ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات  بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

 

حقوق بشر

دانشجو

 

حکم دادگاه زندانی سیاسی، بهروز جاوید تهرانی

بسم الله الرحمن الرحيم

تاريخ:84/6/23 شماره دادنامه : 777

کلاسه پرونده: 36/84 771

مرجع رسيدگي: شعبه 36 دادگاه تجديد نظر استان تهران

تجديد نظرخواه: بهروز جاويد تهراني با وکالت آقاي بيک وردي

تجديد نظر خوانده :

تجديد نظرخواسته: دادنامه شماره 136 مورخ 84/5/8 صادره از شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامي تهران.

**گردشکار پرونده**

پس از وصول پرونده و ثبت به کلاسه فوق و جري تشريفات قانوني جلسه رسيدگي با حضور امضا کنندگان ذيل تشکيل است و پس از ملاحظه و مطالعه اوراق و انجام مشاوره و تشخيص کفايت آن ختم رسيدگي را اعلام و به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.

**راي دادگاه**

در خصوص تجدد نظرخواهي بهروز جاويد تهراني با وکالت آقاي بهروز بيک وردي وکيل محترم رسمي دادگستري نسبت به دادنامه شماره 136 مورخ 84/5/8 صادره از شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامي ايران داير به محکوميت از اتهامات
الف: عضويت در گروهک غير قانوني جبهه دمکراتيک و گروهک منحله اتحاديه موضوع ماده 499 قانون مجازات اسلامي به تحمل 3 سال حبس،

ب:تباني با ساير متهمين به منظور انجام اقدامات عليه امنيت کشور از جمله شرکت در تجمعات غير قانوني به تحمل 3 سال حبس

ج:از اتهام اخلال در نظم موضوع مواد 628 و620 قانون مذکور به تحمل 1 سال حبس و 74 ضربه شلاق

د: و از اتهام تبليغ عليه نظام هم با همين استدلال که بزه مذکور در جرايم مادتين 699 و610 مستتر مي باشد وي را قابل مجازات تشخيص نداده و بدون هرگونه اظهار نظر قضايي موضوع مسکوت مانده است با توجه به محتويات پرونده و لايحه وکيل مدافع محکوم عليه و ملاحظه کيفرخواست دادسرا،نظر به اينکه قانونگذار از ماده 498 قانون مجازات اسلامي تعزيرات براي اداره دسته-جمعيت و يا شعبه جمعيتي که با هدف بر هم زدن امنيت کشور تشکيل شده باشد مجازات تعيين کرده است و مجازات عضويت در هر يک از دسته-جمعيت و يا شعبه جمعيتي مذکور نيز منوط به آن است که هدف مذکور محقق باشد در مانحن فيه که يکبار تجديد نظرخواه در صدر دادنامه معترض عنه از اتهام عضويت با وصف احراز آگاهي از هدف منظور قانونگذار به مجازات بند الف يعني 3 سال حبس محکوم شده است محکوميت مجدد 3 ساله بند ب از اتهام تباني با ساير متهمين به منظور انجام اقداماتي عليه امنيت کشور که نتيجتا همان هدفي است که مرتکب به مجازات آن محکوم گرديده صحيح نبوده و ضرورت داشته دادگاه محترم ماده 46 قانون مجازات اسلامي را ملحوظ نظر قرار داده آنگاه اعمال کيفر نمايد. لذا يک فقره مجازات 3 سال حبس بند ب مذکور از داد نامه حذف ونتيجتا به کيفيت مذکور دادنامه معترض عنه شامل 3 سال حبس از اتهام موضوع ماده 499 قانون مجازات اسلامي تعزيرات و يک فقره يک سال حبس و 74 ضربه شلاق از اتهام اخلال در نظم موضوع بند 3 کيفر خواست و بند جيم مذکور ضمن رد مدافعات در اين 2 بخش مستندا به بند الف از ماده 257 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري تاييد ميگردد. راي صادره حضوري و مطابق بند 4 همان قانون قطعي است.

رئيس شعبه 36 دادگاه تجديد نظر استان تهران مستشار دادگاه

**سيد احمد زرگر** **عباسيان**

 

تغيير نام شيريني دانماركي به "گل‌محمدي

به خوانید و به حماقت مزدوران نماینده خدا در زمین پی ببرید

خلیل رئیسی فرد

در نامه‌اي به وزارت بازرگاني پيشنهاد شد
تغيير نام شيريني دانماركي به "گل‌محمدي
"

سرويس: بازرگاني
1384/11/17
02-06-2006
19:12:28
8411-10896:
کد خبر

 

 

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني

در نامه‌اي به وزارت بازرگاني پيشنهاد شد كه نام شيريني دانماركي به شيريني گل‌محمدي تغيير نام يابد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) يكي از آزادگان هشت سال دفاع مقدس در نامه‌اي به وزارت بازرگاني پيشنهاد كرده است كه براي مقابله با اهانت‌هاي مطبوعات برخي كشورهاي غربي به‌ويژه دانمارك به پيامبر بزرگ اسلام و به منظور ترويج نام و فرهنگ ناب محمدي، طي ابلاغيه‌اي به اتحاديه قنادان، نام شيريني دانماركي را به نام شيريني گل‌محمدي تغيير دهند.

بر اساس اين گزارش اين نامه از سوي مسوولان وزارت بازرگاني امروز در حاشيه‌ نشست مطبوعاتي وزير بازرگاني كه در خصوص همين موضوع برگزار شده بود در بين خبرنگاران توزيع شد.

انتهاي پيام                 کد خبر: 8411-10896

 

 

 

 

قبلی

برگشت

بعدی