ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

فدرال و فدرالیسم

ملا حسنی

بایگانی

 

حقوق بشر

دانشجو

 

 

1.                حقوق زنان و لغو تبعیضات جنسی. محدوديتهاي ناروا و تحميلی و اجباري كه عليه زنان اعمال مي شود، قوانين تبعیض آمیز كه حقوق انساني و حقوق برابر آنها با مردان را نقض مي كند و هر آنچه که تداعی گر آپارتاید جنسی است لغو و از ميان برداشته شود.امكانات بيشتري براي تحصيل و تأمين شغل مناسب و مورد عــلاقه زنان و شــــركت فعالتر در تمامی عرصه ها و اداره امور كشور براي آنان فراهم شود.

2.                حقوق و آزادیهای اجتماعی جوانان. محدوديتهاي اعمال شده در زندگي جوانان از ميان برداشته شده و از تحميل شيوه و سليقه خاصي از زندگي بر آنان پرهيز شود. شرايط مناسبي برای ادامه تحصيل تا سـطوح دانشگاهي و امكان دستيابي به شغل مناسب و تشكيل خانواده براي آنان را فراهم گردد.

محدوديتهاي ناشايست در روابط ميان دختران و پسران از ميان برداشته شود تا آنها در محيطي سالم و با آگاهي و شناخت كامل از يكديگر بتوانند براي تشكيل خانواده گام بردارند.

3.                حقوق کارگران و زحمتکشان. خواستها و مطالبات کارگران و کارمندان و اقشار و طبقات کم درآمد مورد توجه جدی قرار گیرد، شرایط و امکانات لازم جهت فعالیتهای صنفی و کارگری فراهم گردد و فعالیت سندیکاها و اتحادیه ها و انجمنهای صنفی و شغلی و حرفه ای بدون هرگونه محدودیتی تضمین شود..

4.                حقوق ملیتهای تحت ستم. محدودیتها و فشارهای ناروا بر ملیتها، قومیتها برچیده شده و سیاستهای استحاله، هضم و حذف در قبال ملیتها متوقف و ملغی گردد. با رسمیت دادن به زبان و فرهنگ و تامین حقوق ملی و اتنیکی در جهت محو آپارتاید زبانی، فرهنگی، ملی و اتنی و تسهیل دستیابی به حقوق و مطالبات و بطریق اولی، امکان مشارکت مساوی و برابر  تمامی اقوام وملل در تعیین سرنوشت ملی و کشوری فراهم شود.

5.                حقوق و آزادی اپوزیسیون. فعالیت مخالفین و احزاب و سازمانهای مختلف و اپوزسيون آزاد شود و شرایطی فراهم گردد تا آنان بتوانند با حفظ ديدگاههاي سياسي و اجتماعي خود، به شكل مسالمت آميز و در چارچوب قانون، فعاليت قانوني و علني داشته باشند.

13.    حقوق خانواده های قربانیان و اعدام شدگان سیاسی. از اعدام شدگان سیاسی اعاده حیثیت شده و ازخانواده های آنان دلجویی شود. در عين حال محل دفن کشته شدگان واعدام شدگان دردهه های گذشته وتاريخ اعدام آنها خانواده هايشان اعلام شود.

6.                حقوق پناهجویان و پناهندگان. براي بازگشت آزادانه و داوطلبانه مهاجران، پناهجویان و پناهندگان سياسي و اجتماعي به داخل كشور  و رفع موانع و محدوديتهای موجود در رابطه با  فعاليتهاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي و عدم تعقيب سياسي آنان، شرايط مناسبي فراهم گردد

7.                لغو نظارت استصوابی و فیلترینگ سیاسی. نظارتهای استصوابی و فیلتر کردنهای سیاسی و عقیدتی ممنوع شود، هيچ شخص يا هیچ ارگاني حق حذف یا فیلتر کردن كانديدهاي مخالف، افکار و اندیشه ها و احزاب مخالف را نداشته باشد.

8.                برچیدن فرمانروایی انحصاری قشری و گروهی. حاكميت و فرمانروایی يك طبقه يا قشر خاص يا يك جناح سياسي معين و یا یک فرقه خاص برچیده شود، با برچیدن انحصار گرایی قشری و گروهی، حاكميت فراگیر و مردمی و متعلق به تمامی مردم و  همه ملتهای ایرانی جایگزین گردد. هر گروه، قشر و حزب و تشکل سياسي و اجتماعي متناسب با پشتوانه مردمي خود و ميزان رأي اعتمادي كه کسب می کند، در حاكميت نقش داشته باشد.

