامشخص، اصابت تیر به ناحیه سینه در تقاطع خیابان آذربایجان حدود ساعت 21 شب جان خود را از دست داده و به این ترتیب تا به حال کشته شدن 5 نفر در تظاهرات امروز تهران تایید شده است. مطابق گزارش فوق نیروهای شبه نظامی پس از قتل این شهروندان پیکر آن ها را با خود به نقطه نامعلومی منتقل نموده اند.

 همچنین گزارش شده است افزایش مصدومان و زخمیان حوادث اخیر به حدی زیاد است که حتی اتاق کمک های اولیه ایستگاههای مختلف مترو نیز مملو از مجروحان است. لازم به ذکر است درگیریها در ایران ادامه دارد و افزایش شمار کشته و زخمی شدگان محتمل است.
گزارش از تهران

صدای اله اکبر و مرگ بر دیکتاتور که الان دارد به گوشم می رسد از شدت دردم کم می کند. امروز واقعن رهپیمایی وحشتناکی بود، اولش خوب بود من و چند نفر از دوستانم که در تحصن استادان دانشگاه تهران بودیم ساعت 3 از دانشگاه تهران راه افتادیم به سمت میدان انقلاب. پیاده رو مملو از جمعیت بود و در خیابان هم نیروهای پلیس مدل های مختلف. کم کم که به سمت آزادی می رفتیم از پیاده رو بدون هیچ گونه شعاری. یکدسته پلیس مشکی پوش حمله کردند و مردم مقاومت کردند. 2 نفر را می خواستند دستگیر کنند که مردم نجاتشان دادند و پلیس ها را هول دادند و بعد ما به خیابان اصلی رفتیم تعداد زیادتر شد و ما شعار نیروی انتظامی حمایت حمایت سر دادیم که دستور حمله دادند وبه ما حمله کردند من چون صف اول نبودم سری های اول باتوم و شلاق های چرمی که حتمن دیده اید می خوردند و ریختند زمین و من و بقیه که صف سوم بودیم ماندیم زیر دست و پا خیلی وحشتناک بود.

فقط یادم میاید مرا بلند کردند و فقط من لنگان لنگان می دویدم که باتوم نخورم و بعد از مدتی دیدم نمی توانم راه بروم و پایم به شدت درد می کند و ورم وجشتناکی کرده که نشستم کنار خیابان.

پلیس ها و مردم دورم جمع شدند و می گفتند حرکت کن و من نمی توانستم تا اینکه یکی مرا سوار آمبولانس کرد.

خوشبختانه دو نفر آشنا را دیدم که آمدند و مرا از آمبولانس پیاده کردند که این آمبولانس ها مورد اعتماد نیستند و معلوم نیست مجروحین را کجا می برند. یکی از دوستان ماشینی گرفت و مرا به اورزانس بیمارستان امام خمینی بردند.

وقتی وارد شدیم همانطور که من را روی برانکارد می گذاشتند یکی از پرستار ها آمد و گفت اگر مخارجش برات مهم نیست اسم و مشخصاتت را اشتباهی بگو والا می آیند دنبالت و دستگیرت می کنند.

قیامتی بود بیمارستان پر از مجروح و پر از مامور بود. یکی که چاقو خورده بود و حالش خیلی بد بود مامور اطلاعات ازش می پرسید کسانی که همراهت بودند را نام ببر.

بیرحم ها حال آدم را بهم می زدند از من سوال کردند دوستم گفت زمین خورده و پایش به جدول خورده و دست از سر ما برداشتند خلاصه از پای من عکس برداری کردند و مسئول رادیولوژی گفت استخوانش نشکسته و بافت های ماهییچه ای صدمه دیده در واقع له شده و من و دوستم که نگاه کردیم دیدیم سالن پراز مامور است و برای دستگیری آمده اند.

با هزار بدبختی خودمان را به بیرون از بیمارستان رساندیم و مرا به خانه رساندند دست و پای چپ و صورتم صدمه خورده و ورم زیادی کرده یکی از دوستان اورتوپد قرار است آخر شب بیاید و عکس را ببیند و دستورات لازم را بدهد. خیلی مهم نیست ولی این بیرحمی ها و این شقاوت ها خیلی اذیتم می کند. 

زنده باد ویلچر ما. با ویلچر هم خواهیم آمد.

گزارش از تهران

من همین الان خودم را به اولین خانه ای که در مسیرم بود رسانده ام. الان ساعت نزدیک نه شب است و هنوز همه خیابان های تهران شلوغ است. گارد ضدشورش و بسیج همه شهر را پوشانده است. نمی دانید امروز نیروهای گارد با مردم چه کردند.

جمعیتی چند هزار نفره حرکت خود را از میدان انقلاب به سوی آزادی آغاز کردند.

جلوی ما تا چشم کار می کرد جمعیت بود اما ناگهان گاردها از هر نقطه که می شد به میان جمعیت حمله کرذند.

