ارتباط با ما

دانشجو لینک ها

درباره آزادگی

شماره جدید آزادگی 

بایگانی


نیشگونه

ملا حسنی

اطلاعیه و پیام ها

صدا

مقالات

 

رادیو همصدا تقدیم میکند

 

                     میز گرد سیاسی ، فرهنگی

 

                                با شرکت

 

نوید اخگر؛   شاعر و نویسنده

 

اسفندیار منفرد زاد ؛ موزیسین و آهنگ ساز

 

سیاوش دانشور ؛ از اعضای حزب کمونیست کارگری

 

موضوع بحث ؛ هنر و ادبیات امروز ایران و مواضع ما

 

روز چهار شنبه برابر با27 اگوست سال 2003 میلادی

 

ساعت شروع برنامه 20 بوقت سوئد و 22.30 بوقت ایران

 

آدرس رادیو همصدا بر روی اینترنت                                     www.radiohamseda.com

                 شماره تلفن تماس با استودیو  :              0046737025428

                 مدیر مسئول  رادیو همصدا :                 آرش شاه تیموری

 

 

برگشت