ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

ملا حسنی

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید   

دانشجو

حقوق بشر

آزادگی   Azadegy

Politisch, Kulturell, Sozial

September 2012 Nr. 212

نکاتی ریز برای یادآوری و گرفتن جواب!!!؟ از ولایت فقیه

سال 88 : رای من کجاست ؟

سال 89 : اونی که بهش رای دادم کجاست ؟

سال 90 : نون من کجاست ؟

سال 91 : ایران کجاست ؟

سال 92 : من کجام ؟

راستی دوستان!

اون 3میلیارد دلار معروف (3هزار میلیارد تومن) رو که یادتونه

اونی که ولی امر(جانشین خدا در زمین!!!؟) گفت دیگه راجع به اون حرفی نزنین و گرنه با من طرفین!

میدونین که

اون موقع با محاسبه دلار 1000 تومن بود,

حالا با دلار 2200 تومن امروز میشه 6600 میلیارد تومن

مگه نه خوب از جانشین خدا!!!؟ به پرسیم اجازه داریم

که در مورد اون ششهزار و ششصد میلیارد تومن صحبت کنیم

یا نه ...!خواستم در جریان باشید !

لطفا از طرف من هم از ایشان سئوال کنید

به من هم خبر بدین، تا یهو از فرمان

جانشین خدا در زمین سرپیچی نکنم

 

فاطمه ایزدپناه

 

قبلی

برگشت

بعدی