ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات  بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

 

حقوق بشر

دانشجو

حکايت خواندنی چگونگی سفير شدن داماد ذوالقدر
 

نگین پوردلیر


بدنبال انتشار خبر سفير شدن يكي از داماد هاي اقاي ذوالقدر و از انجا كه شاهد پيشرفتهاي اين داماد از نزديك بوده ام لازم ديدم كه در اين زمينه اطلاعات خود را از ايشان براي استفاده همه جوانان اين مرض و بوم منتشر كنم باشد كه مورد استفاده انان برا ي پيشرفت و طي كردن ره صد ساله طي يك شب و انهم با ايجاد رابطه تناسلي با دختر يكي از اركان نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد.
 اين اقا داماد محمد كاظم غريب ابادي از اهالي علي اباد كتول استان گلستان مي باشد. نامبرده در دوره دهم دانشكده روابط بين اللملل وزارت امور خارجه فارغ التحصيل و سپس در همان دانشكده مدرك فوق ليسانس اخذ نمود.  نامبرده در دوران تحصيل به نحوي عمل مي كرد كه خود را مرتبط با گزينش حراست و ديگر نهادهاي امنيتي نشان دهد و الحق و الانصاف اينقدر اين نقش را خوب عمل مي كرد كه اكثر دانشجويان دانشكده از وي مي ترسيدند.
سرانجام پس از فارغ التحصيلي براي استخدام به وزارت خارجه مراجعه نمود ولي سرانجام به كعبه امال خود يعني وزارت اطلاعات پيوست و در انجا مشغول به كار شد و ادعا مي كرد كه در مجلس شوراي اسلامي مشغول فعاليت مي باشد.
در همين ايام يك مرتبه با يك اتفاق هماي سعادت بر سر وي نشست و  داستان پيمودن مدارج ترقي براي ايشان شروع گرديد.
بدين نحو كه ابتدا خبر امد كه وي داماد ذوالقدر نفر دوم سپاه پاسداران گرديده  و بدنبال ان باخبر شديم  كه بدنبال ايجاد اين رابطه (وصلت) با دختر يكي از اركان نظام !!!
اقاي كاظم غريب ابادي به سمت مدير كلي در وزارت دفاع گماشته شد ولي از انجا كه نامبرده علاقه اي به خدمت!!! در محيط نظامي نداشت مدتي به دنبال مدير كل شدن در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي بود و لي بعدا با واسطه هاي پدر خانمش با ايجاد پستي در شبكه العالم  جهت خدمت به اسل ام و مسلمين به سمت مدير كلي روابط عمومي شبكه العالم منصوب شد(مورچه چيست كه كله پاچه اش باشد) .
القصه بعد از ان بود كه با انتخاب جناب اقاي دكتر احمدي نژاد به سمت رياست جمهوري كه طي يك انتخابات كاملا سالم و بدون تقلب !!!
كه سپاه و بسج هيچ گونه دخالتي در ان نداشتند و كاملا طبق نظرسنجيهاي انجام شده بود اقاي كاظم خان غريب ابادي  باز به پيشرفت شتاب الود خود كه كاملابر اساس توانايي هاي ايشان !!! و نه بر اساس روابط با دختر يكي از كله گنده گان نظام بود يك مرتبه سر از هيات مذاكره كننده هسته اي ايران با اروپا سر دراورد.
واقعا برايمان جالب بود كه در اين نظام اسلامي كه مديران ان هيچ علاقه اي به رياست و مديريت ندارند و  فقط به خدمت مي انديشند!!! چگون يك جوان كه تجربه حتي يك مذاكره سياسي را به عنوان ديپلمات نداشت در اين مذاكرات با ان حساسيت بالا شركت مي كرد.
البته ما كه اين مطلب را كه ايشان نه براي مذاكره بلكه به عنوان مخبر و نماينده سپاه با عنوان ديپلمات در اين مذاكرات شركت مي كرد را ابدا قبول نكرديم!!! مدتي گذشت و كم كم شاهد پيدا شدن سر كله كاظم خان در وزارت امور خارجه شديم و كاشف به عمل امد كه ايشان از هيات مذاكره كننده به در امده  و به وزارت خارجه منتقل شده و  در بدو امر به سمت مستيار ويژه وزير خارجه منصوب شده و بعد از مدت كوتاهي مشاهده شد كه اي شان به سمت معاون مدير كلي امور بين الملل وزارت خارجه منصوب شده است.
البته  با توجه به اينكه اين پست يكي از تخصصي ترين پستهاي وزارت خارجه مي باشد  جهت توجيه امر ما به خود قبولانديم كه كاظم خان احتمالا كراماتي دارد و بر اثر دعا و گريه نيم شب تخصص ديپلمات شدن به ايشان تفضل شده  و وي مورد عنايت ويژه اقا امام زمان قرار گرفته است. جالب اين بود كه اين پست به ايشان تعلق گرفته بود و لي وي اتاق نداشت و روزها در وزارت خارجه ويلان و سرگردان از اين طرف به ان طرف  مي رفت تا اينكه پس از گذشت مدتي براي وي اتاقي دست و پا شد. هم اكنون هم كه مدت زيادي از اتاق دار شدن اين خدمتگذار راستين مردم كه فقط به دنبال خدمت به مردم مي باشد نمي گذرد  و به دليل سورپريز و به اعجاب واداشته شدن مسولان عالي رتبه نظام از خدمات شايان اين بزرگوار و فقط بدليل توانايي هاي ايشان در پستهاي قبلي  و نه براي راحت شدن از دست اين مهره دست و پاگيري سفارش شده يكي از اركان نظام قرار شده در پست مهم ديگري مانند سفارت احتمالا يك كشور مهم از ايشان استفاده شود.
البته از به سمت رسيدن اين داماد جناب اقاي ذوالقدر نبايد خيلي متعجب شد چرا كه همسر جناب اقاي ذوالقدر نيز بر اثر ارتباطات شبانه و كار تخصصي در نيمه هاي شب تخصص كار كردن در سمت هاي مهم را پيدا كرده و در حال حاضر مسول امور بانوان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي ميباشد. اينجاست كه بايد پرسيد ايا به نظر شما روايت ( داماد العلما افضل من دماء الشهدا) صحيح تر از روايت مداد العلما افضل من دماء الشهدا نيست.
آخرین خبر در این خصوص
 
