ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

بایگانی


نیشگونه

ملا حسنی

شماره جدید آزادگی 

سید ابراهیم نبوی

صدا

دانشجو

 

پرونده رشوه خوارى آقازاده هاشمى رفسنجانى از استات اويل بى سروصدا "جمع"مى شود

 رئيس هيات تحقيق وتفحص مجلس ادعاكرد:هيچ گونه رابطه اى ميان شركت ملى نفت

و شركت هورتون نبوده و مسلم است كه هيچ كدام از مديران صنعت نفت ايران با

مديران اين شركت ارتباطى نداشته اند.

  روشنگرى: امروز در حاشيه خبرهاى مطبوعات و رسانه ها، و از جمله در روزنامه كيهان، متن مصاحبه خبرگزارى مهر وابسته به محافظه كاران با نعمت الله عليرضايى رئيس كميسيون تحقيق و تفحص مجلس در مورد پرونده رشوه خوارى استات اويل انتشار يافت. او در اين مصاحبه نتيجه اى را كه همه از پيش حدس مى زدند و تقريبا به آن يقين داشتند، بيان كرد و اعلام داشت كه آقازاده هاشمى رفسنجانى در پرونده رشوه خوارى استات اويل نقشى نداشته است. ماجراى اين پرونده به دنبال فاش شدن نقش آقازاده هاشمى رفسنجانى در رشوه گيرى 150 ميليون دلارى از استات اويل نروژ در زمستان گذشته مطرح شد، پس از آن كه ديگر جلوگيرى از انتشار اين خبر امكان پذير نبود، مجلس به صرافت افتاد، نظير دهها مورد ديگر يك كميسيون تحقيق و تفحص در اين زمينه براه انداخته و به اصطلاح در اين زمينه تحقيق كند و نتايج تحقيقات خود را اعلام نمايد.

راه اندازى اين كميسيون با ۱۳۲موافق ،۲ مخالف و يك ممتنع در 16 فروردين گذشته در مجلس تصويب شد و كميسيون كار خود را آغاز كرد. گر چه از همان آغاز و از زبان دست اندركاران اين كميسيون تصريح مى شد كه سندى در رابطه با مشاركت آقازاده رفسنجانى در دست نيست، منجمله "على يارى" از جناح محافظه كار در 20 فروردين ضمن اعلام "خروج اطلاعات محرمانه از كشور از طريق رشوه‌هاى استات اويل" گفت:"موفقيت كميته تحقيق و تفحص براى ارائه گزارشات لازم را بعيد مي‌دانم." طاهر رضا زاده" مخبر اين كميسيون به جاى تحقيق در مورد وابستگى شركت پوششى هورتون به خاندان رفسنجانى و دلالى اين شركت پوششى براى اقازاده رفسنجانى كه اسناد آن در مطبوعات نروژ انتشار يافت، دو روز پس از موافقت مجلس با تشكيل كميته تحقيق و تفحص، يقه دولت نروژ را گرفت و ادعا كرد كه در مورد رشوه خوارى سندى ندارد و گفت كه مجلس ايران به "هيچ وجه اجازه پرده‌‏پوشى يا انحراف در پرونده استات اويل را" به نروژيها نخواهد داد. به عبارت ديگر آقايان از همان اول ضمن كنار گذاشتن اسنادى كه در مطبوعات و رسانه هاى نروژى در مورد وابستگى مدير شركت پوششى هورتون به مهدى هاشمى رفسنجانى وجود داشت، حمله را متوجه كسانى كردند كه اين افتضاح را فاش كردند.

با اين شروع كاملا روشن بود كه نتيجه اين تحقيقات به كجا خواهد رسيد. نعمت الله عليرضايى رئيس هيات تحقيق و تفحص مجلس در گفتگو با خبرگزارى مهر شركت پوششى وابسته به يك دلال خاندان رفسنجانى به نام شركت "هورتون" را بى ارتباط با مهدى هاشمى دانست. روزنامه كيهان ارگان محافظه كاران تندرو كه مدتهاست مشغول تعقيب و مراقبت سفرهاى نمايندگان جناح اصلاح طلب است تا آن را به عنوان موارد فساد و ريخت و پاش جناح رقيب به سر نيزه بزند، در شماره پنجشنبه خود بدون هيچ نوع تفسيرى خبر بند و بست پشت پرده هيات تحقيق و تفحص مجلس در مورد پرونده رشوه خوارى آقازاده رفسنجانى را انتشار داد. به گزارش اين روزنامه نعمت الله عليرضايى در توضيح گزارشى كه به مجلس داد گفت:" براساس آخرين نتيجه گيرى هاى صورت گرفته، شركت استات اويل براى پرداخت اين پول غيرقانوني، قرارداد 2/15 ميليون دلارى را با شركت هورتون منعقد كرد كه تا قبل از فسخ قرارداد موفق شد 2/5 ميليون دلار از اين مبلغ را به شركت هورتون پرداخت كند."

نعمت الله عليرضايى اضافه كرد: "مسئولان شركت استات اويل ادعا مى كنند اين پول در قالب قراردادى به شركت هورتون پرداخت شده است اما استنباط هيئت تحقيق و تفحص مجلس اين است كه شركت استات اويل با انعقاد اين قرارداد مسيرى قانونى را براى پرداخت وجه غيرقانونى و غيراصولى خود انتخاب كرده است."

وى اضافه كرد:"هيئت تحقيق و تفحص پرونده استات اويل امروز گزارشى 600 صفحه اى درباره پرونده استات اويل به هيئت رئيسه مجلس ارايه كرد كه پيش بينى مى شود روز يكشنبه قرائت شود."

وى افزود: "تحقيقات انجام شده نشان مى دهد عليرغم اينكه شركت استات اويل تلاش بسيارى را براى ايجاد ارتباط و اعمال نفوذ با برخى از مديران صنعت نفت ايران داشته باشد اما آخرين نتيجه گيرى ها گوياى اين است كه هيچ گونه رابطه اى ميان شركت ملى نفت و شركت هورتون (به مديريت عباس يزدان پناه) نبوده است و مسلم است هيچ كدام از مديران صنعت نفت ايران با مديران اين شركت ارتباطى نداشته اند."

وى در پايان اخبار منتشره شده در رسانه هاى گروهى نروژ درباره وجود ارتباط بين برخى مديران ايرانى صنعت نفت ايران و شركت هورتون را تكذيب كرد و گفت:"اين رسانه ها هيچ دليلى را نتوانستند براى اثبات ادعاى خود ارايه دهند."

نتيجه گيرى گزارش هيات تحقيق و تفحص مجلس راه رشوه خوارى و فساد مالى آقازاده ها را به آنها نشان مى دهد: ابتدا يك شركت پوششى در خارج از كشور تاسيس مى كنندو بعد با واسطه آن براى قراردادهاى كلان پورسانت و رشوه مى گيرند و بعد كه سرو صدا درآمد هر گونه رابطه اى را با شركت پوششى از اساس انكار مى كنند و اسناد مكتوبى را هم كه در مورد اين روابط در مطبوعات و رسانه هاى غربى منتشر مى شوند، تكذيب مى كنند.

عليرضايى در حالى وجود هر رابطه اى ميان شركت پوششى هورتون با مهدى هاشمى رفسنجانى تكذيب كرده است كه دو تن از

 

 

قبلی

برگشت

بعدی