ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات شماره جدید

ملا حسنی

مسئله ملی  و فدرالیسم

بایگانی

 

دانشجو

حقوق بشر

 

آزادگی   Azadegy

Politisch, Kulturell, Sozial

Dezember 2006 Nr. 114

در عهد و دوران حکومت  ولی فقيه ( جانشین خدا در زمین !!!؟)

صعود 25 پله‌اي زنان ايراني !!! (در سال 2004)در فعاليتهاي اقتصادي :

 ايران در جايگاه 132 جهان جاي گرفت(!)

به نقل از گزارش سال 2006 توسعه انساني سازمان ملل، حضور زنان ايراني در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي در طي سال‌هاي اخير با سرعتي قابل توجه رو به افزايش بوده است.

بر اساس اين گزارش سال 2004 يكي از سال هاي موفق براي زنان ايراني از اين نظر بود.

در اين سال حضور زنان در عرصه اقتصاد ايران به رقم بي سابقه 37 درصد رسيد. در سال قبل از آن ميزان حضور زنان در عرصه اقتصاد 30 درصد اعلام شده بود.

بدين ترتيب طي يك سال ميزان حضور زنان ايراني در عرصه اقتصاد هفت درصد افزايش يافته است.

به همين نسبت رتبه جهاني ايران از نظر فعاليت زنان در عرصه اقتصاد نيز با بهبود قابل توجه همراه بوده است.

در حالي كه ايران از نظر فعاليت اقتصادي زنان در سال 2003 در ميان 177 كشور جهان در جايگاه 157 قرار گر فته بود در سال 2004 با صعود 25 پله‌اي در جايگاه 132 جهان جاي گرفت.

گزارش توسعه انساني سازمان ملل افزايش قابل توجه حضور زنان در عرصه اقتصاد ايران را نكته مثبتي در زمينه گسترش برابري در ايران دانسته است اما در عين حال بر لزوم مديريت حساب شده و كارشناسي اين پديده تاكيد كرده است. اين گزارش هشدار داده است عدم اعمال مديريت صحيح در اين خصوص مي‌تواند باعث بروز سندرم‌هاي اجتماعي حاد در ايران شود.

اين گزارش در ادامه نسبت حضور زنان به مردان در فعاليت‌هاي اقتصادي در سال 2004 را 50 درصد اعلام كرده است.

يعني به ازاي هر 100 مرد كه در عرصه اقتصاد ايران فعاليت مي كنند 50 زن نيز در اين عرصه فعاليت دارند.

اين رقم در سال 2003، 39 درصد اعلام شده بود.

باين ترتيب نسبت زنان متخصص به كل نيروي متخصص جامعه ايران در سال 2004 ، 33درصد تخمين زده شده است.

اين رقم در سال 2003، 32 درصد اعلام شده بود.

نسبت ميان درآمد زنان به مردان نيز در سال 2004 با افزايش قابل توجه نسبت به سال قبل از آن مواجه بوده است.

در حالي كه در سال 2003 نسبت درآمد زنان به مردان 28 درصد بود در سال 2004 اين رقم به 38 درصد افزايش پيدا كرد.

 

چگونه میشود با این شرایط آینده روشن و سالمی برای ایران پیش بینی کرد؟

 

 الهه آریانپور

 

قبلی

برگشت

بعدی