ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

اول دسامبر سال ۱۹۵۵ : رزا پارك دو ماه بعد از اينكه حاضر نشد در يك اتوبوس جايش را به يك سفيدپوست بدهد ، انگشت‌نگاري مي‌شود:

http://salijoon.info/mail/880527/word/Image_32.jpg

1957 : اسپوتنيك نخستين ماهواره ساخت انسان:

http://salijoon.info/mail/880527/word/Image_33.jpg

1959 - سانتاكلاراي كوبا : كاسترو يك حامي جوان را در آغوش مي‌گيرد:

http://salijoon.info/mail/880527/word/Image_34.jpg

سال ۱۹۷۰، ۴ سال بعد از لغو قانون جدايي سياهان از سفيد پوستان به وسيله ديوان عالي ايالات متحده ، اليزابت در حالي كه در مسير دبيرستان گام برمي‌دارد به وسيله جمعيت سفيد پوستان ، مورد تمسخر قرار مي‌گيرد:

http://salijoon.info/mail/880527/word/Image_25.jpg

1968 - پاريس : دانشجويان معترض:

http://salijoon.info/mail/880527/word/Image_21.jpg1968 -

پراگ چكسلواكي : نيروهاي پيمان ورشو به پراگ حمله كرده‌اند. عكس در نزديكي ساختمان راديو گرفته شده است:

http://salijoon.info/mail/880527/word/Image_22.jpg 

 

 

قبلی

برگشت

بعدی