ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

شده‌بود. همان وقتی که يتيمی و محروميت آغاز شده بود. گذاشتيمش زير خاک با همه سالهای سختی و فقر، با تنهائی و کار، با سالهای جنگ و جبهه، با آرزوهای ساده يک آدم معمولی! خاک را ريختيم. دائی! خداحافظ، خداحافظ همه جوانی حسرت، همه شبهای تنهائی، همه روزهای آهن و عرق؛ تو ماندی و خاک، ما رفتيم و خشم.

سروده زير بنماسبت سومین سالگرد فعال سازی کمپین یک میلیون امضا تقديم میشود.               

 با سپاس علی طایفی
 برای کمپین یک میلیون امضا و زنان دلاور در میدان

یک ملیون امضا

یک میلیون صدا

یک میلیون نگاه

اینک میلیونها صدا و نگاه را می شمارد

و اما همچنان در نابرابری و میدان سکون

سخت می کوشد و تحقیر نمی پذیرد

سخت می ستیزد و ستم بر نمی تابد

سخت می ایستد و فرمان به مردان نمی سپارد

میلیون ها نشانه برای تغییر آیا کافی نیست!؟

چشمان یک میلیون مادر و خواهرت را باور نمیداری؟

فریاد میلیونها زن و دختر هموندت را در شهر و روستا

به جد نمی گیری؟

نطفه مهر و عشق را در درون خود می پروراند

اندیشه و آموزه صلح از آن اوست!

برابری را زدستان او آموختید

و فرهنگ و ادب را ز دامان او فراگرفتید

و اما اینک میلیونها چشم و گوش

میلیونها قلب و اندیشه را

به طرفه ای، نادیده می گیرید!؟

میلیونها صدا برای فقط یک پیام

یک سخن بهم آمده است

تا فریاد برآورد

ما با هم برابریم

ما باهم هم سرنوشتیم

ما باهم میکوشیم

باهم با یک کلام

تغییر برای برابری

 بعد از ظهریک قهوه

آزاده دواچی

در بعد از ظهر یک قهوه،

به میهمانی مترسکها دعوت شدم

کفشهایم را بر می دارم ،

با اعتقاد به زنی هرزه ،

روی گونه های صبح راه می روم

من از این همه آدم ،

کاشته شده در باغچه خانمان، می ترسم

روزهای کودکی،

سرمشقهای خط خطی،

روی موهایم لی لی می کنند

خورشید می داند

برای طلوع دیرشده

و روسری مهتاب، برایش تنگ

روی حرفهایم می خوابم ،

تاکسی نشنود

و بعد به مهمانی مترسکها می روم

نام ۵ مداح معروف تهران در فهرست سازمان‌دهندگان لباس‌شخصی‌ها

جاسم جباری

۱- حسین سیب سرخی متولد 54 تحصیلات سیکل، مداح خصوصی بیت رهبری و قمه زن معروف تهران، مداح جوانی است که در سال 77 به علت دستگیری در خانه فساد به جرم اینکه با نام مامور قلابی قصد اخاذی داشت به 2 سال زندان محکوم شد، اوج معروفیت او به سال 80 می رسد. از آن سال به بعد نوچه حسین سازور و منصور ارضی شد. او همواره به عنوان سر تیم عملیات لباس شخصی ها بوده است و تنها قمه زنی است که رهبر با ایشان ارتباط دارد. از نیرو های ایشان می توان به مصطفی خیریان مشاور ایثارگران احمدی نژاد و سجاد صابری ظفر قندی (برادر زاده قاضی ظفر قندی ) اشاره کرد. دو برادر دیگر او مجید و سعید (معتاد) هم از سردمداران لباس شخصی ها هستند

۲- احد قدمی داماد پروین احمدی نژاد متولد ۶۰ ، تحصیلات سیکل، اخراجی حوزه علمیه آقای مجتهدی به جرم لواط ، اخراجی سپاه انصار و حراست ایران خودرو به جرم دریافت رشوه، در دولت احمدی نژاد مدیرکل حراست شهرداریها و دهیاریها کل کشور شد

احمدی نژاد و باجناقش احد قدمی از مداحان معروف

احد قدمی از مداحان معروف و دایی همسرش

۳- حسین سازور : رئیس لباس شخصی‌ها محل تجمع‌شان مقر چکش طلا در میدان خراسان است. او همواره مسلح بوده و رو به مردم تیر اندازی میکرد

حاج حسین سازور

حاج حسین سازور

 

قبلی

برگشت

بعدی