ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

بایگانی


ملا حسنی

شماره جدید آزادگی 

سید ابراهیم نبوی

صدا

دانشجو

 
 

سمينار يك روزه در مورد

نقش اقوام ايرانی در استقرار دمكراسی و سياست آينده ايران

تهیه و تنظیم : خالد عباسی ربیخه

سمينار يك روزه ای در روز يكشنبه شانزده می در لندن تشكيل شد كه به تجزيه و تحليل نقش اقوام ايرانی در استقرار دمكراسی و سياست آينده ايران پرداخت. در اين سمينار بيش از صد نفر از نمايندگان سازمانها و احزاب مختلف سياسی ايران و همچنين شخصيتهای سياسی متفاوت شركت داشتند

سه شنبه ٢۹ ارديبهشت ١٣٨٣ ١٨ مه ٢٠٠۴

اخبار روز: اين گزارش توسط برگزارکنندگان سمينار برای انتشار در اختيار ما قرار گرفته است.

سمينار يك روزه ای در روز يكشنبه شانزده می در لندن تشكيل شد كه به تجزيه و تحليل نقش اقوام ايرانی در استقرار دمكراسی و سياست آينده ايران پرداخت. در اين سمينار بيش از صد نفر از نمايندگان سازمانها و احزاب مختلف سياسی ايران و همچنين شخصيتهای سياسی متفاوت شركت داشتند. نمايندگان سازمانها و احزاب به همراه شخصيت هايی نظير دكتر داريوش همايون، دكتر عليرضا نوری زاده، دكتر شيخ الاسلامی، دكتر باقرزاده و ديگران افكار و مواضع سياسی خود را در مورد مبحث مطرح شده ابراز نمودند. اين سمينار موفقيت آميز كه از ساعت ده صبح روز يكشنبه 16 می شروع شد تا حتی بعد از ساعت هفت شب ادامه پيدا كرد.

در ابتدای برنامه كار سمينار ، دكتر عبدالستار دوشوكی از جبهه متحد بلوچستان و يكی از برگزار كنندگان اين سمينار در مورد هدف و انگيزه اين سمينار پرداخت. دكتر دوشوكی هدف اصلی اين سمينار را شناخت و بررسی مسئله مليت ها و اقوام ايرانی و خواسته های آنان دانست. دكتر دوشوكی گفت كه هدف اصلی شناخت و آشنايی بيشتر با مقوله اقوام و مليت های ايرانی كه مستقيما باعث انسجام ملی و درك و تفاهم بيشتر بين ايرانيان خواهد شد. وی اميدواری نمود كه در پايان روز ، سوءتفاهم و بدبينی ها كمتر شده و بجای آن تفاهم و دوستی بين تمام مليت های ايرانی افزايش يابد و مهمتر از همه اميد به يك ايران واحد و يكپارچه و آزاد و دمكراتيك كه در آن همه مليت های ايرانی با عشق و علاقه و احترام متقابل به حقوق يكديگر، افزون گردد. دكتر دوشوكی در مصاحبه ای با راديو فردا می گويد که اين سمينار، موضوع حقوق اقوام ايراني، يعنی بلوچ و کرد و عرب و آذری و ترکمن و غيره را مورد بحث قرار می داد، و جايگاه آنها را در استقرار دمکراسی آينده ايران مورد کنکاش و تجزيه و تحليل قرار داد.

