ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

11 ژوئن۱۹۶۳ - خودسوزي يك بودائي ويتنامي در چهارراهي درسايگون:

http://salijoon.info/mail/880527/word/Image_10.jpg

1950 - كاروليناي شمالي : مرد سياهپوست از آب سردكن مخصوص سياهان آب مي‌خورد:

http://salijoon.info/mail/880527/word/Image_12.jpg

1963 - واشنگتن دي سي : در اوج سخنراني مشهور مارتين
لوتركينگ -
I Have A Dream- وي دستش را در جلوي بناي يادبود لينكلن بالا برده است و با كلمات تهييج‌كننده‌اش ، سرود روحاني سياهان را زمزمه مي‌كند:Free at last! Free at last! Thank God Almighty, we are free at last!

http://salijoon.info/mail/880527/word/Image_13.jpg

1963 - بيرمينگهام : يك تظاهركننده سياهپوست به وسيله دو پليس دستگير شده است:

http://salijoon.info/mail/880527/word/Image_14.jpg

1965 - زندگي چگونه آغاز شد؟: از سال ۱۹۵۷ گرفتن
عكس‌هايي از داخل بدن با آندوسكوپ مرسوم شد ولي اين عكس لنارت نيلسن كه اولين بار در مجله تايم چاپ شد ، مسلما عكس برجسته‌اي به شمار مي‌آيد:

http://salijoon.info/mail/880527/word/Image_15.jpg

1966 - كاروليناي جنوبي : مراسم تدفين سربازي كه در جنگ
ويتنام كشته شده است:

http://salijoon.info/mail/880527/word/Image_16.jpg

1966 - سرباز زخمي آمريكايي در ويتنام: اين عكس به
وسيله لري باروز
Larry Burrows گرفته شد ، عكاسي كه بعدا بعد از سقوط هليكوپترش در لائوس كشته شد. سوزان سانتاگ در مقاله‌اي در روزنامه نيويوركر در مورد باروز نوشته است كه وي از نخستين عكاساني بوده كه كليت جنگ را به صورت رنگي به تصوير كشيده است:

http://salijoon.info/mail/880527/word/Image_17.jpg

3 دسامبر ۱۹۶۷ : دكتر برنارد در كناري بيمارش لوئيس
واشكانسكي كه نخستين قلب پيوندي را دريافت كرده است:

http://salijoon.info/mail/880527/word/Image_18.jpg

 

قبلی

برگشت

بعدی