9.                برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک. انتخابات آزاد و دموکراتیک با شرکت تمامی مردم و ملیتها و خلقهای تحت ستم و كليه احزاب و سازمانهاي سياسي و اجتماعي و مدنی برگزار شود، بطوریکه همگان به گونه ای برابر و با حقوقي مساوي امكان شركت در انتخابات را داشته باشند و حق كانديد شدن و كانديد كردن براي آنان تضمین و تأمين شود،

10.             حق تعیین سرنوشت و اراده مردم. خواست و اراده مردم محترم شمرده شود به گونه ای که نوع حكومت، چـگونگي ساخـــتارهاي اقــتصادي و اجــتماعي آن، مسئولان درجه اول حكومت و نمايندگان مجلس با اتكا به آراي مستقيم مردم و از طريق برگزاري انتخابات دموكراتيك تعيين و انتخاب شوند. در عین حال اقوام و ملتهای ایرانی در تعيين سرنوشت و اداره سرزمین و مناطق خویش و نیز در اداره كشور مشاركت همه جانبه داشته باشند.

11.             اجرای تعهدات و همکاری با نهادهای بین المللی. سازمان ملل متحد به عنوان نهاد و مرجع معتبر جهانی براي حل اختلاف ميان دول گوناگون و به عنوان نيروي حافظ صلح و دمكراسي  و حقوق بشر در جهان تقویت شود و سیاستهای دولت مبتنی بر احترام و تعهد عملي به اجراي قطعنامه هاي سازمان ملل متحد و شوراي امنيت، همكاري با نهادهاي بين المللي براي جلوگيري از گسترش تشنج در جهان تنظیم شود.

12.             همزیستی مسالت آمیز با کشورها و ملتها. سیاستهای خارجی برای تقويت صلح و ثبات در سراسر جهان، همزيستي مسالمت آميز با كشورها و ملتهای مختلف در منطقه و در جهان، حل و فصل اختلافات با دول ديگر از طريق مذاكره و با اعمال سياستهاي مسالمت آميز،اعلام بيطرفي كامل و رسمي و عدم شركت در هيچ پيمان نظامي برعلیه هیچ ملت و خلقی، روابط سالم و عادي سياسي و ديپلماتيك با ديگر كشورهاي جهان تعیین و تنظیم شود.

13.             مبارزه با تروریسم و همدردی با ملل ستم دیده. با تروریسم مبارزه شود و براي نابودي تروريسم در سطح جهان با همکاری با جبهه های ضد تروریست از سوي نيروها و سازمانهای جهانی تلاش شود. برای اعلام همدردي معنوي با ملل ستم ديده و کوشندگان راه صلح و آزادي و حقوق بشر و تلاش برای تامین حقوق انسانی بالاخص همراه و همگام با سازمانهای جهانی مدافع حقوق انسانی تلاش شود.

14.             تلاش برای پاکسازی جهان از سلاحهای کشتار همگانی. تولید و تکثیر هر نوع سلاح کشتار جمعی از سوی دولت ایران ممنوع گردد و دولت برای مبارزه با تولید و تکثیر اینگونه تسلیحات و جهان عاری از سلاحهای کشتار همگانی تلاش کند.

ما به عنوان سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بر این باوریم؛

براي خروج از بن بست و بحران موجود،

برای توسعه سياسي و اقتصادي و اجتماعی و فرهنگي كشور،

برای بازیابی و بهبود اعتبار ایران،

برای تامین و تضمین منافع مردم و کشور،

برای تامین مشاركت عمومي در تعيين سرنوشت كشور،

برای برقراری دموکراسی و مردم سالاری در کشور،

پذيرش و اجراي صادقانه برنامه اهتمام به حقوق بشر و سیاست آشتی ملی و نوسازي سیستم حکومت از جمله شروط ضرور است که حكومت و دولت جمهوری اسلامی ايران باید در جهت طرح و اجراي این سیاست صادقانه وارد عمل شود.

محمدصدیق کبودوند دبیر سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

 

 

قبلی

برگشت

بعدی