احضار چند تن از کارکنان وزارت امورخارجه در رابطه با خبر "حکايت خواندنی چگونگی سفير شدن داماد ذوالقدر"
بدنبال انتشار خبري با عنوان (حكايت خواندني چگونگي سفير شدن داماد ذوالقدر) و با توجه به مستند بودن مطالب آن كه توسط يكي از كارمندان وزارت امور خارجه براي سايت پيك ايران ارسال شده بود اتفاقات جالبي در وزات خارجه رخ داده است.
از جمله اينكه داماد آقاي ذوالقدر بعد از انتشار آن مطلب به بهانه بيماري بر سر كار حاضر نشده است.
دوم اينكه با توجه به افشا گري گسترده كه در اين خبر وجود داشت بنا به درخواست مستقيم ذوالقدر و با حضور سخص وي جلسه اي باشركت وزير امور خارجه يكي از معاونين وزارت اطلاعات معاون امنيتي وزارت كشور مدير كل حراست وزارت امور خارجه و مدير كل فناوري اطلاعات وزارت امور خارجه جهت مشخص شدن عوامل انتشار اين خبر و برخورد قاطع با عوامل آن تشكيل شده است.
بدنبال اين جلسه كه از مفاد ان مطلب خاصي به بيرون درز نكرده است تا كنون 15 نفر به اتهام دست داشتن در انتشار اين مطلب به اداره حراست وزارت امور خارجه احضار و با حضور بازجوياني از وزارت اطلاعات بازجويي شده اند.اداره كل فناوري اطلاعات وزارت امور خارجه نيز موظف شده كه تمام مكاتبات و ايميلهاي ارسال شده ظرف چند روز اخير را براي يافتن سرنخ بررسي نمايد.
طبق شايعه اي كه هم اكنون به شدت در وزارت خارجه رواج يافته و دهان به دهان مي چرخد 5 نفر از افرادي كه براي بازجويي به حراست وزارت امور خارجه احضار شده اند از عصر روز سه شنبه كه احضار شده اند تا كنون به منزل مراجعه نكرده و گفته مي شود كه اين افراد براي ادامه بازجوييها به يكي از بازداشتگاههاي وزارت اطلاعت منتقل شده اند.
 

 

قبلی

برگشت

بعدی