باتوم ها را بی رحمانه بر سر وروی زنان و دختران و مردان می زدند. در یک لحطه تعداد زیادی از زنان و مردان سر و رویشان پر از خون شد و همه چیز خیلی بی رحمانه بود. آنچنان حمله ای به مردم کردند که توصیفش برایم غیرممکن است.

هرکس که عکس موسوی رادر دست داشت و یا پارچه سبز داشت بازداشت می شد. در این حمله های بی رحمانه حتی راه فرار مردم را هم به کوچه های فرعی می بستند. در یورشی که در مقابل دانشکده دامپزشکی به مردم شد صدها نفر از مردم را بر زمین انداختند و دقایقی بعد که مردم توانستند فرار کنند کف خیابان آزادی حد فاصل انقلاب تا نصرت پوشیده از کفش مردم بود که از پایشان خارج شده بود. مردم پا برهنه به این سو و آن سو می دویدند و در همین حالت همچنان باتوم های برقی به سویشان حواله می شد. صدها بار به سوی مردم گاز اشک آور شلیک کردند و اسپری فلفل توی صورت مردم می زدند.

من به همراه تعدای از دوستانم رفته بودم که در حمله های وحشیانه خواهرم، دوستانم و همسرم را گم کرده ام.

الان باید هرجور شده سعی کنم خبری ازشون بگیرم.

موبایل ها قطع است.

گزارش از اصفهان

اصفهان امروز عین پادگان بود تمام شهر را مامورها و گاردی ها گرفته بودند. من در عجب بودم این همه آدم اینا از کجا آوردند. قرار بود تجمع توی چهارباغ برگزار بشه اما وسط چهارباغ یه جمع شکل گرفت. ریختن مردم را زدند و اصلاً اجازه ندادند مردم در گروه های هر چند کوچک هم کنار هم جمع بشند. اما الآن هم خیابانها خیلی شلوغه و مردم با ماشینها خیابانها را بستند و بوق می زنند هم امشب عجیب توی محله ما تعداد الله اکبر گوها زیاد شده و افراد زیادی روی پشت بامها با چنان فریادی الله اکبر می گویند که صدا تا مسافت زیادی پخش میشه.

از شیراز هم من خبر دارم که مردم جمع شدند اما درگیری اونجا خیلی شدید بوده

 

 

 

سه شنبه، اعتصاب عمومی در کردستان!

 

سازمان حقوق بشر کردستان، کانون نویسندگان کردستان و همچنین فعالان دانشجویی دانشگاههای ایران همراه با شماری از فعلان سیاسی و مدنی کرد، مردم کردستان را دعوت کردند تا روز سه شنبه، در اعتصاب عمومی شرکت کنند و مغازه ها و بازار را در اعتراض به کشتار جوانان ایران، یکدست تعطیل کنند.

بیانیه سازمان حقوق بشر کردستان:

محکومیت سرکوب و کشتار شهروندان و حمایت از اعتراضات و مطالبات مردم ایران
آن‌گونه که طی روزهای اخیر شاهد بوده‌ایم در پی اعلام نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران و انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور که بنا بر اظهار دیگر رقبای ایشان و نیز منابع آگاه و بی‌طرف، در نتیجه‌ی تقلبات گسترده‌ و سازماندهی شده صورت گرفته است موجی از اعتراضات مردمی سراسر کشور را فرا گرفته است.

این اعتراضات که بیش‌تر خود را در شکل تجمعات و تظاهرات‌های خیابانی در چند شهر بزرگ ایران و به طور گسترده، متداوم و متمرکز در تهران نشان داده است با تأکید بر روش‌های مدنی و استفاده از حق قانونی شهروندان در انجام راهپیمایی‌های خیابانی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به آن اشاره شده است به صورتی کاملاً خودجوش و مسالمت آمیز از سوی شهروندان معترض صورت می‌پذیرد.

اما متأسفانه برخورد‌های خشونت آمیز نیروهای ‌انتظامی، گارد ضد شورش و به ویژه افراد موسوم به لباس شخصی‌ با شرکت کنندگان در این گونه تجمعات خیابانی هیچ سنخیتی ‌با ماهیت و نوع اعترضات آنان که در دفاع از حق خویش و اکثراً بدون شعار و در سکوت برگزار می‌‌شود نداشته و هیچ توجیه‌ای برای اعمال این همه خشونت و سرکوب به شکل ضرب و شتم مردم و حتی اقدام به تیراندازی به سوی آنان که تا کنون منجر به مجروح و کشته شدن شمار زیادی از هم‌میهنان بی‌گناه و بی‌دفاع شده است نمی‌توان یافت.

