ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

در این شماره می خوانید

مقالات       

1 . تاریخ مرموز                                                                                    تنظیم: الهه مغزی                                                  3

2 عجایب 10گانه‌ طبیعت ‌که ‌تاکنون ‌ندیده‌اید                                                   سوری خ                                                            5

3 . دومين سند فاجعه کهريزک         بخش چهارم                                           تنظیم: الهام قهرمانپور                                             8

4 . پرسیدند واقعا شهر هرت کجاست؟؟                                                        ن. سادات                                                            12

5 . ترانه زندگی                                                                                    سوری خ                                                             12

6 . گفتگوهای پنهان بین آمریکا و جمهوری اسلامی                                        آرش ناجی                                                           13

7 . به نفع مصلحی از طنز کناره‌گیری می‌کنم !                                             علیرضا رضائی                                                    17

8 . فقرچیست؟                                                                                       الهه مغزی                                                           19

9 . لازم است گاهی                                                                                طناز نعزی                                                           19

10 . خواهش کوچک جمهوری اسلامی از مردم                                            ن. سادات                                                              20

 

در هر3 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی اتفاق می افتد

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

منوچهر شفائی                Manoochehr Shafaei

همکاران

   ن. سادات           N. Sadat
 طناز نعزی      Tannaz Noezi
الهه مغزی         Elaheh Maghzi

آدرس :

Azadegy _  M. Shafaei

Postfach   52 42

30052  Hannover

Deutschland

  Tel:      +49 174 679 15 38  

Email:  shafaei@azadegy.de   

 www.azadegy.de            

  یاد آوری :

         آزادگی نشریه ای مستقل و بدون وابستگی است که زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود.

        نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد .

        با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی  کاملاً آزاد است.

        مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد .

آزادگی 

 روی جلد: الهه مغزی

پشت جلد: ن. سادات

قبلی

ببرگشت

بعدی