ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات  بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

  حقوق بشرو میثاق های آن

دانشجو

 

 

قانون مصلوب کردن در اسلام

تنظیم: خلیل رئیسی فرد

به بهانه تمدید یکساله قانون مجازات اسلامی در مجلس این اطلاعات را مطالعه فرمائید و حدود جنایت رژیم را در یابید.

شاید باور کردنی نباشد ، جدای از تمام موارد قانونی! ( نظیر:  تعزیز، حد،  قتل، کشتن، آویختن به دار، رجم کردن، قطع دست و پا ) که حکومت از اجرای آنها لذت می برد، قانون دیگری، در ماده ۱۹۵ قانون مجازات اسلامی - قانون مصلوب کردن - وجود دارد. توجه به این نکته حائز اهمیت است که این موارد ، موارد قانونی محرز می باشد، جدای از مجازات ترور که مجازاتی نا نوشته از جانب حکومت است ؛ مجازاتی! که مجری آن به هر نحو ممکن مجرمش را می کشد.

ماده ۱۹۵- مصلوب كردن مفسدو محارب بصورت زير انجام ميگردد:

الف - نحوه بستن موجب مرگ او نگردد .

ب - بيش از سه روز بر صليب نماند ولي اگر در اثناي سه روز بميرد ميتوان او را پائين آورد .

ج - اگر بعد از سه روز زنده بماند نبايد او را كشت .

مجلس به دو فوریت لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی به مدت یکسال دیگر رای داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، از مجموع ۱۹۳ رای ماخوذه، ۱۴۲ رای موافق، ۴۲ رای مخالف و ۹ رای ممتنع نمایندگان به دو فوریت این لایحه اختصاص یافت.

گوشه ایی از قانون مجازات اسلامی! قانونی که دیروز ، بله همین دیروز مورخ ۱۶ مرداد ماه سال ۱۳۸۶ خورشیدی ، مجلس شورای اسلامی آن را برای یک سال دیگر تمدید کرد ، باشد که همچنان بربریت حاکم باشد :

ماده ۹۰ - هرگاه زن يا مردي چند بار زنا كند و بعد از هر بارحد براو جاري شود در مرتبه چهارم كشته مي شود .

ماده ۱۰۲ -  مرد را هنگام رجم تا نزديكي كمر  و  زن را تا نزديكي سينه در گودال دفن مي كنند آنگاه رجم مي نمايند .

ماده ۱۲۲ - اگر تفخيذ ونظاير آن سه بار تكرار و بعد از هر بار حد جاري شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است .

ماده ۱۳۱ - هرگاه مساحقه سه بار تكرار شود و بعد از هر بارحد جاري گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است .

ماده ۱۷۹ - هرگاه كسي چند بار شرب مسكر بنمايد و بعد از هربار حد بر او جاري شود در مرتبه سوم كشته مي شود .

[همچنان که متوجه شده اید ، در مورد شرب مسکر بعد از ۲ بار حد ، انسان را می کشند و در موارد دیگر نظیر زنا ، تفخیذ و مساحقه بعد از ۳ بار حد ، شرب مسکر انسان را زودتر مستوجب قتل می شناساند]

ماده ۱۹۰ - حد محاربه و افساد في الارض يكي از چهارچيز است .:

۱ - قتل   ۲ - آويختن به دار  ۳ - اول قطع دست راست و سپس پاي چپ  ۴ - نفي بلد .

ماده ۱۹۱ - انتخاب هر يك از اين امور چهارگانه به اختيارقاضي است خواه محارب كسي را كشته يا مجروح كرده يا مال او را گرفته باشد و خواه هيچيك از اين كارها را انجام نداده باشد .

ماده ۱۹۶ - بريدن دست راست و پاي چب مفسد و محارب به همان گونه اي است كه در ( حد سرقت ) عمل مي شود .