مگر آن‌که انجام این‌گونه اقدامات سرکوب‌گرانه و اعمال چنین برخوردهای خشونت ‌آمیزی با شهروندان و نیز دانشجویان معترض را در کنار بازداشت‌های گستره فعالان سیاسی منتقد طی هفته‌ی اخیر در ادامه‌ی پروژه تقلب سازماندهی شده در انتخابات و یا به تعبیر برخی تحلیل‌گران سیاسی کودتای نرم علیه جمهوریت نظام و حرکت در مسیر دیکتاتوری و خفقان مطلق قلمداد نمود.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ضمن آن‌که دعوت به برگزاری و انجام تجمعات و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز خیابانی را حق نامزدهای معترض و شهروندان ناراضی می‌داند و هر گونه برخورد خشونت آمیز از سوی نیروهای مسلح وابسته به حکومت در سرکوب آنان را محکوم می‌نماید از خواست ابطال این انتخابات و برگزاری یک انتخابات آزاد و دموکراتیک تحت نظارت ناظران بی‌طرف و بین‌المللی که مورد تائید و تأکید فعالان و نهادهای داخلی و بین المللی سیاسی و حقوق بشری نیز می‌باشد حمایت می‌کند.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان همچنین با ابراز تأسف و تأثر شدید از جان باختن تعدادی از هم‌میهنان طی وقایع اخیر و نیز با ابراز نگرانی از وضعیت شهروندان عادی و فعالان سیاسی بازداشت شده توسط نهادهای انتظامی، امنیتی و قضایی خواهان آن است تا مقامات مسئول در جمهوری اسلامی ایران ضمن پایان بخشیدن به هر گونه سرکوب و رفتار خشونت آمیز با معترضان با آزادی بدون قید و شرط بازداشت شدگان، فراهم نمودن امکانات لازم جهت مداوای مجروحان و دل‌جویی از خانواده جان باختگان و پرداخت غرامت به آنان از گسترش بیش از پیش خشونت و درگیری در جامعه جلوگیری نموده و با گردن نهادن به خواست عمومی مبنی بر ابطال انتخابات اخیر و برگزاری مجدد آن تحت شرایط اعلام شده موجبات آرامش جامعه و رضایت خاطر شهروندان را فراهم آورد.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در پایان با اعلام این‌که مسئولیت هر گونه نقض حقوق بشر، ایجاد درگیری و خون ریزی را متوجه دستگاه حاکمه و نیروهای‌ مسلح وابسته به آن می‌داند از شهروندان کُرد در ایران درخواست می‌کند تا آنان نیز به طرق مدنی و ممکن از قبیل مشارکت در اعتصاب عمومی روز سه‌شنبه در کردستان که از سوی گروه‌هایی از کنشگران کُرد اعلام شده همبستگی و حمایت خود را از هم‌میهنان‌شان در شهرهای مختلف ایران اعلام نموده و هم‌صدا با مردم ایران علیه نقض فاحش حقوق بشر، بازداشت‌ها، توقیف روزنامه‌ها، فیلترینگ سایت‌ها و کشتارهای اخیر که چند شهروند کُرد نیز از جمله قربانیان آن بوده‌اند اعتراض کنند.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

بیانیه‌ی کانون نویسندگان کردستان

سرانجام انتخابات خرداد ماه همچون سایر انتخابات ایران، غیر دمکراتیک و در راستای خواست و اراده‌ی حاکمیت بود، انتخاباتی که‌ با خون مردم رنگین شد. این انتخابات غیر دمکراتیک تنها دریچه‌ای بود که‌ می توانست بخشی از خواسته‌های سرکوب شده‌ی مردم از آن فوران و خودنمایی کند . شرکت مردم در واقع ایجاد موجی گسترده‌ بود برای احقاق حقوق اجتماعی ، انسانی و مدنی خود.

کانون نویسندگان کردستان ضمن محکوم کردن کودتای حاکمان و مصادره‌ی آرای مردم، همچنین درک بازی قدرت و رقابتهای جناحهای حاکم، کشتار مردم و سرکوب آنها و مصادره‌ی آراء آنها را محکوم نموده‌، همراه با فراخوان دانشجویان و سایر نهادهای مدنی کردستان ، از مردم شریف کردستان می خواهد در روز سه‌شنبه‌ همگام با سایر مردم کشور در یک اقدام متحد و یکپارچه‌ ، اعتراض خود را از راههای مدنی و مسالمت آمیز نسبت به‌ موج سرکوب و وضعیت خونین فعلی ایران اعلام نمایند.

کانون نویسندگان کردستان در آینده‌ای نزدیک ورای تعقیب زمانی تحولات و شرایط موجود، تحلیلی دقیق از حوادث پیش روی را ارائه‌ خواهد داد.

بیانیه فعالان سیاسی و مدنی کردستان و دانشجویان کرد در دانشگاههای ایران:
به‌ اعتصاب سراسری مردم کردستان به‌ نشانه‌ همبستگی‌ با مردم ازادیخوا ایران ملحق شوید
هموطنان مبارز!

