ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

انیشه به آن قدرت می دهد مانند ترس که فی نفسه قدرت ندارد و اندیشه به آن قدرت می دهد.( نکنه تصادف کنم- شکست بخورم)

قدرت دادن به باور یا اندیشه: اندیشیدن در مورد آن موضوع یا خواسته. شب و روز به آن فکر کردن.

قدرت اندیشه به جایی می رسد که نیاز به باور ندارد. اگر از چیزی باور دارید به آن فکر کنید تا بزرگ شود. در تمام اعصار دولتها و دولتمردان از باور برای پیشبرد اهداف خود استفاده کرده اند. از با ور میتوان در منظبط کردن و اعتماد به نفس استفاده کرد. از باور میتوان برای افراد با ذهن آشفته استفاده کرد. باور مثبت یا منفی نتایج شگفت انگیزی دارد البته بعد از قوی شدن. بعضی باورها: من نمی تونم- شکست می خورم- اوضاع بهتر می شود- بزودی ورشکست می شوم. باور هایی که از بچگی به ما داده اند.

 

باورهای جدید نفوذ نمی کنند مگر اینکه اندیشه شما آن را بگیرد یا قبول کند. باور زمانی قبول می کند که اندیشه آمادگی قبول کردن را داشته باشد.

اگر باور قبول نشود ممکن است بخاطر داشتن خاطره بد- به دل ننشستن- حرفهای بد- بد برخورد کردن باشد. نسبت به آدمها احساس و اندیشه بد نداشته باشید.

علت اینکه همه انسانها یک جور نمی توانن فکرکنند یا اندیشه کنند ؟ پدیده فکر در انسان پدیده مستقل نیست و از باورها دستور می گیرد.بادر ها در آدم القا می کنند الان چطور فکر می کنی یا فکرکن. تفاوت آدمها فرق در نظام باورهای آنهاست. آدمهای موفق- ثروتمند- توانگرباورهای عالی از خودشان دارند باور ثروت آفرینی- باور موفق بودن و.... مثلا باور از ازدواج اگرنیاز جنسی یامحدودیت باشد نتیجه آن گیر کردن در زندگی است.باور- اندیشه و سپس تلاش- همه چیز در سایه تلاش بوجود می آید( قانون موفقیت).

قانون زندگی- قانون باورهاست. باور خوب زندگی خوب.

در کشورهای پیشرفته انسانها باورهای خوب دارند- مطرح بودن یک کشور مجموعه باورهای افراد را نشان می دهد.

از 2 سالگی نظام باورها در بچه ها شکل می گیرد. مثل یک آسمان خراش که از 2 سالگی آجر چیده و بالا آمده تا سنهای بالا. پی این ساختمان اعتماد به نفس است. حواس پنجگانه و رشته های فکری برای ساختن بقیه باورها و بالا بردن این ساختمان.( باور در مورد پول- زندگی- همسر- بچه- مادر شوهر- مادر زن و....)ضمیر ناخودآگاه باورها را میشازد. تشویق ها و تنبیه ها باعث ساخته شدن یک سری باورها میشود. باورها در ساختن روحیه انسان تاثیر دارند (باور خوب روحیه خوب).

ساخت باور در بچه ها: من بتو افتخار می کنم به بچه ها بگویید.

قانون زندگی قانون باورهاست.

انسانها همان چیزی را خلق می کنند که باور دارند. وضعیت کنونی شما هر چه هست ماحصل باورهای شما از گذشته است. تکنولوژی فکر- در ابتدا باورها را متحول می کند و سپس اندیشه ها را درست می کند و یک تحول سیستماتیک در اندیشه بوجود می آورد. علت موفقیت تکنولوژی فکر- تغییر باورها و سپس اندیشه- و در نتیج دل ناامیدی به امید می رسدو  روحیه خرابی به دنیای شکوه می رسد.

باور و روحیه و احساس: دو بال یک پرنده برای ساختن اندیشه

خالی کردن کارگاه ذهن از باورهای غلط گذشته، از چیزهای خوب گذشته برای تجربه استفاده کنید. چیزهای بدی از گذشته که اذیت می کند را دور بریزید تا بتوانید باور جدید در ذهن وارد کنید.

بشر در باورهایش خلاصه میشود.

باور می تواند هر قانون ناگفته ای باشد که به زندگی هدف می بخشد. باور همان حاکم مغز است. وقتی چیزی را باور داریم فرمانی به مغز صادر کرده ایم که نتیجه آن این است قدرت یک فرد معتقد(دارای باور) بیشتر از 99 فرد است.

باور کمک می کند از هوش و نبوغمان استفاده کنیم. مثل قطب نما می ماند که ما را به سمت هدفها و نقشه هایمان میبرد. افراد بدون اعتقاد بدون باور هیچ قدرتی ندارند. هر بلایی میتوان به سرشان آورد. یا هر بلایی به سرشان می آید. غیر از باور هیچ نیرویی که اینقدر هدایت کننده رفتار آدمی باشد نقش ندارد.

تاریخچه زندگی تاریخچه باور و اعتقادات، با ایجاد تغییر در رفتارها، باورها عوض میشود. بعنوان مثال: رابطه دارو با اثر دارو(باور انسانها نسبت به دارو) مستقیم است.اعتقاد به شکست یعنی رسیدن به شکستتصور غلط از باور: باور را یک چیز یا مفهوم ذهنی ساکن بدانیم.نظام باورها جریان افکار را روشن یا خاموش می کند. همه تجربیات گذشته دیدید یا  شنیدید در مغز شما ثبت شده هست نمی توانم بخاطر بیاورم، بخاطر نمی یارم در مقابل الان یادم میاد.باور خوب تصفیه افکار ذهنی

منشا نظام باورها:

1-                  محیط: باورهایی که از محیط اطراف یا محل زندگی در ما القا میشود. مثلا: کوچکتر به بزرگتر سلام کند.

در محیطی که زندگی می کنید پروسه شکست یا پیروزی نقش خودش را ایفا می کند(موفقیت، موفقیت میاره). 90% بچه های افراد فقیر مثل همانها می شوند(باور قبول زندگی در فقر). و با الگو برداری از زندگی پدرانشان همان نوع زندگی را ادامه میدهند.

توصیه: بهتر است از زندگی افراد موفق الگوبرداری کنید. مثلا: زوج خوب، -فهمیدن باورهای آنها از زندگی از موفقیت کار- پول بچه و....-

یک تکنولوژی فکری از سیستم آزمون و خطا استفاده نمی کند و از بهترین حالت یعنی الگو برداری استفاده می کند.

پر قدرت ترین عامل در زندگی ساخت باورهاست. اما باورمنحصر بفرد نیست.

2-                  وقایع: ( کوچک یا بزرگ) اتفاقاتی که در طول زندگی رخ داده به پرورش نظام باورها کمک می کند.

3-                  علم و آگاهی نسبت به یک چیز: کسب یک تجربه نسبت به یک چیز.مثلا: باور لطافت در مورد گل.

مبنا قرار دادن نتایج گذشته: برگشت و استفاده از نتایج گذشتهاگر کاری انجام دادید که شدنی بود(مثلا شما یکبار در

 

قبلی

برگشت

بعدی