ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

بایگانی


 

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید آزادگی 

سید ابراهیم نبوی

صدا

دانشجو

 
 

حالي كه عملا از همه حقوق اجتماعي و انساني و آزاديهاي اوليه محروم است؟!
گفتم: بگذار بكنند!

گفت: ديدي كه به گفته رئيس جمهوري چگونه در هر 9 روز يك بحران آفريدند و راه را بر انجام هر گونه اصلاحات بستند؟!

گفتم: بگذار بكنند!

گفت: ديدي مردمي را كه در دو نوبت با ذوق و شوق در انتخابات رياست جمهوري شركت كرده و بيش از 20 ميليون راي به آقاي خاتمي داده بودند چنان دلسرد كردند كه در انتخابات شوراها در اسفند 1381 بيش از 12ــ10 درصد از واجدان شرايط راي دادن در انتخابات شركت نكردند و نمايندگان شوراي شهر تهران با حدود 2 درصد كل راي دهندگان بالقوه به شوراي شهر راه يافتند؟!

گفتم: بگذار بكنند!

گفت: ديدي پس از اين شكست مفتضحانه چگونه به جاي آنكه از آن درس گرفته و در عملكرد خود تجديدنظر كنند، نظريه پرداختند كه: "با راي ده درصد از مردم هم ميشود حكومت كرد"؟!

گفتم: بگذار بكنند!

گفت: ديدي چطور در مدت چهار سال بيش از يكصد روزنامه را بستند، دهها روزنامه نگار را زنداني كردند و هزاران نفر كاركنان مطبوعات را، بدون هيچ گونه بيمه و پوشش حمايتي، از كار بيكار كردند و خود و خانواده هايشان را دچار مشكلات مالي و معيشتي كردند. علاوه بر همه اينها، اخيرا هم روزنامه وقايع اتفاقيه را به اين گناه تعطيل كردند كه كاركنان روزنامه هاي توقيف شده پيشين را استخدام كرده است؟!

گفتم: بگذار بكنند!

گفت: ديدي چگونه مفت و مسلم زهرا كاظمي را با زدن جسم سخت به سرش يا سرش به جسم سخت كشتند و شتابان جسدش را براي محو آثار جرم به خاك سپردند و اخيرا نيز با برگزاري يك دادگاه نمايشي مسخره فردي را كه به ناروا به قتل او متهم شده بود تبرئه كردند و خود را بيش از پيش در دنيا رسوا نمودند؟!

گفتم: بگذار بكنند!

گفت: ديدي به جاي توجه به گزارش وزيران عضو كميته بررسي علل قتل زهرا كاظمي و گزارش كميسيون اصل 90 مجلس ششم كه هر دو سعيد مرتضوي را در مظان اتهام قتل زهرا كاظمي ــ‌ يا مشاركت در آن ــ معرفي كرده بودند، به او لوح تقدير و عنوان "مدير نمونه سال" دادند؟!

گفتم: بگذار بكنند!

گفت: ديدي چگونه شوراي نگهبان راه را بر هرگونه اقدام اصلاحي مجلس ششم بست و لوايحي چون رفع تبعيض از زنان، پيوستن به كنوانسيون بين المللي منع شكنجه، تبيين اختيارات رئيس جمهوري و . . .  را به بهانه مغايرت با موازين شرعي رد كرد؟!

گفتم: بگذار بكنند!

گفت: ديدي در انتخابات مجلس هفتم چه افتضاح و رسوايي برپا كردند. چگونه نزديك به 3000 تن نامزدهاي نمايندگي و از جمله 85 تن از نمايندگان مجلس ششم ــ كه در دور قبل صلاحيت شان تاييد شده بود ــ را رد صلاحيت كردند. چگونه با تقلب هاي وسيع به جاي مردمي كه به صندوقهاي راي پشت كرده بودند راي در صندوق ها ريختند، شناسنامه قلابي جعل كردند تا سرانجام بتوانند مجلس هفتم را به پايگاه سپاه پاسداران و ديگر عناصر ارتجاعي و به اصطلاح "ذوب شده در ولايت" بدل كنند؟!

گفتم: بگذار بكنند!

گفت: ديدي چگونه براي جمعي از نمايندگان مجلس ششم پرونده ساختند و به قوه قضائيه احضارشان كردند؟!

گفتم: بگذار بكنند! گفت: ديدي با وجود تصريح قانون اساسي براي آزاد بودن تظاهرات غيرمسلحانه، جلوي تظاهرات دانشجويان به مناسبت پنجمين سالگرد حمله وحشيانه به خوابگاه دانشجويان را گرفتند، از هفته ها پيش از اين سالگرد‌، تهران و شهرهاي بزرگ را به حالت حكومت نظامي اعلام نشده درآوردند، به ضرب و شتم جوانان پرداختند، فعالان جنبش دانشجويي را ربودند و به بازداشتگاه هاي مخفي بردند يا به قوه قضاييه احضار كردند؟!

گفتم: بگذار بكنند!

گفت: اظهارات مديركل گمركات كشور را خواندي كه گفته بود در كشور حدود 120 اسكله غيرمجاز و خارج ‌از كنترل گمرك وجود دارد كه آقايان و آقازاده ها از آنها هر چه دلشان ميخواهد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي به كشور وارد‌ يا از آن خارج ميكنند و ميزان كالاي قاچاقي كه در سال وارد كشور ميشود بيش از 5 ميليارد دلار است؟!

گفتم: بگذار بكنند!

گفت: ديدي . . . .
گفتم: بگذار بكنند!

گفت: شنيدي . . .
گفتم: بگذار بكنند!

گفت: خواندي . . .

گفتم: بگذار بكنند!

از كوره در رفت. با حالت برافروخته گفت:

تو ديگر چه جور انساني هستي؟‌

آيا دلت براي ميليونها مردمي كه اينگونه مأيوس و سرخورده شده اند به درد نميآيد؟

 

قبلی

برگشت

بعدی