نتیجه‌ دهمین انتخابات ریاست جمهوری‌، به‌ یغمابردن میلیونها رای‌ شما از سوی‌ حاکمان حکومتی تمام شد؛نتیجه‌ ای‌ که‌ نه ‌خواست شما‌ و نه‌خواست مردم کردستان بود. مردمی‌ که‌ به‌ امید تغییر در سرنوشت سیاسی‌ خود با توجه‌ به‌ ساختار غیردموکراتیک حکومتی در ایران باز هم به‌ پای‌ صندوقهای‌ رای‌ رفتند ‌و یکصدا "نه" بزرگی‌ به‌ حاکمان خودخوانده‌ دادند.
مردم کردستان در‌ هفته‌های‌ اخیر همگام با برپایی‌ اعتراضات گسترده‌ مردم ایران، همگام با فعالان سیاسی‌، احزاب‌و سازمانهای‌ جامعه‌ مدنی‌ در کردستان با شما بودند‌ و با شما خواهند بود‌ و هم اینک به‌ پاس گرامیداشت خونهای‌ به‌ ناحق ریخته‌ شده‌ جوانان این مرز و بوم از سوی‌ دیکتاتورهای‌ حکومتی، روز سه شنبه را تبدیل به‌ اعتصاب عمومی‌‌و سراسری‌ در کردستان ایران خواهند کرد.

هموطنان ایرانی‌!

روز سه شنبه برابر با ۲ تیر، مردم کردستان در یک اعتصاب عمومی‌و‌ سراسری‌ به‌ نشانه‌ همبستگی‌ با مبارزه‌ ایرانیان شرکت خواهند نمود. از شما میخواهیم با ما باشید‌و در این جبهه‌ نوین برای‌ تحقق ازادیهای‌ انسانیمان ما را یاری‌ نمائید.

از عموم مردم قهرمان کردستان که‌ در‌ هفته‌های‌ اخیر هم نارضایتی چشمگیر‌ خود را به‌ اشکال دیموکراتیک نشان داده‌اند میخواهیم به‌ نشانه‌ اعتراض به‌ سرکوبها در این روز در خانه‌های خود‌ بمانند‌و مغازه‌ها‌و بازار یکپارچه‌ تعطیل خواهند شد‌و از رفتن به‌ سر کار‌و ادارات خوداری‌ نمایند.

فعالان سیاسی و مدنی‌ کردستان

دانشجویان کرد در دانشگاههای‌ ایران

 

 

 

 

کشته‌شدگان شنبه: دست‌کم ۱۹ نفر، تایید نشده ۱۵۰ نفر

 

شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان شنبه‌شب در گزارشی شمار کشته‌شدگان در نا آرامی‌های روز شنبه در تهران را که ادامه اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بود، دست کم ۱۹ نفر اعلام کرد.

سی‌ان‌ان در گزارش خود اعلام کرد که آمار ۱۹ نفر کشته در جریان ناآرامی روز شنبه را از منابع بیمارستانی به دست آورده، اما در عین حال اعلام کرد که آمار تاییدنشده حاکی از آن است که ۱۵۰ نفر در جریان اعتراضات جان باخته‌اند. 

از آنجا که جمهوری اسلامی تمام خبرگزاری‌های خارجی مستقر در ایران را از انتشار اخبار نا آرامی‌های اخیر منع کرده است، تاکنون هیچ خبرگزاری مستقل نتوانسته است رسما این آمار را تایید یا رد کند.

به گزارش سی‌ان‌ان، روز شنبه هزاران نفر در تهران برای شرکت در راه ‌پیمایی اعتراضی که از سوی میرحسین موسوی اعلام شده بود به سوی میدان انقلاب روانه شدند، اما پیش از ورود به میدان با سد نیروهای امنیتی و انتظامی روبه‌رو شدند.

این شبکه تلویزیونی به نقل از شاهدان عینی می‌گوید پلیس ایران برای متفرق کردن تظاهرکنندگان از گاز اشک‌آور، باتوم، و جریان قوی آب استفاده کرده و سپس به «شلیک مستقیم» متوسل شده است.

خبرگزاری‌های ایرانی و تلویزیون دولتی ایران نیز تاکنون آمار دقیقی را از تلفات و مجروحین اعتراض روز شنبه گذشته ارائه نکرده‌اند، و تنها خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون پرس تی‌وی وابسته به تلویزیون دولتی ایران می‌گوید روز شنبه ۱۰ نفر در ناآرامی‌ها جان باخته‌اند.

پرس تی‌وی روز یک‌شنبه گفت که روز گذشته در تهران ۱۰ نفر در جریان برخورد میان پلیس و نیروهای امنیتی و «گروه‌های تروریستی» کشته‌ و بیش از ۱۰۰ نفر مجروح شده‌اند.
این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران خارجی و داخلی پس از اعلام نتایج انتخابات ایران را «باثبات‌ترین کشور دنیا» توصیف کرد. همچنین بر اساس فیلم‌ها و عکس‌هایی که تاکنون از ناآرامی روز شنبه در شبکه جهانی اینترنت قرار گرفته است، غالب افراد درگیر در این ناآرامی‌ها و اعتراضات مردم کوچه و خیابان هستند.