سپس آقای دكتر غلامرضا حسين بر رئيس جلسه صبح سمينار، آقای استاجلو را معرفی نمود. شاهين استاجلو كه از دانمارك آمده بود يكی فعالين حقوق بشر آذری می باشد. وی در مورد نقض حقوق بشر مردم ايران و بخصوص در آذربايجان اشاره كرده و آن را محكوم كرد. محمود بيلجين از حركت بيداری آذزبايجان جنوبی از اسكانديناويا موضع سازمان خود را تشريح كرد و سپس در مورد نظرات رهبر سازمان يعنی آقای چهرگانی سخن گفت و خواهان تساوی حقوق مليت ها و اقوام ايرانی شد. وی همچنين از يك سيستم فدرال دفاع نمود. دكتر شيخ الاسلامی از شخصيت های برجسته كرد نيز بدفاع از خلق كرد پرداخت. وی گفت هر كجا كه ما كردها را ميبينند، می گويند به به كرد اصيل ايرانی به به مرزدار اصيل ايرانی به به كرد غيور وطن پرست، به به اصيل ترين قوم ايرانی، اين به به ها را در هر كجا به ما می گويند. حال برويد به زندانها سری بزنيد، كرد را زندانی می كنند، كرد را اعدام می كنند، كرد را شكنجه و آزار می كنند نه بخاطر جعل چك و دزدی و جنايت و بزهكاری، بلكه فقط و فقط به جرم كرد بودن و با اتهاماتی نظير تجزيه طلبی و غيره. نه به آن به به كرد وطن پرست و ايرانی اصيل گفتنتان و نه به آن زندان كردنمان به جرم كرد بودن. سپس موسی شريفی از جبهه همبستگی دمكراتيك اهواز به نمايندگی از عربهای ايرانی سخن گفت و ظلم و ستم دوران رضا شاه را بر شمرد و از اجحاف و تبعيض بر عليه عرب های ايرانی سخن گفت. وی با ارائه ای از تحولات و فاكت های تاريخی نشان داد فرهنگ عرب ستيزی بزرگترين ضربه را به عرب های ايرانی زده است. وی نيز خواهان فدراليسم در ايران شد كه در آن حقوق ملت عرب ايرانی مورد احترام قرار بگيرد. رضا اغنمی يكی از فعالان و شخصيت های برجسته سياسی آذربايجان ايران در مورد ظلم و ستمی كه به آذری و آذربايجان رفته سخن گفت. وی گفت كه برای دولتهای مركزی همواره مايه افتخار بوده كه حتی در تهران مثلا ارمنی ها، يهودی ها و غيره مراكز و موسسات آموزشی زبان و فرهنگ خود را داشته باشند و يا بيگانگان مراكز و موسسات آموزشی زبان اعم از انگليسی، فرانسوی، روسی، ايتاليائی، آلمانی و غير و مراكز فرهنگی خود داشته باشند. اما آذری و كرد و بلوچ و غيره هرگز چنين اجازه ای نداشتند. چطور می شود در يك كشور فرهنگ و زبان بيگانگان با افتخار اجازه رشد و گسترش پيدا می كنند، اما زبان ها و فرهنگ های ايرانی نه تنها اجازه رشد نداشتند و ندارند، بلكه به صورت علنی و عملی تحقير می شدند. سپس آقای محمد امين ميرلاشاری يكی از رهبران جنبش مبارزين بلوچ و وابسته به جبهه متحد بلوچستان ايران، در مورد اهداف و برنامه های جبهه متحد بلوچستان ايران سخن گفت. وی در سخنرانی خود از حقوق ملت بلوچ دفاع كرد و از ظلم و ستمی كه بر بلوچ و بلوچستان رفته است سخن گفت. وی گفت در پاكستان و افغانستان زبان و فرهنگ بلوچی برسميت شناخته شده است و آنها خودمختاری نسبی خود را دارند، اما در ايران وضع كاملا متفاوت بوده و است. چرا؟

اولين سخنران بعد از ظهر سمينار آقای ناصر مباركی نماينده جبهه متحد بلوچستان ايران بود. وی گفت مسئله مليت ها و اقوام در ايران از انقلاب مشروطيت تا به امروز يكی از مسايل عمده جنبش سياسی اجتماعی مردم ايران برای دمكراسی و آزادی و مساوات بوده است. قبل از انقلاب مشروطيت يعنی در سال هزار و دويست و هشتاد و پنج شمسی (يا هزار و نهصد و شش ميلادی) شكل حكومت در ايران به نوعی فدراليزم سنتی بود، يعنی در دوره‌ی قاجار تا قبل از به قدرت رسيدن رضا شاه پهلوی در سال هزار و سيصد و چهار کشور ما، ممالك محروسه ايران نامیده می شد. ممالك محروسه ايران يك فاكت تاريخی است كه در همه کتب تاریخی و ادبيات آن دوره و اسناد تاريخی كه در وزارت خارجه هست مي‌بينيم. يعنی ايران از چند ایالت یا مملكت تشكيل مي‌شده است مثل: مملكت عربستان (خوزستان كنونی)، مملكت آذربايجان، مملكت كردستان، مملکت بلوچستان و خراسان و مجموعه این ممالک، كشور ايران را به وجود مي‌آوردند. وی در مورد ظلم و ستم به بلوچ و بلوچستان يك مثال زد: آقای محمد خاتمی رئيس جمهور ايران در اسفند ماه سال گذشته، هنگام ارائه بودجه سال هزار و سيصد و هشتاد و سه در مجلس، در آمد دولت در سال هزار و سيصد و هشتاد و سه را يك ميليون و شصت و نه هزار و پانصد و سی و دو ميليارد ريال تخمين زد. يعنی در آمد كل دولت در سال هزار و سيصد و هشتاد و سه مبلغی قريب به صد و هفت هزار ميليارد تومان خواهد بود. چند روز پيش اولين جلسه شورای برنامه ريزی و توسعه استان سيستان و بلوچستان در سالجاری با حضور استاندار, معاونين استانداری, فرمانداران و ديگر اعضای ذيربط در محل استانداری زاهدان تشكيل گرديد. مهندس امينی استاندار سيستان و بلوچستان اعلام نمود كه مجموع اختيارات استانی در سالجاری هفتصد و نود و پنج ميليارد

 

قبلی

برگشت

بعدی