ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

در این شماره می خوانید

مقالات       

1 . تکنولوژی فکرجلسه سوم                                                         ن. سادات                                                  3

2 . عکس های تاریخی                                                                مریم دهقانپور                                              4

3 . متن كامل كنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي خزر                ستاره سحر                                                 8

4 . مسعود باستانی؛ ۸۱۲ روز حبس بدون مرخصی                            تنظیم: اینه انوری                                          13

5 . مردان بدون زنان!!                                                               مریم دهقانپور                                               16

6 . و حکایت همچنان باقی ست!                                                    مینا انتظاری                                                17

7 . فقط                                                                                  اینه انوری                                                    20

 

در هر3 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی اتفاق می افتد

مدیر مسئول و صاحب امتیاز

منوچهر شفائی                Manoochehr Shafaei

همکاران

   ن. سادات           N. Sadat
مریم دهقانپور   Maryam Dehghanpour
 حمید مقدم نیا    Hamid Moghaddamnia
 

آدرس :

Azadegy _  M. Shafaei

Postfach   52 42

30052  Hannover

Deutschland

  Tel:      +49 163 261 12 57

Email:  shafaei@azadegy.de   

 www.azadegy.de            

  یاد آوری :

         آزادگی نشریه ای مستقل و بدون وابستگی است که زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود.

        نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد .

        با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی  کاملاً آزاد است.

        مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد .

آزادگی 

 روی جلد: مریم دهقانپور

پشت جلد: آینه انوری

قبلی

ببرگشت

بعدی