تلویزیون دولتی ایران نیز پیشتر اعلام کرده بود که وزارت اطلاعات دولت نهم چند عضو سازمان مجاهدین خلق ایران را به اتهام «فعالیت‌های تروریستی» از جمله آتش زدن اتوبوس‌ها و تخریب اموال عمومی دستگیر کرده است.

تظاهرات در اعتراض به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران که وزارت کشور دولت نهم محمود احمدی‌نژاد را پیروز آن اعلام کرده است روز شنبه علاوه بر تهران در شهرهایی چون اصفهان و شیراز و رشت نیز ادامه یافت.

این تظاهرات یک روز پس از آن انجام شد که آیت الله علی خامنه ای ، رهبر جمهوری اسلامی در طول خطبه‌های نماز جمعه دست کم سه بار صریحا هشدار داد که درصورت ادامه اعتراضات مسئولیت هرگونه خون‌ریزی به عهده افراد و «فرماندهان» پشت صحنه این ماجرا خواهد بود.

میرحسین موسوی روز شنبه در بیانیه‌ای خطاب به هواداران خود ضمن آن که بار دیگر خواستار ابطال نتایج انتخابات شد. برخی از خبرگزاری های بین المللی گزارش دادند که طبق گفته شاهدان عینی، وی در سخنانی در میان هوادارانش  اعلام کرد که خود را برای شهادت آماده کرده و از مردم خواست که در صورت دستگیری‌اش دست به «اعتصاب سراسری» بزنند. تاکنون منابع داخل ایران چنین سخنانی را تایید نکرده اند.

 

 

تجمع خانواده های دستگیر شدگان در مقابل اداره پیگیری وزارت اطلاعات

 

بنابه گزارشات رسیده از تهران ، خانواده های دستگیر شدگان روز 30 خرداد در مقابل اداره پیگیری وزارت اطلاعات تجمع کردند .

از صبح امروز خانواده های دستگیر شدگان در مقابل اداره پیگیری وزارت اطلاعات تجمع کردند.تعداد خانواده های دستگیر شدگان که در مقابل اداره پیگیری تجمع کرده اند به بیش از 200 نفر می باشد. آنها برای روشن شدن وضعیت عزیزانشان در مقابل این اداره تجمع کرده اند.

خانواده ها که از صبح زود تا ساعت 12:00 در مقابل این اداره تجمع کرده بودند حوالی ساعت 12:00 به عده ای از آنها گفته شد که به زندان اوین و به عده ای دیگر گفته شد به دادگاه انقلاب مراجعه کنند.

اسامي تعدادي از بازداشت شدگان یورش خونین 30 خرداد به قرار زیر می باشد:

1-شاهين عسگري 19 ساله دستگيري در توحيد

2-پيمان كهنداني 22 ساله دستگيري در آزادي

3-محمد بيات 29 ساله دستگيري در آزادي

4-محمد مهدي يداللهي 31 ساله دستگيري در جمهوري

5-ابراهيم بهروزنيا 29 ساله دستگيري در رودكي

6-برزو پرورش 26 ساله دستگيري در آزادي

گفته می شود تعداد دستگیر شدگان بسیار زیاد می باشد و هنوز آمار مشجصی از انها وجود ندارد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، ضمن محکوم کردن یورش و به خاک و خون کشیدن مردم و دستگیری تعداد زیادی از مردم بی دفاع خواستار دخالت مراجع بین المللی برای پایان دادن به جنایت علیه مردم ایران است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسامی تعدادی از جانباختگان را ه آزادی

 

گزارشات رسیده از تهران ،یورش وحشیانه سپاه پاسداران و یگانه ویژه و لباس شخصی به مردم بی دفاع و بخاک و خون کشیدن مردم که منجر به جان باختن تعدادی زیادی از آنها شده است.

یورش وحشیانه ومغول وار به مردم بی دفاع تهران که با شلیک مستقیم گلوله توسط سپاه پاسداران بدستور ولی فقیه علی خامنه ای صورت گرفته تا به حال منجر به جان باختن تعدادی زیادی مردم شده است. اجساد جان باختگان راه آزادی به نقاط نامعلومی منتقل شدند و در دست مامورین وزارت اطلاعات می باشند.

اسامی تعدادی از جانباختگان راه آزادی مردم ایران به قرار زیر می باشد:

1-مریم مهر آذین 24 ساله

2- میلاد یزدان پناه 30 ساله

3- حامد بشارتی 26 ساله

4- بابک سپهر 35 ساله

گفته می شود که جان باختگان فوق در خیابان آزادی با شلیک گلوله جان خود را فدای راه آزادی مردم ایران کردند.