ماده ۲۰۱ - حد سرقت بشرح زير است :

الف - در مرتبه اول ، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن بطوريكه انگشت شست و كف دست او باقي بماند .

ب - در مرتبه دوم ، قطع پاي چپ سارق از پائين برآمدگي بنحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح او باقي بماند .

ج - در مرتبه سوم حبس ابد .

د - در مرتبه چهارم اعدام ، ولو سرقت در زندان باشد .

پی نوشت ۱ : چگونه است که حرمت و کرامت انسانی به فراموشی سپرده شده است و مردمی که روزگاری داعیه دار تمدن بشری بوده اند امروزه اینچنین از منفورترین مجازات ها بهره مند هستند به جهت اینکه همواره در ترس و وحشت باشند . چگونه نمایندگان و وکلای مردم در مجلس ، چنین قوانینی را همچنان بر می گزینند. چگونه باید فرهنگ سازی در این زمینه صورت گیرد. قوانینی که خود از خشونت و توحش به جهت اداره جامعه استفاده می کند ، قوانینی که خود عامل و مروج خشونت است ، چگونه می تواند خشونت را از جامعه بزداید؟

پی نوشت ۲ : سایت خانم مهر انگیز کار

 www.mehrangizkar.com روایتی از یک سنگسار به قلم فرزند خانم سنگسار شده ایی را بیان می کند ، بیان آن قابل تامل است ، تقابل سنگسار ، تیر باران ، به گوشه هایی از آن می پردازم :

" روایتی از یک سنگسار- ۲۶ سال پیش

سلام

مقاله سنگسار شما را خواندم

داغ دلم تازه کشت؟

از کشتن با سنگ نوشتی!!

آیا تا بحال وسیله ای خون آلود که عزیز ترین کست را باآن کشته باشند دردست گرفته ای؟

آیا در چاله سنگسار مو و پوست عزیزت را زیر رو کرده ای؟

آیاخط خون عزیزت روی زمین از محلی که جنازه را از وانت روی زمین انداخته اند را تعقیب کرده ای ؟

و قبری که روی آن با یک تیکه کاغذ کوچک ... اسم عزیزت را نوشته اند را دیده ای؟...

۱۴ ساله بودم و اینک ۴۰ ساله ....

فرزند سنگساری بودن آیا میدانید یعنی چه؟...

در ... و اروپا اعدام ملغی شده چون نتیجه ندارد

(این روح بد شخص گنه کار باید پیر شود وگرنه با کشتن حلول به شخص دیگری پیدا میکند و تنها راه پیر کردن روح : زندانی کردن جسم و کنترل آنست در یک محیط مشخص)

 از اول انقلاب چند نفر اعدام و سنگسار کردند؟

نتیجه چه شده است؟

جز این است که روح بد بیشتر حاکم گشت !!!!!!!!!!!!!

هیچ وقت یادم نمیرود سخن حاکم شرع مادرم را :

" من حکم سنگسار به این خاطر دادم که مردم بترسند و گرد این کار نروند، تیر باران زجری ندارد"

(نمیدانم در کدام بیغوله همانند خلخالی زندگی تلخش را سپری میکند با اطمینان میگوییم) ...  "

پی نوشت ۳ : جای تشکر دارد از ۴۲ نماینده ایی که رای منفی دادند و ۹ نماینده ایی که رای ممتنع دادند ، البته اگر به این نیت نبوده باشند که مجازات ها خیلی کم است و باید قوه قضاییه قوانین دیگری که شامل مجازات های شدیدتری باشد به مجلس ارایه کند که آنگاه ما نیز با افتخار رای مثبت بدهیم!

امیدوارم اینچنین نبوده باشد و از طرفی امیدوارم قوانین کشور منطبق بر موازین حقوق بشر تغییر کنند ، موازین بین المللی که ایران در گذشته به بعضی از آنها پیوسته است و هم اکنون ملزم به رعایت آنها می باشد.

 

 

 

قبلی

برگشت

بعدی