ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

چاقویها ساخت زنجان

مهناز خزائی

رئیس جمهوری در سفر به استان زنجان اعلام کرد، با همین چاقویها ساخت زنجان دست مهاجماین به کشور و دشمنان را قطع خواهیم کرد. انجمن چاقوسازان زنجان در اعتراض به آقای رئیس جمهوری اعلام کرد که چاقوی مورد نظر احمدینژاد، دسته ندارد.

special.gif

 

به دنبال این اطلاعیه، آقای الهام و خانم در به در دنبال دسته بودهاند و قرار است اطلاعیهای برای بهترین دسته صادر کنند. فعلا خانم الهام پس از بررسی چند هزار دسته، هنوز دسته مناسب را پیدا نکرده است.

اصولا فقدان دسته دارد کار دست دولت نهم میدهد.

انجمن چاقوکشان مقیم مرکز از رئیس جمهوری حمایت کرد. این انجمن اعلام کرد که زحمت دشمنان داخلی رئیس جمهوری را خواهد کشید. اصولا رئیس جمهوری که حامیانش چاقوکشان باشند در ایران بهتر نتیجه میگیرد.

معاون دانشجویی سابق دانشگاه زنجان نیز از رئیس جمهوری حمایت کرد. وی قرار است معاون آمیزشی دانشگاه شود. این فرد چندی پیش در روز روشن قصد مهرورزی و افزایش جمعیت با استفاده از دانشجویان دختر دانشگاه را داشت ولی بوسیله دشمنان کوردل جنبش دانشجویی جلوی کارش گرفته شد، که در آینده با ژاقو حتما از خجالت مردم مسلمان متعهد در خواهد آمد.

۱۰ سال از خودکشی خودسرانه تعدادی برانداز با استفاده از طناب و چاقوی برادران متعهد و خدوم وزارت اطلاعات گذشت.

 در ۳۰ آبان ۱۳۷۷، داریوش فروهر و پروانه فروهر همینطوری ریختند سر چاقوی ماموران و صد بار خود را زخمی کردند تا مردند. اصولا برداران از ده سال پیش به حرف اقای رئیس جمهوری در استفاده از چاقو گوش داده بودند. رهبر نظام مقدس هم خب بعدا تایید کردند که فروهر دشمن کوچک بوده و البته از نظر برادران، دشمن کوچک و بزرگ ندارد.

از جماعت بازداشت شده زنجیرهای فقط یک نفر خودکشی شد و یک نفر هم در زندان ماند و الباقی تصادفا آزاد شدند و نظام مقدس همچنان از خدماتشان بهرهمند میشود.

تا چند سال پیش قبر مرحوم سعید امامی بدون سنگ بود تا کسی پیدایش نکند اما قرار است تبدیل به مرقد مطهر ایشان شود و رویش امامزاده درست کنند. امامزاده سعید امامی از مومنان درجه یک اهل نظافت بود و روی دیوارش نوشته شده بود، النظافت من الایمان. نامبرده حتی برای تمیز کردن دهان خود از داروی نظافت استفاده میکرد، به همین دلیل دهانش اصلا مو نداشت.

آقای خاتمی بعد از ۱۰ سال هنوز از عامران قتلها خبری ندارد و قصد دارد با حضور در انتخابات و رئیس جمهوری شدن، باز هم خبر نداشته باشد. احتمالا آقای خاتمی ترسیده بود خودش هم به ملاقات مرحوم فروهر برود.

امام جمعه زاهدان اعلام کرد، اقتصاد ایران الگویی برای جهانیان است. قرار است فاضلاب کشورهای مختلف از روی طرحها و نقشههای اقتصادی دولت نهم ساخته شود.

علیلاریجانی از دکترای ریاضی خود برای رای آوردن صادق محصولی استفاده کرد. بنا به گفته یکی از کلاغهای شاهد رای شماری جلسه رای اعتماد، آقای محصولی دقیقا نیاز به ۱۳۸ رای داشت تا قاعده نصف به علاوه یک جور در بیاید، اما ۱۳۷ تا آورد که میشدنصف، که آقای لاریجانی با نصف کردن یکی از ارا با قیچی، آنرا دو تا رای اعلام کرد و نگرانی امت اسلام و مقمات معظم را برطرف کرد.

آقای محصولی که رئیس ستاد انتخاباتی اقای احمدینژاد بوده زمان وزارت اصلاح طلبان توانست چند صدهزار رای از مردهها قرض بگیرد و در صندوق بیاندازد، این بار که وزیر است خب لابد رای مردههای کشورهای همسایه را هم قرض خواهد گرفت. اصولا مردم منطقه، ،مرده آقای احمدینژاد هستند!

نشریه صبح صادق اعلام کرد برای مقابله با انقلاب مخملی، بسیجیها با ده هزار وبلاگ می آیند. قرار است بسیجیها شبهای جمعه جلوی وبلاگها را بگیرند و دهانشان را بو کنند.

رییس جمهور وقیح: رییس جمهوری است که حتی پس از روشن شدن موضوع جعلی بودن وزیر خود لزوم دارا بودن مدرک برای تصدی پست وزارت را از بیخ و بن رد می کند.

رییس جمهور پررو: رییس جمهوری است که حتی پس از مشخص شدن اشتباهش در به کارگیری یک دزد ناموس جاعل و قانون شکن به جای عذر خواهی از مردم و اعلام شرمندگی از انتخاب خود احساس افتخار می کند.

رییس جمهور بی تربیت: کسی است که از پشت تریبون به دلایل ایدئولوژیک و شخصی منتقدین خود را بزِغاله می خواند.

رییس جمهور فرافکن: رییس جمهوری است که پس از مشخص شدن خبط و خطا در معرفی یک خلاف کار حرفه ای بعتوان وزیر به جای به عهده گیری مسوولیت گناه را بر گردن یک شخص خیالی که حتی وجود خارجی ندارد انداخته و حکم پیگیری وی را صادر می کند.

رییس جمهور حقه باز و متظاهر: رییس جمهوری است که به شیوه چاپارهای دوران هخامنشی و با وقت و هزینه ملت هدایای سی و پنجاه هزار تومانی را بین روستاییان ساده دل پخش کرده و در عوض پول فروش نفت آنان را صرف هزینه های اعطینای تولید موشک با فوتوشاپ و سفاین فضایی می کند که هیچگاه به مدار نرسیدند و هیچ آزمایشی را برگزار نکردند.

رییس جمهور دین فروش: رییس جمهوری است که برای امام زمان سجاده پهن می کند و در سفر استانی به بلوچستان زمان ظهور امام غایب را دوسال دیگر تعیین کرده و در کنگره پیمان شانگهای قبل از شروع سخنرانی ده دقیقه ادعیه عربی در مدح امام غایب را تحویل یک مشت رییس جمهور کمونیست و سنی مدهب داده و مراتب ریشخند ملت ایران را فراهم می کند.

رییس جمهور بی ارزش: رییس جمهوری است که با حضور خود در اجلاس فائو در ایتالیا و تبدیل شدن به یک مضحکه سیاسی در کمال تحقیر و.. و

  این رییس جمهورو اين امام غايب یک موجود خیالی است که هیچگاه در هیچ جای جهان ظهور نخواهد کرد ولی اگر شخص اول قوه مجریه در جایی واجد این شرایط بود، قطعا آن کشور دیگر محل مناسبی برای زندگی نیست.

 

قبلی

برگشت

بعدی