خانواده های جان باختگان صبح امروز در مقابل پزشکی قانونی تجمع کردند. صحنه های دردناک زجۀ مادران داغ دیده که همه را نسبت به این جنایات برافروخته بود باعث وحشت افراد آنجا شده بود.

خانواده ها تا ساعت ها در مقابل پزشکی قانونی بودند و خواستار تحویل گرفتن پیکر عزیزان خود بودند کسی جوابگوی آنها نبود.

به مادران و پدارن سوگوار گفته می شد که پیکر آنها اینجا نیست و باید به اداره پیگیری وزارت اطلاعات مراجعه کنند. وقتی که به ستاد پیگیری مراجعه کردند کسی جوابگوی آنها نیست.

مامورین وزارت اطلاعات خانواده های جان باختگان راه آزادی را به شیوه های مختلف تهدید می کنند که از افشای نام عزیزانشان خوداری کنند و در غیر اینصورت پیکر آنها را تحویل نخواهند داد .

آنها همچنین تهدید به دستگیری خانواده داغدیده می کنند. و بطور مضاغف روی این خانواده فشار وارد می کنند تا آثار جنایت خود را پنهان کنند.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران، سرکوب خونین مردم ایران را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند. و از دبیر کل سازمان ملل و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به کشتار مردم ایران است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسامی تعدادی از زخمی شدگان سرکوب خونین مردم تهران

 

بنابه گزارشات رسیده از بیمارستانهای مختلف تهران، در اثر یورشها وحشیانۀ سپاه پاسداران یگانه ویژه لبلاس شخصی ها تعداد زیادی مردم تهران جانباختند و صدها زخمی به بیمارستانهای مختلف تهران منتقل شدند.

اعتراضات گسترده مردم تهران که در مناطق مختلف شروع شده بود با سرکوب خونین سپاه پاسداران و یگان ویژه و لباس شخصیها مواجه شد. سپاه پاسداران مردم را هدف شلیک مسقیم گلوله خود قرار داد . افرادی که جان باختند و یا زخمی شدند اکثرا از ناحیه شکم به بالا هدف گلوله ها و سایر ابزار خود قرار دادند این سرکوب خونین منجر به جان باختن حداقل 30 نفر شده است این آمار از چند بیمارستان گرفته شده است.

تعداد زخمیها به حدی زیاد بود که اورژانس تهران برای انتقال آنها به بیمارستانها ناچار به استفاده از اتوبوسهای شهری شده است. تنها در بیمارستان 1000 تختخوابی(خمینی) بیش از 85 زخمی که مورد اثابت گلوله و چاقو قرار گرفته اند بستری شده اند. وضعیت جسمی 15 نفر از آنها بسیار وخیم می باشد . افراد زخمی شده از ناحیه سر،صورت،سینه و کمر زخمی شده اند.

تعدادی از زخمی شدگانی که به بیمارستان 1000 تختخوابی (خمینی) منتقل شدند کسانی هستند که در محدودی میدان انقلاب،پارک اوستا،جمهوری می باشند.

از طرفی دیگر حراست داشگاه تهران به محض ورود به بیمارستان از آنها عکس برداری میکنند و برای آنها پرونده تشکیل می دهند.

اسامی تعدادی از زخمی شدگان خونین روز گذشته مردم تهران که بدست ما رسیده است به قرار زیر می باشد:

1-سعيد طباطبائي 22 ساله ،گلوله به ناحيه فك اصابت كرده و در نزديكي دانشگاه تهران آسيب ديده

2-مصطفي كاظمي 30 ساله، اصابت گلوله به ناحيه پا در محدوده ايستگاه شادمان آسيب ديده
3-علي جهانگيري 32 ساله، خرد شدن دندانها به علت اصابت باتوم به صورت
4-مرتضي شريفي 28 ساله ،اصابت گلوله به شكم در پارك اوستا مورد اصابت گلوله قرار گرفته

5-محمد رضا پور محمد 37 ساله، اصابت گلوله به كتف بين ميدان انقلاب و آزادي زخمي شده

6-يوسف عبدي 21 ساله ،اصابت گلوله به گردن در خيابان رودكي زخمي شده

7-امير علي بهرامي 16 ساله، اصابت گلوله به شانه درخيابان نواب زخمي شده

8-سميه سعادتي 30 ساله، اصابت گلوله به دست چپ در نزديكي بيمارستان امام زخمي شده
9-حسين زينلي 47 ساله ،اصابت گلوله به پا سر دانشگاه شريف زخمي شده

10ايدا سحري زاده 26 ساله، اصابت گلوله به بازوي چپ در خيابان كاوه زخمي شده

11-ثريا محسني 42 ساله، شكستگي سر به علت اصابت باتوم در خيابان انقلاب زخمي شده
12-سعيد پور قاضي 25 ساله شكستگي سر به علت اصابت باتوم در خيابان توحيد زخمي شده

undefined
13-اسماعيل دري 37 ساله اصابت گلوله به پهلوي راست در خيابان خوش زخمي شده

