ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

بایگانی


 

نیشگونه

ملا حسنی

شماره جدید آزادگی 

سید ابراهیم نبوی

صدا

دانشجو

 
 

اروميه نيز بايد گفت كه من با كمال افتخار اعلام ميكنم كه اروميه نماد"تكثر قومي" و همزيستي مسالمت آميز كردها و تركها و ارمني و آشوري ها در كنار هم و بدون مشكل است.

سياست آينده دولت در ايران در قبال قوميت ها را  چگونه پيش بيني مي كنيد؟

خديو : دولت در آينده ايران هيچگونه سياستي را در قبال احقاق حقوق اقليتها در نظر نگرفته است. وهنوز حقوقي را كه قبلا قرار بر دادن آن بوده است را نداده. در حالي  كه پرداختن به مسئله قوميتها وتلاش در جهت حل اين مشكل (نه سر پوش گذاشتن بر آن) نقش تعيين كننده اي در توسعه دارد وشايد با توجه به تحولات منطقه اولويت قرارگرفتن مسئله قوميت ها سياست آنها در قبال قوميت ها متاثر از آن شود.

 

به بهانه نمایش فیلمی به همین نام در ایران

مارمولک

 نصرالله رزمجوی آیرملو

روزنامه آزادی بفرمائید  .

صدائی از آنطرف خط می گوید :

من یک دزدم و میخواهم ...سردبیر با خنده حرف مخاطبش را قطع می کند و میگوید :

آقای محترم اشتباه گرقتید اینجا دفتر کلانتری نیست !

همان صدا با دلخوشی میگوید :

شوما که اجازه نمیدین آدم حرفشو بزنه ! مخلصتون آدرس همه کلانتری ها رو فوت آبه !!

سردبیر : بسیار