ارتباط با ما

اطلاعیه و پیام ها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

 

در این شماره می خوانید

 

 

مقالات

1 . تکنولوژی فکرجلسه چهارم                                                                  ن. سادات                                                 3

2 . عکس های تاریخی 2                                                                        مریم دهقانپور                                             4

3 . پشت این تابلوها کیست؟  بانک های خصوصی متعلق به چه افرادی است؟     بهراد مهرجو:                                              6

4 . اوریانا فالاچی                                                                              تنظیم: اینه انوری                                          12

5 . فریاد زدن همیشه نشانه بیداری نیست گاهی نشانه خواب بودن،                 ن. سادات                                                   14

6 . نگاهی به پرونده دادگاه کتاب واواک در خدمت آیت الله ها                      علي بيگلري                                                  15

7 . صندوق صدقات درآمدی دیگر برای ملاها و دین بازان                        مریم دهقانپور                                                 18

8 . شهر ایران با نابودی سفره‌های زیرزمینی و فرونشست زمین روبرو شده‌اند        ستاره سحر                                         19

9 . و چه قصاب خانه‌یی است این دنیای بشریت!                                    مسعود نقره کار                                               20

در هر 2 ساعت حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اسلامی

 

لیست صفحات

01 02 03 04
05 06 07 08
09 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

 

 روی جلد: مریم دهقانپور

 پشت جلد: مسعود نقره کار

برگشت