14-صديقه كشفي 40 ساله اصابت گلوله به پا در خيابان اسكندري زخمي شده

15-قاسم زماني فر 33 ساله شكستگي دست در خيابان اسكندري مجروح شده

16-علي رضا شعباني 35 ساله اصابت گلوله به قفسه سينه در خيابان زارع زخمي شده

17-الهه يميني 27 ساله اصابت گلوله به شكم در خيابان كاوه زخمي شده

18-هما جوادي 46 ساله در رفتگي فك به علت اصابت باتوم در كارگر شمالي

19-خسرو خاوري 52 ساله اصابت گلوله به دست در ايستگاه قريب زخمي شده

20-ندا معصومي 31 ساله اصابت باتوم به صورت و شكستگي بيني در خيابان جمهوري زخمي شده

21-علي كهنه پوش 24 ساله اصابت گلوله به صورت در خيابان جمالي نرسيده به ميدان ازادي زخمي شده

22-نريمان داوودي 26 ساله اصابت گلوله به دست در خيابان آزادي زخمي شده

23-ابولفضل جعفري 28 ساله اصابت باتوم به سر و شكستگي سر در خيابان انقلاب زخمي شده

24-علي اكبر همتي 34 ساله اصابت گلوله به پهلو در خيابان قريب

پیکر جانباختگان به بیمارستان بقیه الله سپاه پاسداران منتقل شده اند.

بعد از تهدید ضمنی ولی فقیه رژیم علی خامنه ای به سرکوب خونین مردم در نماز جماعت تهران که منجر به واکنشهای گسترده بین المللی گردید.

روز گذشته علی خامنه ای به تهدیدات خود جامه عمل پوشاند و مردم تهران و سایر شهرستانها را به خاک و خون کشاند.

این جنایتهای توسط سپاه پاسداران صورت گرفته است که تحت امر ,ولی فقیه علی خامنه ای است. او به عنوان یک جنایتکار باید مورد پیگرد بین المللی قرار گیرد تا جنایت علیه مردم ایران پایان یابد.

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران، سرکوب خونین مردم ایران که به دستور علی خامنه ای صورت گرفت بعنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند. و از دبیر کل سازمان ملل و مراجع بین المللی برای متوقف کردن سرکوب های خونین علیه مردم بی دفاع استمداد می طلبد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزئياتي از چگونگي كشته شدن و تدفين ندا آقا سلطان, دانشجوي فلسفه

 

ندا آقا سلطان ۲۷ ساله‌، دانشجوي فلسفه كه در جريان اعتراضات مردمي شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ (۲۰ ژوئن 2009) در امير آباد تهران، به ضرب گلوله نيروهاي شبه نظامي (بسيج) كشته شد.

انتشار فيلم كوتاهي از لحظات جان دادن وي بازتاب‌هاي فراواني در رسانه‌هاي جهان به‌دنبال داشت.

وي در روز ۳۰ خرداد به همراه استاد دانشگاهش (‌رشته فلسفه) و چند تن از هم كلاسي‌هايش در تظاهرات شركت داشته است.

وي براي دقايقي در حالي كه با موبايل صحبت مي‌كرده از جمع تظاهر كننده عقب مي‌افتد كه در اين هنگام، يكي از ۲ لباس شخصي موتور سوار، قلب ندا را با كلت كمري هدف قرار مي‌دهد.

وي در دستان استادش جان مي‌سپارد.

ظهر روز يكشنبه ۳۱ خرداد (روز بعد از شهادت) پيكر ندا به شرط خاكسپاري سريع و محرمانه در بهشت زهرا به خانواده‌اش تحويل شده است.

خاكسپاري وي تحت شديدترين تدابير امنيتي و با سرعت بسيار انجام شده است.

مراسم يادبود ندا قرار بوده است در اول تيرماه ساعت ۵ تا ۶.۳۰ در مسجد نيلوفر {واقع در تهران، خيابان مهناز، خيابان آپادانا (خيابان خرمشهر)} برگزار شود كه با تماسي از طرف مسجد اين مراسم لغو شده است. همچنين به تمام مساجد تهران دستور داده شده است كه اجازه برگزاري مراسم ندا آقا سلطان را ندارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر شماری از مزدوران خارجی (حماس و حزب الله)

 

 

 

 

 

 

 

بازداشت 16 فرمانده سپاه به جرم حمایت از موسوی

 

این خبر از دو منبع خبری، از داخل کشور در اختیار پیک نت قرار گرفته است، که بدلیل اهمیت چنین واقعه ای در سرنوشت جنبش اعتراضی و ضد کودتائی کنونی انتشار آن را وظیفه خود می دانیم.

منبع اول: طبق گزارشی که از حلقه درونی نظام به بیرون درز کرده است، صبح امروز شانزده نفر از افسران ارشد سپاه پاسداران بازداشت شده اند.

این افسران با تماس با تعدادی از افسران ارتش، از ضرورت پیوستن به مردم سخن گفته اند.

این افسران امروز(5 شنبه) به نقطه ی نامعلومی در شرق تهران انتقال داده شدند.

منبع دوم: 16 فرمانده سپاه به دلیل حمایت از موسوی بازداشت شده اند.

 

 

بازداشت یک فعال دانشجویی

 

فعالان حقوق بشر در ایران

یک فعال دانشجویی در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

بنابر گزارشات دریافتی، مجتبی محمدیان دانشجوی رشته مدیریت مالی دانشکده نور طوبی تهران روز جاری پس از چند جلسه اعتراض به مسئولین دانشگاه در خصوص رفتار ناشايست با دانشجويان در ارتباط با اعتراضات اخیر، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شد.

لازم به ذکر است آقای محمدیان از دانشجویان فعال دانشگاه آزاد واحد بابل بوده که در سال 82-83 از تحصیل در این دانشگاه محروم شد.

 

 

 

 

 

رهبر انقلاب همچنان بر مواضع خود پای می فشارد

  

 

 

انتقال دو تن از مجروحین به زندان اوین

 

دو شهروند معترض که در خشونت های اخیر زخمی شده بودند به زندان اوین منتقل شدند.

بنابر گزارشات دریافتی، کورش شهبازی و کریم باقرپور یزدی دو شهروند تهرانی که طی درگیریهای اخیر این شهر در هفته جاری زخمی شده بودند. روز گذشته از بیمارستان بقیع متعلق به سپاه پاسداران به زندان اوین منتقل شدند.

لازم به ذکر است به دلیل عدم اجازه تماس و ملاقات به این افراد از وضعیت جسمی حال حاضر آنان اطلاعی در دست نیست.

 

 

 

 

نام یک جانباخته آزادی و اسامی تعدادی از دستگیر شدگان اخیر

 

بنابه گزارشات رسیده یورشهای وحشیانۀ یگانه ویژه، سپاه پاسداران،بسیج و لباس شخصیها به مردم بی دفاع تهران تا به حال جانباختگان ،زخمیها و دستگیریهای زیادی را بر جا گذاشته است.

نیروهای سرکوبگر با وحشی گری تمام و به قصد قتل تظاهر کنندگان آنها را مورد ضرب و شتم قرار می دهند.

نیروهای یگان ویژه، سپاه پاسداران، بسیج و لباس شخصیها با سلاحهای گرم مردم بی دفاع را از کمر به بالا هدف قرار میدهند و بدین دلیل آمار جان باختگان بالا است .

آنها همچنین اکثرا  با باتوم به سر و صورت تظاهر کنندگان ضربه می زنند که در مواردی منجر به مرگ آنها شده است و یا اینکه زخمهای شدید بر جای گذاشته است.

آنها برای ایجاد رعب و وحشت با وحشیانه ترین شیوه تظاهر کنندگان را آماج باتومهای خود قرار می دهند.

زنده یاد آقای معزز 27 ساله یکی از جانباختگانی است که در اعتراضات گسترده و خونین مردم تهران در 30 خرداد ماه  شرکت کرده بود. او حوالی میدان آزادی با اصابت گلوله به چشمش  جان خود را فدای راه آزادی مردم ایران کرد.نیروی انتظامی برای پوشاندن جنایات این رژیم هرگونه عکس و اعلامیه ای که از شهدا نصب می شود از بین می برند. این سرکوب خونین یک روز پس از صدور فرمان ولی فقیه علی خامنه ای برای به خاک و خون کشاندن مردم روی داد. سپاه پاسداران ،یگان ویژه،بسیج و لباس شخصیها که تحت امر علی خامنه ای هستند با گشودن آتش بر روی مردم بی دفاع ،آنها را به خاک و خون کشاندن.

در این روز خونین تعداد زیادی از مردم مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و سنگفرشهای خیابان آزادی و سایر خیابانها را رنگین کرد .

نیروهای سرکوبگر برای پاک کردن آثار جنایت خود تا صبح آنروز مشغول شستن خیابانها که آغشته به خون آزادیخواهان بود ، بودند.

همچنین در روزهای گذشته  تعداد زیادی از جوانان دختر و پسر را دستگیر و به زندانهای مختلف منتقل کردند.

اسامی تعدادی از دستگیر شدگان روزهای اخیر به قرا زیر می باشد:

1- حسين حسيني 24 ساله يكشنبه 24 خرداد در خيابان فاطمي دستگير و به اوين منتقل شده

2- رضا رحيمي 32 ساله دوشنبه 25 خرداد در كارگر جنوبي دستگير و به اوين منت